Provozní řád

 • PROVOZNÍ NAŘÍZENÍ PERMANENTKY-REZERVACE BADMINTON
  -Dlouhodobé rezervace na badminton je možné udělat za poplatek
  -Členský poplatek činí 1.000,-Kč na kalendářní rok. Tato částka je v případě
  řádného plnění vratná nebo převedena na volné vstupy na badminton v dané zbylé hodnotě. Tento poplatek zároveň slouží na uhrazení částky v případě neomluvené absence.
  -Omluva rezervace musí být nejpozději 8 hodin před daným zamluveným časem a poslána jen na e-mail nebo telefonicky

 • V případě, že nepřijde omluva, bude rezervovaný čas hrazen z členského poplatku.

 • Rezervace na badminton jsou podmíněny zálohou 1.000,-Kč, která bude sloužit na neomluvené rezervace a bude v plné hod. sazbě stržena ze zálohy, jinak je záloha vratná.

 • Jmennou evidenci poplatků vede recepce.

 • V případě 3x včas nezrušených rezervací se automaticky provede ukončení stálých rezervací a to z důvodu velkého zájmu.

 • Vstup na sportoviště je povolen pouze v sálové obuvi, která nezanechává stopy na sportovní podlaze kurtu a není používána pro venkovní sportování. Ve sporných případech je pro zákazníka závazné rozhodnutí obsluhujícího personálu. Za znečištění sportovní podlahy kurtu nevhodnou obuví je zákazník povinen zaplatit pokutu ve výši 3.000,-Kč.