Provozní řád

Royal Sun tř.1 . Máje 59/5, 460 07 Liberec 7

Rezervační řád

 1. Rezervaci mohou provést zákazníci, kteří jsou registrováni. Těmto je přiděleno přihlašovací jméno a heslo. Při nově zavedených klientských účtech budou přihlašovací údaje přiděleny recepcí solárního studia. Heslo je možné si změnit, přihlašovací jméno neměňte pro lepší identifikaci.

 2. Rezervaci je možné provést: on-line, osobně nebo telefonicky na recepci studia.

 3. Zákazníci jsou povinni zrušit rezervaci nejpozději 4 hodiny před zahájením opalování.

 4. V případě pozdního příchodu rezervace propadá a opalovací čas bude poskytnut dalším klientům.

 5. Zákazníci se dostaví minimálně 5 minut před zahájením opalování, jinak bude jejich místo poskytnuto dalšímu platícímu klientovi.

 6. Royal Sun si vyhrazuje právo na zrušení rezervací, u kterých má podezření zneužití. Dále si vyhrazuje právo zrušit dlouhodobější rezervace z důvodu hromadných objednávek. Maximální celkový počet budoucích rezervací jsou 3 rezervace. V obou případech je zákazník informován e-mailem nebo telefonicky, s možností sjednat jiný termín.

Provozní řád

 1. Tento Provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zákazníků solárního studia. Zákazníci jsou povinni se tímto řádem řídit a bezpodmínečně jej dodržovat.

 2. V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou zákazníci solárního studia povinni respektovat Provozní řád a dbát pokynů obsluhy studia a dále též Bezpečnostních informací pro zákazníky solária vyvěšených v kabinkách.

 3. Zákazníkem je každý, kdo vstupuje do prostorů solárního studia.

 4. Obsluha dohlíží na udržování pořádku a Provozního řádu, přijímá objednávky na rezervace, zapůjčuje na požádání ochranné brýle pro opalování, provádí dezinfekci solárních lůžek po každém použití a doporučuje druh solária a opalovací časy s ohledem na typ pleti zákazníka.

 5. Každý zákazník je před vstupem do opalovacího tunelu solária povinen sejmout veškeré šperky, prsteny, spony do vlasů a jiné předměty, které by mohly poškodit akrylovou desku opalovací plochy pro ležení. Ze stejného důvodu ulehá zákazník na opalovací plochu solária pomalu a opatrně.

 6. Maximální povolené zatížení u všech solárií je nejvýše 120 Kg. Za případné poškození z důvodu překročení tohoto limitu nese odpovědnost zákazník.

 7. Vstup do solárního studia je možný pouze v provozní době.

 8. Zákazník je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny provozovateli studia v plné výši.

 9. Osobám mladším 18-ti let není opalování dovoleno.

 10. Solárium uvádí do provozu obsluha solaria ihned po zaplacení. Od této chvíle se solárium spustí automaticky po uplynutí 10 minut nebo si jej zákazník spustí sám stisknutím tlačítka start. Funkci jednotlivých ovládacích prvků vysvětlí obsluha na požádání.

 11. Provozovatel neručí za odložené věci, peníze a jiné cennosti zákazníků studia.

 12. Veškerá zařízení studia musí zákazník užívat pouze k účelu, ke kterému jsou určena.

 13. V prostorách studia, včetně prostor zastřešeného dvorku je přísně zakázáno kouřit.

 14. Do všech prostor solárního studia je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby studio opustily. Pokud tak neučiní mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny.

Všem klientům děkujeme za porozumění a jsme přesvědčeni, že tato pravidla budou kladným přínosem pro všechny.

Solární studio Royal Sun , provozovna : tř.1 . Máje 59/5, 460 07 Liberec 7