Provozní řád

Rezervační a obchodní podmínky
platné od 1.1.2024


KLIENTSKÝ ÚČET, KARTA K ÚČTU, REZERVACE

• První rezervaci nového klienta na skupinové lekce lze objednat telefonicky 728 481 157 nebo osobně na recepci SQP.

• Pro další rezervaci na skupinové lekce je třeba mít složenou částku na klientském účtu v minimální výši ceny dané lekce. Kartu ke klientskému účtu obdržíte na recepci SQP. Vydání karty je zdarma. Bez karty a kreditu v minimální výši objednávané služby nelze rezervovat další skupinové lekce.

• Rezervace je možné provádět on-line, telefonicky 728 481 157 nebo osobně na recepci SQP (rezervace nelze vyřizovat mailem).

• Rezervace doporučujeme pro skupinové lekce, squash, stolní tenis, badminton, saunu a whirlpool. Vstup do posilovny není třeba rezervovat. Rezervace není povinná, přednost však mají klienti s rezervací.

• Založením klientského účtu souhlasíte s rezervačními a obchodními podmínkami, stejně tak se zpracováním vašich osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (více na www.sqp.cz). Souhlas se zpracováním osobních údajů nemá nic společného se zasíláním newsletterů, pokud máte zájem o zasílání newsletterů, být s námi v kontaktu a být informován o novinkách, slevách a akcích v areálu SQP, musíte ve svém profilu v on-line systému nastavit jejich odběr.

DOBITÍ KARTY (KREDITU)

• Kartu lze dobít dle vlastních potřeb. Z kreditu lze čerpat slevy podle výše složené částky – viz. ceník SQP. • Pro klienty s kartou Multisport je rezervace možná na základě složení zálohy ve výši ceny dané skupinové lekce – viz. ceník SQP. (V případě, že klient chce zadat více rezervací, pak musí mít složenou zálohu: počet rezervací krát cena za danou lekci)

• Kredit není vratný. Lze jej čerpat na služby areálu SQP. Z kreditu nelze čerpat občerstvení na baru, sportovní zboží a servis.

• Kredit lze dobít platbou v hotovosti, kartou, fakturou nebo on-line přes rezervační systém. Slevy nelze uplatnit při platbě poukázkami a benefity.

• Platnost kreditu na kartě je dle ceníku SQP. • Při ztrátě nebo poškození karty se automaticky účtuje poplatek 100 Kč za vystavení nové karty. • Za používání karty je zodpovědný klient. Ztrátu karty je třeba nahlásit a zablokovat na recepci SQP, aby nedošlo k nechtěnému čerpání. • Rezervace musí být prováděny vždy na jméno, na které je vystavena karta, ze které bude čerpáno. • Studentská sleva se vztahuje na studenty prezenčního studia do 26 let (po předložení platné karty ISIC nebo potvrzení o studiu).

ZADÁVÁNÍ A RUŠENÍ REZERVACÍ

• Rezervace on-line lze provádět 30 dní dopředu a nejpozději 2 hodiny před začátkem lekce nebo dané služby. V případě kratší doby do začátku kontaktujte recepci SQP. Badminton a stolní tenis lze rezervovat pouze telefonicky nebo osobně na recepci SQP.

• Bezplatné zrušení rezervace je možné nejpozději 5 hodin před začátkem lekce nebo dané služby a to on-line, telefonicky nebo osobně na recepci SQP. V případě zrušení rezervace po termínu uvedeném v tomto bodě nebo v případě nezrušení rezervace si SQP vyhrazuje právo účtovat sankci ve výši 100% z ceny služby. V případě klienta s kartou Multisport propadá složená záloha v plné výši. Čerpanou částku nelze vrátit.

• Pokud není jakákoli skupinová lekce minimálně 2 hodiny před jejím začátkem obsazena minimálně 2 klienty, vyhrazuje si SQP právo tuto lekci zrušit. Klient bude o této skutečnosti informován telefonicky nebo zasláním SMS zprávy.

• Stálé rezervace je možné domluvit telefonicky nebo osobně na recepci SQP. Podmínkou pro zadání stálé rezervace je kredit v minimální výši 2000 Kč. Stálé rezervace jsou platné dle sezóny: září až červen a červenec až srpen. Stálé rezervace se automaticky neprodlužují, na každou novou sezónu je vždy potřeba rezervaci znovu potvrdit.

• SQP si vyhrazuje právo 5 minut před začátkem jakékoli objednané služby obsadit neobsazenou službu platícím zákazníkem. (Pokud se zdržíte a dorazíte na rezervovanou službu později, kontaktujte prosím recepci a Vaše rezervace Vám bude podržena do Vašeho příchodu).

• V případě zneužití rezervačního systému si SQP vyhrazuje právo na zrušení přístupu klienta do systému. • SQP si vyhrazuje právo kdykoliv změnit rozvrh a ceník bez udání důvodů.

BEZPEČNOST A ODPOVĚDNOST

• Klienti areálu SQP se účastní lekcí i ostatních služeb poskytovaných v areálu SQP na vlastní odpovědnost. Do posilovny mohou vstupovat osoby mladší 18ti let pouze v doprovodu osoby starší 18 ti let. Ostatní služby mohou osoby mladší 18ti let využívat se souhlasem zákonného zástupce.

• V celém areálu je přísně zakázáno kouřit nebo jakkoli manipulovat s ohněm. • SQP neručí za cennosti odložené ve skřínkách a mimo ně. Cennosti si můžete uschovat v trezoru na recepci SQP. • SQP se zavazuje neposkytnout Vaše osobní údaje třetí osobě.

Děkujeme za spolupráci při objednávání Vašich služeb.