Provozní řád rezervací


PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVIŠTĚ

⚪ Návštěvník sportuje na vlastní nebezpečí

⚪ Návštěvník vstupuje na sportoviště:

 • Po uhrazení poplatku

 • Se začátkem uhrazeného hracího období, nikdy dříve

 • Ve vhodné sportovní obuvi se světlou podrážkou

 • Ve sportovním oblečení, nikdy bez horního dílu oblečení

 • Návštěvník je povinen ihned nahlásit veškeré závady sportoviště či překážky bránící řádnému používání sportoviště (dále jen „závady“). Tato ohlašovací povinnost návštěvníka se vztahuje na závady vzniklé před započetím užívání sportoviště příslušným návštěvníkem anebo na závady vzniklé v průběhu užívání sportoviště návštěvníkem. Do doby vyřešení situace (tímto se rozumí zejména úprava sportoviště) není návštěvníkovi dovoleno započít využívat sportoviště či v jeho využití pokračovat

⚪ Návštěvník používá sportoviště:

 • Pouze pro daný sport

 • Pouze po zaplacenou dobu, po ukončení uhrazeného období sportoviště okamžitě opustí

 • Podle pravidel slušného chování, tak aby hlukem nebo jiným způsobem neomezoval ostatní

⚪ návštěvník opustí sportoviště:

 • Po provedení úklidu sportoviště. Úklid provádí ve svém hrazeném časovém období, nikoli v období, kdy má na sportoviště nastoupit další zákazník

⚪ návštěvníkovi je na sportovišti zakázáno zejména:

 • vstupovat pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky

 • odhazovat odpadky

 • provádět úpravy nebo ničit zařízení

 • kouřit, požívat alkohol či jiné návykové látky

 • vnášet cizí předměty – zejména sklenice a skleněné obaly (týká se tělocvičny a kurtů)

⚪ v případě nedodržení nebo hrubého porušení pravidel mají zaměstnanci squashe právo:

 • ukončit hru bez náhrady

 • vykázat účastníka ze sportoviště, areálu

 • zakázat přístup do areálu

 • vymáhat náhradu způsobené škody


PRAVIDLA REZERVACÍ - CVIČENÍ

Platné od 1.12.2019

 • Rezervace je závazná

 • Online rezervační systém mohou využít pouze registrovaní klienti, kteří mají nakoupenou permanentku nebo složené depozitum (kredit). Takovýto klient se přihlašuje pod svým loginem, pomocí kterého vstupuje do systému.

 • Neregistrovaní klienti, nebo klienti, kteří registrovaná jsou, ale nejsou držitelé permanentních vstupů či depozita mohou provádět rezervace telefonicky na čísle 724 605 555, emailem na squashtrinec@squashtrinec.cz nebo osobně na recepci Squash Centra

 • Platnost permanentky jsou 3 měsíce.

 • Platnost permanentek nelze prodloužit (v případě zrušení požadované lekce, ať už jednorázově z důvodu nenaplněné kapacity nebo nevolnosti trenéra, nebo vyřazení cvičení z celkového programu, je třeba využít permanentku na ostatní provozované cvičení. Vrácení peněz není možné.)

 • Rezervovat se můžete na našich webových stránkách, telefonicky, nebo osobně na recepci sportoviště.

 • Jednorázové vstupy na lekci jumpingu jsou možné buď v den konání lekce, anebo s předplatným 150 Kč.

 • Maximální počet účastníků je uveden u každé lekce.

 • Minimální počet účastníků na každou lekci je 5 osob. Pokud se tato kapacita nenaplní, bude lekce zrušena. O zrušení lekce budete informováni prostřednictvím SMS.

 • V případě, že jste u dané lekce evidován jako náhradník, je nutné si před začátkem lekce zavolat, zdali vás v případě odhlášení řádně zapsaných klientů systém po jejich odhlášení automaticky nezařadil do skupiny cvičenců (personál klienty neobvolává)

 • S nákupem permanentky automaticky potvrzujete svoje vyrozumění s pravidly rezervačních a storno podmínek.

Storno podmínky veškerých sportovních aktivit:

 • Rezervovanou lekci můžete stornovat online v rezervačním systému 24 hodin před začátkem daného cvičení.

 • Zrušení lekce/squashe apod. do 9:00 hodin v den, kdy se aktivita koná, je možné bez storno poplatku. Pokud svojí rezervaci zrušíte po 9:00 hodině v den, kdy se lekce koná, pak vám bude automaticky účtován storno poplatek v plné výši ceny dané lekce. Dopolední lekci lze zrušit do 20:00 hodin předešlého dne bez poplatku.

 • Jednorázové předplacené vstupy platí pouze na předem nahlášenou lekci, v případě, že se cvičenec nedostaví, toto vstupné propadá.

Kontaktní údaje:

www.squashtrinec.cz

• +420 724 605 555