Provozní řád

Společnost TOPCO a.s., provozovatel sportovního centra SPORTMAX, Štouračova 1a, Brno 635 00, vydává tento provozní řád závazný pro všechny zákazníky a návštěvníky areálu.

 • Je zakázána konzumace vlastních s sebou přinesených potravin a nápojů.
 • Za chování, pohyb a pobývání dětí a mladistvých v celém areálu, zvláště pak při provozování
 • sportovních aktivit, odpovídají rodiče.
 • Šatní skříňka není trezor! Prosíme zákazníky, aby své skříňky pečlivě uzamkli elektronickým klíčem - čipem – obdrženým u obsluhy na recepci sportovního centra a nenechávali ve skříňce cennosti a hodnotné věci.
 • Návštěvníci sportují na vlastní nebezpečí!!!
 • Využívat veškeré plochy sportovišť je klient oprávněn pouze po zaplacení poplatků dle aktuálního ceníku.
 • Vstup na veškeré plochy sportovišť je povolen pouze v sálové obuvi se světlou podrážkou. V případě užití nevhodné obuvi je sportovní centrum oprávněno zamezit dalšímu pokračování ve hře bez nároku na kompenzaci. Viditelné poškození či znečištění sportoviště bude pokutováno částkou 500,- Kč.
 • V případě, že objednaný hrací čas nebude započat do 10 minut od počátku hodiny, může být tato hodina nabídnuta jinému klientovi.
 • V případě zakoupení permanentky – zvýhodněné vstupy – je zrušení rezervace na sportovní aktivitu možné nejpozději 12 hodin před začátkem rezervovaného času. Jestliže je rezervace zrušena po tomto časovém limitu či nevyčerpána vůbec, je sportovní centrum oprávněno požadovat kompenzaci ve výši hodnoty rezervovaně sportovní aktivity bez slevy.
 • Za zakoupené a zaplacené permanentky nelze požadovat zpět finanční hotovost.
 • V případě, že nelze poskytnout objednanou sportovní aktivitu z důvodu např. havárie, výpadek el. energie, plánovaný turnaj, chyba obsluhy, vyšší moc, má zákazník právo čerpat službu v nejbližším možném náhradním termínu.
 • Sportovní centrum má právo upravit ceny za veškeré poskytované služby a zboží. Tato úprava nabývá platnosti zveřejněním v aktuálním ceníku.
 • Při porušení tohoto provozního řádu je sportovní centrum oprávněno deaktivovat elektronický čip bez kompenzace za zálohu a zůstatek na elektronickém čipu.
 • Za elektronické čipy účtujete 300,- Kč zálohu. V případě, že elektronický čip nebude využíván po dobu 2 let od zakoupení, je záloha nevratná.
 • Při poškození zapůjčených sportovních potřeb – rakety na badminton, squash atd. – si sportovní centrum účtuje odpovídající finanční náhradu poškozené věci.
 • Při poškození nebo znečištění vybavení areálu, účtuje sportovní centrum finanční náhradu potřebnou k uvedení poškozeného vybavení do původního stavu.
 • Hráč je plně odpovědný za škodu způsobenou na skleněné stěně squashového kurtu. Tato stěna není určena ke kontaktu s hráčem, slouží pouze k odrážení gumového míčku ke hře.
 • Pokud hráč neakceptuje upozornění obsluhujícího personálu na bezpečnou hru a i nadále ohrožuje hráč zdraví a bezpečnost, má obsluhující personál právo zamezit dalšímu pokračování ve hře.
 • Prosíme zákazníky, aby zhasínali světla při opuštění šaten, toalet a posilovny.
 • Při příchodu do sportovního centra, kontaktujte obsluhu na recepci.
 • Při příchodu na zahrádku, kontaktujte obsluhu na recepci.
 • Prosíme zákazníky, aby dodržovali aktuální provozní dobu areálu.
 • Prosíme zákazníky, aby cvičební pomůcky ukládali vždy zpět na jejich místo.
 • Prosíme zákazníky, aby při cvičení z hygienických důvodů používali ručníky.
 • Prosíme zákazníky, aby v posilovně zavírali dveře, neboť prostory posilovny jsou klimatizovány.