Provozní řád rezervací

 1. Zřízení a zánik účtu
  • účet může založit fyzická nebo právnická osoba, podmínkou je vyplnění registračního formuláře a složení depozitu, na jehož základě bude vydána registrační karta s čárovým kódem
  • záloha na registrační kartu činí 50 Kč
  • počet registračních karet k jednomu účtu je neomezený
  • registrační karta je přenosná
  • registrační karta je časově neomezená
  • složený deposit je vratný pouze v případě, že na účtu nebyl zaznamenán pohyb posledních 6 měsíců
  • účet lze zrušit v případě nulového zůstatku
 2. Vložení depozitu – dobíjení účtu
  • hotově – složením částky na recepci provozovny
  • převodem z účtu – zašlete na info@klajda.cz e-mail s vaším jménem a částkou, kterou hodláte vložit do depozitu, na jeho základě Vám zašleme doklad pro provedení platby
  • prostřednictvím benefit bodů
 3. Použití účtu – platba z depozitu
 4. Po předložení registrační karty a její načtení obsluhou do systému je možné uhradit:
  • vstupné na lezeckou stěnu
  • útratu na baru
  • zboží v obchodě a další služby
 5. ceny a slevy
  • ceny vstupného a slevy jsou dány výší vloženého kreditu dle následující tabulky
  • ceny vstupného a slevy jsou dány výší vloženého kreditu dle následující tabulky
  • záloha na registrační kartu činí 50 Kč
 6. Blokace depozitního účtu
  • V případě ztráty či odcizení registrační karty je možné zablokovat účet na číslech:
   • +420 731 843 208
   • +420 739 964 415
 7. Závěrečná ustanovení
  • Neodpovídáme za zneužití registračních karet.
  • Vyhrazujeme si právo doplnění a změn pravidel depozitních účtů.