Provozní řád rezervací

 • Klient cvičí a pohybuje se v prostorách GoMango (GM) na vlastní nebezpečí.
 • Pokud se klient dostaví pozdě na lekci, je na rozhodnutí trenéra, zda ho na lekci pustí.
 • Každý je povinen udržovat pořádek a čistotu v prostorách GM.
 • Klient registrovaný na sportovní lekci je automaticky přihlášen do systému na recepci při každém vstupu na rezervovanou lekci. Dále klient může k přihlášení na recepci používat čipovou kartu, kterou obdrží za vratnou zálohu v hodnotě 80,- Kč.
 • Rezervaci na lekci si každý klient může vytvořit nejdéle 1 hodinu před zahájením lekce. Zrušit lekci v rezervačním systému můžete elektronicky nejpozději 12 hodin před zahájením lekce. Poté je odhlášení účasti možné nejpozději 4 hodiny před zahájením lekce, a to telefonicky. Při pozdějším odhlášení je lekce plně hrazena (členové klubu zaplatí částku, která je aktuální pro nečleny).
 • Je zakázáno vstupovat za bar, do nářaďovny či manipulovat s topením, světly a vodou (netýká se prostoru šaten).
 • Pokud není určeno jinak, je minimální počet klientů na dopolední lekci 2 a na odpoledních a večerních lekcích 3.
 • Klient je povinen cvičit v čistém oblečení a sportovní obuvi.
 • Veškeré osobní údaje jsou přísně důvěrné a přístupné pouze vedení GM.
 • Ceny lekcí, členství apod. se řídí aktuálním ceníkem dostupným v GM nebo na webových stránkách www.gomango.cz.
 • Rezervace lekcí probíhá přes internetové rozhraní www.r2s.cz/gomango, ve výjimečných případech na baru či telefonicky (725 412 063).
 • Nabádáme klienty, aby případné zdravotní oslabení nebo obtíže oznámili předem trenérovi, aby nedošlo k jejich zhoršení.
 • O změnách v rozvrhu, cen lekcí apod. budou klienti informováni prostřednictvím e-mailu a to nejméně 14 dní dopředu.
 • Připomínky, stížnosti nebo pochvaly lze podávat u kteréhokoliv z trenérů a vedení GM.