Provozní řád rezervací

1. Internetové rezervace:

 • pro umožnění rezervací si zákazník vytvoří svůj rezervační účet.
 • pokud má zákazník vlastní permanentku v SCE, doporučujeme ji používat i pro rezervace. Mimo jiných výhod uvidí svůj aktuální stav kreditu
 • maximální celkový počet rezervací je 8
 • maximální počet rezervací ve skupině atrakcí a v jednom dni je 3
 • zákazníci jsou povinni zrušit svou rezervaci nejpozději do zavírací doby předchozího dne, kdy je rezervace aktuální
 • při nezrušené rezervaci je klient povinen uhradit 50% ceny objednaného kurtu nebo 100% ceny jiné nevybrané služby.
 • v případě, že takto neučiní, je mu trvale odebrána možnost rezervace

I. Všeobecný provozní řád

Pro zvýšení bezpečnosti v šatnách je prostor dámských i pánských šaten monitorován průmyslovými kamerami. K převléknutí lze použít míst k tomu vyhrazených, které monitorovány nejsou. Záznam průmyslových kamer z šaten není průběžné sledován, je použit pouze v případě škodní a pojistné události.

Návštěvníci SCE jsou povinni:

 1. Ukládat cennosti, jako je finanční hotovost, klenoty, hodinky, osobní doklady, platební a podobné karty, veškeré klíče vč. klíčů od automobilů, mobilní telefony, přenosné počítače, fotoaparáty a podobně, na místo k tomu určené, a to do trezorových úložných skříněk, umístěných na recepci SCE. Za věci ponechané bez dozoru nebo cennosti uložené v šatních skříňkách nenese SCE odpovědnost.

 2. Udržovat pořádek ve všech prostorách SCE

 3. Nepoužívat sprchy v případě kožních chorob či plísní

 4. Řídit se jednotlivými Provozními řády v zařízeních

 5. Dodržovat přísný zákaz kouření v celé budově

 6. V případě zranění vyhledat první pomoc na recepci

 7. Nesportovat pod vlivem alkoholu

 8. Sportovat podle svých schopností a možností

 9. Řídit se pravidly pro dané sportovní odvětví

 10. Na kurty a do cvičebních sálů používat pouze čistou sportovní obuv se světlou podrážkou, v případě znečištění kurtů nevhodnou obuví, poškozenou ortézou nebo rozbitou raketu uhradit pokutu ve výši Kč 3.000,-

 11. V případě zlomení zapůjčené rakety uhradit cenu rakety ve výši Kč 400,-

 12. Dostavit se včas na rezervovanou hodinu (squashe, aerobicu, spinningu apod.) V případě, že se návštěvník nedostaví do 5ti minut před začátkem rezervované doby, bere na vědomí, že jeho místo nebo kurt může být obsazeno jiným návštěvníkem

 13. Dodržovat bezpečnostní předpisy a dbát pokynů instruktorů (aerobic, spinning, posilovna)

II. Squashová školička

Dětskou školu squashe provozuje SPORT CENTRUM Evropská na svých squashových kurtech. Termíny a ceny školy vyhlašuje SCE vždy na začátku školního pololetí. Škola je určena pro mládež ve věku od 8 do 18 let. Žákem školy se stává ten, kdo zaplatí školné na recepci SCE. Rodiče přivedou v určenou hodinu děti do SPORT CENTRA a předají je trenérovy. Na konci hodiny trenér opět děti předá rodičům. SCE odpovídá za děti pouze po dobu výuky. Rodiče jsou povinni vybavit děti odpovídajícím sportovním vybavením a ochrannými pomůckami např. ochranné brýle.

III. Solárium

Z důvodu prevence možného poškození pokožky se doporučuje vstupní lékařská prohlídka zákazníků, za účelem vyloučení možných kontraindikací aplikace UVA paprsků, které vyzařují solární trubice.

Upozorněte obsluhující personál na recepci SCE, že jste v našem solárním studiu poprvé, dostane se vám zvláštní péče!

Doba opalování se řídí typem kůže a pleti. Pokud nejste pravidelnými návštěvníky solárií, poraďte se, prosím, o vhodném typu solária a době opalování na recepci SCE, kde Vám naši pracovníci poskytnou veškeré odborné informace. Seznamte se s typy solárií, druhem použitých lamp a informujte se o doporučené maximální opalovací době na jednotlivých typech solárií.

Z důvodu fotosenzibilizace (reakce na opalovací paprsky) je nutné před opalováním v soláriích odstranit všechny kosmetické přípravky z pokožky. Před použitím solária si na tělo neaplikujte ani parfémové přípravky.

Doporučujeme před i po použití solária používat speciální solární kosmetiku. Nepoužívejte běžné opalovací prostředky! Informace o solární kosmetice a její prodej zajišťuje recepce SCE.

Při opalování je nutné nosit ochranné brýle, jsou k dispozici na recepci SCE.

Upozorňujeme návštěvníky, že po požití alkoholu nebo jiných omamných látek se stává slunění v soláriu rizikovým, a budete obslouženi pouze na vlastní nebezpečí!

Kdy nelze použít solária v žádném případě:

(riziko absolutní kontraindikace)

 1. Děti do 10-ti let

 2. Horečka, opary – herpes

 3. Dermatitis Solaris (zarudnutí kůže po opalování)

 4. Zhoubný nádor kůže a stav po jeho odstranění

 5. Mnohočetná pigmentová znaménka na kůži

 6. Porfyrie – porucha látkové přeměny složek krevního barviva

 7. Při užívání léků s fotosensibilizujícím účinkem: Tetracyklinová antibiotika, Diuretika, Antidepresiva, Neuroleptika, Chemoterapeutika, Sulfasalazin, Lokální kortikosteroidy, stav po očkování, Psoraleny, Antidiabetika, Antirytmika

 8. Akutní zánětlivá a infekční onemocnění

 9. Zánětlivé a degenerativní nemoci oka

 10. Stav po úrazu oka

 11. Rekonvalescence po operaci oka laserem

 12. Hyperfunkce štítné žlázy

 13. Ischemická choroba srdeční a vysoký krevní tlak

Kdy lze použít solária pouze po konzultaci s lékařem:

(riziko relativní kontraindikace)

 1. Fototyp I (velmi světlá pleť) a jiná citlivost na sluneční záření

 2. Perorální antikoncepce

 3. Těhotenství

 4. Používání kosmetických přípravků s možností fotosenzibilizace

 5. Stav bezprostředně po chirurgických a kosmetických zákrocích

 6. Dědičné onemocnění kůže se sklonem k nádorové přeměně

 7. Stav po operaci oční čočky, při očních poruchách

V případech relativní kontraindikace bude obslouženi pouze na vlastní nebezpečí.

Upozorňujeme, že v prostoru solária může být vyšší teplota vzduchu, z toho důvodu nedoporučují neurologové pobyt lidem po centrálních mozkových příhodách, či po krvácení do mozku.

Po předchozím sprchování, event. koupání, je nezbytné zkrátit dobu opalování.

Před i po opalování doporučujeme použít pro hydrataci kůže solární kosmetiku.

Ovládání solárií

Solária jsou spouštěna z recepce SCE obsluhujícím personálem přes PC. Do deseti minut je třeba ulehnout na solární lůžko a zapnout knoflík START. Tento čas máte k dispozici pro desinfekci lůžka, odložení šatů či šperků a případné odlíčení. Solárium se automaticky vypne po uplynutí objednané doby opalování. V prostoru solárií je umístěn prostředek určený k desinfekci - GUTAR.

V. Posilovna

Návštěvník posilovny je povinen používat čistou sportovní obuv, znečištění prostoru použitím špinavé obuvy může být pokutováno částkou Kč 500,-

Návštěvníci posilovny jsou povinni:

 • Z hygienických důvodů používat pod sebe ručník (k zapůjčení na recepci SCE)

 • Používat cvičební stroje jen ke cvikům, pro které jsou určeny

 • Vracet činky, kotouče a další pomůcky na místo k tomu určené

 • Neohrožovat svým chováním další návštěvníky posilovny

 • Nepřeceňovat své síly

Děti do 15ti let mají vstup do posilovny povolen pouze v doprovodu osoby starší 18ti let, která je za dítě odpovědná.

VI. Horolezecká stěna (Umělá lezecká stěna)

 • Návštěvník si musí uvědomit, že sportovní lezení je nebezpečný sport, při kterém hrozí vznik úrazů

 • Provozovatel nezodpovídá za špatnou manipulaci s jistícím materiálem a chyby způsobené neznalostí lezců

 • Provozovatel zodpovídá pouze za technický stav stěny a kvalitu postupového jištění

 • Lezení bez jištění je dovoleno pouze do výše prvního postupového jištění

 • Při lezení s lanem je prvolezec povinen zapínat všechna postupová jištění

 • Při jištění prvolezce je jistič povinen dávat pozor a stát pokud možno u stěny

 • Jistič při spouštění prvolezce pracuje obezřetně

 • Spojení lana a sedacího úvazku je povoleno použít pouze osmičkového uzlu

 • Pro jištění prvolezce je dovoleno používat pouze čistítka schválená bezpečnostní komisí UIAA

 • Při komunikaci mezi jističem a prvolezcem je nutné používat oslovení jménem, např. „Dober, Pepo!“ apod.

 • Případné technické závady je nutné nezbytně hlásit na recepci SCE

Horolezecká stěna je jedenkrát denně luxována, podlaha v prostorách horolezecké stěny je jedenkrát denně omyta „jarovou vodou“.

VII. Úklid

Provozovna je udržována v čistotě a v provozuschopném stavu.

Denně se provádí úklid na mokro s použitím teplé vody, saponátu a dezinfekčního prostředku, přičemž se omývají podlahy, pracovní stolky (SAVO).

Na WC se provádí úklid běžnými čistícími a dezinfekčními prostředky (např. SAVO, BREF, Medium) - mísa, sedátko, klika).

Malování provozovny se provádí dle potřeby.

Úklidové pomůcky jsou udržovány v čistotě, po použití se usuší.

Pomůcky a prostředky pro hrubý úklid se ukládají odděleně od pomůcek na čištění pracovních ploch.

Veškerý odpad z provozovny se odstraňuje průběžně.

Likvidaci solárních trubic zajišťuje servisní firma sama.

VIII.Zaměstnanci

Všichni zaměstnanci vlastní zdravotní průkazy, jejichž kopie jsou uloženy a jsou k dispozici na recepci SCE.

IX. Lékárnička

Na recepci SCE je umístěna lékárnička.