Provozní řád

TROJKA Kolín spol.s r.o.


Provozní řád, rezervační a obchodní podmínky

Platné od 1.6.2020

KLIENTSKÝ ÚČET, KARTA K ÚČTU, REZERVACE

 • První rezervaci nového klienta lze objednat telefonicky 602 100 555 nebo osobně na recepci TROJKA KOLÍN.

 • Za vydání karty je účtován poplatek 50,- Kč. Bez karty a kreditu v minimální výši objednávané služby nelze rezervovat další služby.

 • Rezervace je možné provádět on-line, telefonicky 602 100 555 nebo osobně na recepci TROJKA KOLÍN (rezervace nelze vyřizovat e-mailem).

 • Rezervace doporučujeme pro skupinové lekce, squash, bowling a některé kardio stroje. Rezervace kardio strojů není povinná, přednost však mají klienti s rezervací.Vstup do posilovny není třeba rezervovat.

 • Založením klientského účtu souhlasíte s rezervačními a obchodními podmínkami, stejně tak se zpracováním vašich osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (více na  www.trojkakolin.cz). Souhlas se zpracováním osobních údajů nemá nic společného se zasíláním newsletterů, pokud máte zájem o zasílání newsletterů, být s námi v kontaktu a být informován o novinkách, slevách a akcích v areálu TROJKA KOLÍN, musíte ve svém profilu v on-line systému nastavit jejich odběr.

DOBITÍ KARTY (KREDITU)

 • Kartu lze dobít dle vlastních potřeb, minimální vklad činí 300 Kč. Z kreditu lze čerpat slevy podle výše složené částky – viz. ceník TROJKA KOLÍN.

 • Pro klienty s kartou Multisport je rezervace možná na základě složení zálohy ve výši 300 Kč (V případě, že klient chce zadat více rezervací, pak musí mít složenou zálohu: počet rezervací krát 140 Kč.)

 • Kredit není vratný. Lze jej čerpat na služby areálu TROJKA KOLÍN. Z kreditu nelze čerpat občerstvení na baru, sportovní zboží a servis.

 • Kredit lze dobít platbou v hotovosti, kartou, fakturou nebo on-line přes rezervační systém. Slevy nelze uplatnit při platbě poukázkami a benefity.

 • Platnost kreditu na kartě je 12 měsíců od jeho posledního navýšení.

 • Při ztrátě nebo poškození karty se automaticky účtuje poplatek 50 Kč za vystavení nové karty.

 • Za používání karty je zodpovědný klient. Ztrátu karty je třeba nahlásit a zablokovat na recepci TROJKA KOLÍN, aby nedošlo k nechtěnému čerpání.

 • Rezervace musí být prováděny vždy na jméno, na které je vystavena karta, ze které bude čerpáno.

 • Studentská sleva se vztahuje na studenty prezenčního studia do 26 let (po předložení platné karty ISIC nebo potvrzení o studiu).

ZADÁVÁNÍ A RUŠENÍ REZERVACÍ

 • Rezervace on-line lze provádět 30 dní dopředu a nejpozději 2 hodiny před začátkem lekce nebo dané služby. V případě kratší doby do začátku kontaktujte recepci TROJKA KOLÍN. Badminton a stolní tenis lze rezervovat pouze telefonicky nebo osobně na recepci TROJKA KOLÍN.

 • Bezplatné zrušení rezervace je možné nejpozději 5 hodin před začátkem lekce nebo dané služby a to on-line nebo telefonicky. V případě zrušení rezervace po termínu uvedeném v tomto bodě nebo v případě nezrušení rezervace si TROJKA KOLÍN vyhrazuje právo účtovat sankci ve výši 100% z ceny služby. V případě klienta s kartou Multisport propadá složená záloha v plné výši. Čerpanou částku nelze vrátit.

 • Pokud není jakákoli skupinová lekce minimálně 2 hodiny před jejím začátkem obsazena minimálně 3 klienty, vyhrazuje si TROJKA KOLÍN právo tuto lekci zrušit. Klient bude o této skutečnosti informován telefonicky nebo zasláním SMS zprávy.

 • V případě zneužití rezervačního systému si TROJKA KOLÍN vyhrazuje právo na zrušení přístupu klienta do systému.

 • TROJKA KOLÍN si vyhrazuje právo kdykoliv změnit rozvrh a ceník bez udání důvodů.

BEZPEČNOST A ODPOVĚDNOST

 • Klienti areálu TROJKA KOLÍN se účastní lekcí i ostatních služeb poskytovaných v areálu TROJKA KOLÍN na vlastní odpovědnost. Do posilovny mohou vstupovat osoby mladší 18ti let pouze v doprovodu osoby starší 18ti let. Ostatní služby mohou osoby mladší 18ti let využívat se souhlasem zákonného zástupce.

 • V celém areálu je přísně zakázáno kouřit nebo jakkoli manipulovat s ohněm.

 • TROJKA KOLÍN neručí za cennosti odložené ve skřínkách a mimo ně.

 • TROJKA KOLÍN se zavazuje neposkytnout Vaše osobní údaje třetí osobě.

Děkujeme za spolupráci při objednávání Vašich služeb.