Provozní řád

Pokyny pro přihlášení

Provozní a rezervační řád, Areál sportu s.r.o., Dr. Veselého 754, Bystřice nad Pernštejnem 593 01, Ičo:26298333, Dič:CZ26298333

INTERNETOVÁ REZERVACE:

1. Rezervaci mohou provést zákazníci, kteří jsou držiteli klientského účtu (permanentky), těmto je přiděleno přihlašovací jméno a heslo. Držitelé již zavedených klientských účtů si vyzvednou přihlašovací údaje na recepci sportovní haly, při nově zavedených klientských účtech budou přihlašovací údaje přiděleny recepcí sportovní haly. Heslo je možné si změnit, přihlašovací jméno neměňte pro lepší identifikaci. Prosíme klienty starších permanentek o doplnění registračního formuláře v sekci Vaše konto, změna registračních údajů.

2. Ostatní zákazníci Areálu sportu, kteří nejsou držiteli klientských účtů (permanentek), mohou také využít rezervační systém po zaregistrování se do systému a vyplnění registračního formuláře. Poté je jim zaslán e-mail, kde je nutné potvrdit registraci. Od této chvíle je možné rezervaci využívat.

3. Zákazníci jsou povinni zrušit rezervaci nejpozději 24 hod. před zahájením sportovní akce, v ostatních případech kontaktujte recepci sportovní haly tel. na 566 551 098.

4. Při první nezrušené rezervaci je zákazník povinen uhradit 50% z ceny sportovní akce, při opakované nezrušené rezervaci je zákazníkovi odebrán rezervační kód a je zrušena jeho možnost rezervace přes internet. Po uhrazení všech pohledávek je zákazníkovi rezervace znovu obnovena.

5. Vaše rezervace automaticky propadá 5 minut po zahájení sportovní akce, ve výjimečných případech můžete kontaktovat recepci a řešit Vaše zpoždění.

6. Rezervace je omezena na 21 dnů dopředu. Max. počet denních rezervací pro skupinu objektů je 3 a celkový počet rezervací pro skupinu je 10. U klientských účtů je možné po dohodě s recepcí povolit výjimečně neomezený počet rezervací.

7. Areál sportu s.r.o. si vyhrazuje právo na zrušení rezervací, u kterých má podezření zneužití. Dále si vyhrazuje právo zrušit dlouhodobější rezervace z důvodu hromadných objednávek. V obou případech je zákazník informován e-mailem nebo telefonicky, s možností dohodnut jiný termín.

POSTUP REZERVACE JEDNOTLIVÝCH SKUPIN SPORTOVIŠŤ:

1. Rezervace řízených objektů (bowling, kuželky, squash):

Vyberte skupinu atrakce, klikněte na požadovaný počátek rezervace a v následném rozevíracím seznamu „délka“ zvolte požadovanou délku rezervace, pak klikněte na „uložit novou rezervaci“. Výchozí délka 30 min., minimum 30 min., storno je povoleno 24 hod před začátkem rezervované atrakce.

2. Rezervace tělocvičny (hala):

Stejný postup jako u řízených objektů. Tělocvična je rozdělena na tři třetiny. Pokud chcete rezervovat 2/3 (musí být alespoň dvě třetiny volné), je třeba zadat dvě třetiny a při rezervaci celé (musí být všechny třetiny volné), je třeba zadat všechny tři třetiny.

3. Rezervace u vypisovaných atrakcí (bazén, posilovna, horolezecká stěna):

Vyberte skupinu vypsané atrakce, klikněte na požadovanou hodinu a zapište počet požadovaných osob, které chcete za sebe rezervovat. Pokud požadujete více hodin, akci opakujte. Rezervace atrakce musí být vypsaná recepcí a je možné se rezervovat maximálně do povolené kapacity vypsané recepcí sportovní haly. Pokud chcete rezervovat celý bazén, celou posilovnu a nebo celou horolezeckou stěnu, je nutné zadat plnou kapacitu jednotlivé vypsané atrakce.

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY:

1. V celém areálu sportovní haly je přísný ZÁKAZ KOUŘENÍ.

2. Halu lze využívat pouze v přítomnosti podnájemce, který halu objednal nebo jeho zástupce.

3. U vstupu do tělocvičny je třeba se vyzout a boty srovnat pod lavičky.

4. Používat pouze čistou sálovou obuv, která nezanechává šmouhy a neznečišťuje povrch v hale. V případě užití nevhodné obuvi je obsluha sportovní haly oprávněna zamezit dalšímu pokračování ve sportu bez nároku na slevu z původně stanovené ceny. Viditelné poškození či znečištění povrchu sálů může být pokutováno částkou 500,-Kč.

5. Je zakázáno ničit vybavení haly, případné poškození se musí oznámit obsluze haly.

6. Je zakázáno sportovat pod vlivem alkoholu.

7. Návštěvníci sportovní haly sportují na vlastní nebezpečí.

8. Návštěvníci se řídí provozními řády jednotlivých sportovišť.

9. Za chování, pohyb a pobývání DĚTÍ A MLADISTVÝCH v celé sportovní hale odpovídají rodiče, zvláště pak při provozování sportovních aktivit.

10. Při použití šatny a šatnových skříněk, má návštěvník povinnost tyto zamykat. Čip obdrží u obsluhy recepce. Za věci ponechané bez dozoru nebo cennosti uložené v šatnách nenese provozovatel sportovní haly odpovědnost. Návštěvníci jsou povinni ukládat cennosti, jako je finanční hotovost, klenoty, hodinky, osobní doklady, platební a podobné karty, veškeré klíče vč. klíčů od automobilů, mobilní telefony, přenosné počítače, fotoaparáty a podobně, u podnájemce, který halu objednal. Pro zvýšení bezpečnosti jsou prostory sportovní haly monitorovány průmyslovými kamerami. Záznam průmyslových kamer není průběžné sledován, je použit pouze v případě škodní a pojistné události a slouží pro zajištění bezpečnosti návštěvníků haly.

11. V případě zranění je třeba vyhledat první pomoc na recepci.

12. V případě, že nelze poskytnout objednanou hodinu z důvodů např. havárie, výpadek elektrické energie, vyšší moc, chyba obsluhy, má klient právo čerpat službu v nejbližším možném náhradním termínu.

13. Návštěvníci musí dodržovat časový harmonogram cvičení a včas uvolnit halu a šatny tak, aby následující cvičení mohlo začít včas.

14. Zavčas, nejméně týden předem, oznámit případnou neúčast, jinak bude účtován následující stornopoplatek (neplatí pro řízené objekty): • týden předem bez poplatku • 48 hod. předem 10% ceny podnájmu • 24 - 48 hodin předem 20% ceny podnájmu • v den podnájmu 30% podnájmu • bez oznámení celá částka podnájmu

15. Na zakoupené a zaplacené permanentky nelze požadovat zpět finanční hotovost.

16. Zakoupené permanentky lze čerpat pouze na úhradu sportoviště.

17. Provozovatel má právo upravit ceny za veškeré služby a zboží. Tato úprava nabude platnosti dnem, kdy je zveřejněna v aktuálním ceníku.