Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

Motivujte své klienty k většímu utrácení! Modul bonusové body je unikátním nástrojem pro posilování věrnosti Vašich zákazníků!

Velice propracovaná agenda umožňuje načítání bonusových bodů při nákupu zvolených položek na klientův účet. Při dostatečném množství bonusových bodů na klientově účtu pak umožňuje čerpání bonusů za nasbírané body.

Přičítání bonusových bodů

Při nákupu zboží nebo služeb zahrnutých do věrnostního programu získává klient bonusové body několika způsoby:

  • jeden bod za každých utracených X Kč.
  • X bodů za nákup položky
  • X bodů za úhradu (vyúčtování či složení depozita)

Sběr bodů je možno dále omezit stanovením minimálního nakoupeného množství nebo minimální cenou nákupu položky.

Uplatňování bonusových bodů

Při nákupu položky věrnostního programu je z bonusového konta odečten předem definovaný počet bodů. Klient může získat některou z následujících výhod:

  • absolutní sleva v kč za nakoupenou jednotku nebo nákup položky
  • poměrná sleva v %
  • X jednotek zdarma
  • nákup položky zdarma

Kromě počtu odečtených bodů lze čerpání podmínit minimálním nakoupeným množstvím nebo cenou minimální nákupu položky.

Platnost připsaných bonusových bodů může být též časově omezena. Při čerpání z bodového konta pak systém automaticky zajistí odčerpání nejstarších bodů.

Bonusové body lze volitelně aplikovat i na depozitní pohyby klientského účtu nebo na pohyby z klientských předplatných!

Synchronizace pohybů na bodových kontech klientů jsou samozřejmě také automaticky synchronizovány mezi Vašemi provozovnami!