Provozní řád

Provozní řád squash-centra SquashArena

1. Internetová rezervace:

 • zákazníci si mohou rezervovat kurty a další sportoviště pouze na 1 hodinu denně měsíc dopředu a to v maximálním počtu 3 rezervací za měsíc - v ostatních případech prosím kontaktujte recepci
 • zákazníci jsou povinni zrušit svou rezervaci nejpozději 24 hod. předem
 • při první nezrušené rezervaci 24hod. předem je hráč povinen uhradit 50% ceny kurtu (sportoviště), při druhé nezrušené rezervaci je zákazníkovi odebrán rezervační kód a je zrušena jeho možnost rezervování po internetu. Po uhrazení všech svých pohledávek ve 100% výši je zákazníkovi možnost rezervace znovu obnovena
 • majitelé FIX a MANAGER karet jsou povinni nahlásit zrušenou rezervaci na recepci na tel.241470928-9 (z důvodu evidence náhrad), nenahlášená náhrada nebude akceptována
 • studentské slevy a jiné hráčské slevy /Arena Liga, Stolní tenis Liga atd. jsou zákazníci povinni hlásit předem, při nahlášení slevy po hře nebude sleva uznána
 • studenti jsou povinni se pro uplatnění studentské slevy prokázat platným studijním průkazem, jinak sleva neplatí
 • ceny kurtu a jiných sportovišť jsou platné podle aktuálního ceníku, změny cen vyhrazeny

2. Návštěvníci Squashareny jsou povinni:

 • Do solária a ke kurtům vstupovat pouze po přezutí
 • Nesportovat pod vlivem alkoholu
 • Na kurty a do cvičebního sálu používat čistou sportovní obuv se světlou podrážkou, v případě poškození nebo znečištění kurtů nevhodnou obuví, poškozenou ortézou, nebo rozbitou raketou účtujeme zákazníkovi pokutu ve výši 1500,-Kč
 • Udržovat pořádek ve všech prostorách SQUASHARENY
 • Nepoužívat sprchy v případě kožních chorob a plísní
 • Řídit se jednotlivými provozními řády v zařízeních
 • Dodržovat přísný zákaz kouření v celé budově
 • Ve svém zájmu nežvýkat v průběhu sportování
 • V případě zranění vyhledat první pomoc na recepci
 • Sportovat dle svých schopností a možností
 • Řídit se pravidly squashe
 • Za zlomení vypůjčené rakety účtujeme zákazníkovi 500,- Kč (1/3 původní ceny)

3. Squasharena:

 • Neručí za věci mimo uzamčenou skříňku, v rámci větší bezpečnosti je možno zapůjčit na recepci druhý zámek na skříňku
 • Upozorňuje, že děti a mládež jsou povinni používat ochranné brýle při hře squash a dospělým hráčům squashové brýle používat doporučuje
 • Si vyhrazuje právo obsadit neobsazený, ale rezervovaný kurt platícím zákazníkem 5 minut po začátku hrací hodiny
 • Se zavazuje ke každodennímu úklidu celých prostor
 • Nabádá ke vzájemné opatrnosti při hře squashe
 • Dětský stoleček pro děti školkou povinné ve vstupní místnosti je bez dozoru obsluhy a za své děti ručí po celém areálu jejich rodiče, nebo opatrovníci

4. Solarium:

Obsluhující personál určí po individuální konzultaci se zákazníkem typ jeho pleti, doporučí počáteční dobu opalování a navrhne další průběh opalovacího cyklu. Seznámí zákazníka se solárním řádem studia, s typy solárií ve studiu, s typy použitých lamp a s doporučenými maximálními intervaly opalování na jednotlivých soláriích. Zákazník je povinen informovat obsluhující personál o následujících skutečnostech:

 1. o citlivosti na sluneční záření
 2. o používání léků, zejména antibiotik
 3. o očních poruchách, operacích oční čočky
 4. o případných kožních onemocněních
 5. o případných alergiích
 6. o těhotenství
 7. o případných dalších skutečnostech, které by mohly ovlivnit průběh opalování

Tyto skutečnosti budou uvedeny na kartě zákazníka.

Typ pleti I
pleť nápadně světlá, pihy, načervenalé vlasy, obvykle se nikdy neopálí, vysoký sklon ke slunečnímu úžehu
Typ pleti II
pleť poněkud tmavší než u typu I, řídký výskyt pih, obvykle možné mírné opálení, vysoký sklon ke slunečnímu úžehu
Typ pleti III
pleť světle hnědá, pihy se téměř nevyskytují, obvykle dobré opalování, dosti malý sklon ke slunečnímu úžehu
Typ pleti IV
pleť hnědá, žádné pihy, velice dobré opalování, téměř nikdy sluneční úžeh

OVLÁDÁNÍ SOLÁRIÍ

Solárium je spouštěno z recepce přes PC. Solárium se automaticky sepne za tři minuty. Tento čas máte k dispozici pro svléknutí a odlíčení. Solárium se automaticky vypne po uplynutí nastavené doby opalování. V tomto studiu ovládání solárií obsluhuje vyškolený personál.

HYGIENA

Solárium musí být dezinfikováno speciální dezinfekcí určenou k tomuto účelu /Gutar - ředí se!/ po každém použití. Tato dezinfekce účinkuje do 30 sekund, nejdéle do dvou minut a není agresivní vůči lidské pokožce, ani vůči akrylové desce. Dezinfikované solárium je označeno nápisem "Čerstvě dezinfikováno". Pokud nejste s vyčištěním solária spokojeni, požádejte prosím o opakování dezinfekce.

POKYNY PRO ZÁKAZNÍKA

 • Upozorněte obsluhující, pokud jste v našem studiu poprvé. Požádejte o vysvětlení obsluhy solária / u jednotlivých typů se liší / !
 • Seznamte se důkladně s maximálními doporučenými intervaly opalování.
 • Před opalováním se odličte a odložte si šperky. Upozornění: Za věci odložené v solariu neručíme!!!
 • Neužívejte běžné ochranné opalovací prostředky. Doporučujeme používat speciální solární kosmetiku. Informace o kosmetice naleznete zde, nebo u obsluhujícího personálu.
 • Při opalování je nutné nosit ochranné brýle. K dispozici jsou na vyžádání u obsluhy. U obsluhujícího personálu si můžete také zakoupit brýle vlastní. Doporučujeme z hygienických důvodů.
 • Pokud užíváte léky, trpíte kožním onemocněním, oční poruchou či alergií, poraďte se svým lékařem. Také pro těhotné ženy a děti do 12 let doporučujeme před používáním solária poradit se s lékařem.

Upozorňujeme naše zákazníky, že po požití alkoholu nebo jiných omamných látek se stává slunění v soláriu rizikovým, a budete obslouženi pouze na vlastní nebezpečí!

SquashArena vám přeje příjemnou zábavu při aktivním využívání volného času.