Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

Systém R2S umožňuje ve Vašem centru provozovat neomezený počet prodejních míst – pokladen. Každá pokladna může mít definován svůj vlastní sortiment, který se může zcela nebo jen částečně lišit od sortimentu ostatních pokladen. Rovněž u každé pokladny je určen sklad, ze kterého prodává. Na každé pokladně se obsluha programu přihlašuje do směny. Program sleduje finanční hotovost v pokladně a umožňuje dělat odvody hotovosti z pokladny.
Přes program R2S je možno prodávat libovolný sortiment výrobků či služeb. Pro zpřehlednění a pro strukturované podrobné výkaznictví je možno definovat neomezený počet prodejních kategorií. Do těchto kategorií jsou pak zatříděny jednotlivé prodejní položky (viz dále). Celá řada tiskových sestav umožňuje omezit nebo seskupit svůj obsah podle prodejní kategorie. Prodejní kategorii lze kdykoliv přejmenovat, odstranit či lze kdykoliv vytvořit kategorii novou a do ní pak zatřídit nové či stávající prodejní položky. Lze též omezit zobrazení vybraných prodejních kategorií pro jednotlivá prodejní místa (pokladny) a určovat tím konkrétní prodejní sortiment pokladny. Je možno definovat pořadí prodejní kategorie v seznamu prodejních kategorií pro rychlejší přístup k často používaným kategoriím.

Prodejní položka

Vše, co se programem R2S prodává musí být prodejní položkou. Definice prodejní položky udává způsob prodeje položky, její zatřídění do prodejní kategorie a má zásadní vazbu na sklad. Je možno též definovat individuální pořadí položky v prodejních seznamech a urychlit tím vyhledání často prodávaných položek.

Cenový tarif

Při prodeji zboží či služeb se může vyskytnout potřeba prodat konkrétní prodejní položku klientovi za jinou cenu než klientovi jinému. Nelze-li to v praxi realizovat slevou, lze to realizovat definováním jiného cenového tarifu. V každém tarifu je pak možno definovat pro každou prodejní položku jiné ceny. Cenový tarif je možné pro snadnou orientaci pojmenovat. Typickým příkladem cenového tarifu je tarif pro studenty, kdy se cena v průběhu dne mění jinak než cena standardní.

Prodejní cena

Každá prodejní položka musí mít definovánu prodejní cenu. Prodejní cena musí být definována pro každý jednotlivý prodejní tarif. V rámci tarifu se pak cena skládá z tzv. základní ceny a z cen doplňkových. Doplňkové ceny umožňují proměnnost ceny v čase a množství (množstevní slevy). Lze definovat časová pásma pro každý R2S - cenyjednotlivý den týdne pro intervaly pásem po minutách.

  • Základní prodejní cena – cena, ze které se vychází při výpočtu ceny prodejní položky pro daný cenový tarif. Základní cena je v čase neměnná! Má však při výpočtu R2S - klientské předplatnéceny nižší prioritu než cena doplňková.
  • Doplňková prodejní cena – cena platná pro časový interval nebo množství prodávané položky. Pro určitý časový úsek definovaný hodinou a minutou od – do, případně dnem v týdnu, či kombinací obojího je definována doplňková cena. Pomocí definice minimálního množství lze dále snadno vytvářet dynamické množstevní slevy. Při výpočtu ceny prodávané položky v daném cenovém tarifu se vezme základní prodejní cena a pak se hledá odpovídající doplňková prodejní cena. Je-li nalezena, platí pro prodej cena doplňková (může být nižší či vyšší, než základní prodejní cena). Novinkou je také možnost omezit  platnost doplňkové ceny na prodej každé x-té kumulovaně prodané jednotky na daný účet. Klientovi tak lze například každý třetí vstup účtovat za jinou cenu.

Klientské předplatné

Sleva na vybrané prodejní položky nebo prodejní kategorie. Klientská předplatná se prodávají. Příkladem klientského předplatného může být roční klubové členství, které opravňuje vstup do klubu (např. fitness) bez omezení a zdarma (100% sleva). Program hlídá dobu platnosti klientského předplatného a po uplynutí této doby již sleva neplatí. Čerpání z předplatného lze také omezit na určitý den v týdnu a/nebo určitou denní dobu.

Pomocí klientských předplatných můžeme definovat také mix služeb – tzv. balíčky. Klient zakoupením takového balíčku může získat například 4x lymfatickou masáž a 2x kryolipolýzu v rámci jednoho předplatného . Tato funkce je poslední R2S – poukazydobou hojně využívaná zejména kosmetickými salóny.

Poukazy (vouchery)

Evidence sérií poukazů (voucherů), které vydává provozovatel ať již přímo, nebo ve spolupráci s dalším subjektem (slevový portál). Uplatněním poukazu lze podmínit prodej určité prodejní položky. Uplatnění poukazu lze navíc podmínit pevnou výší prodávaného množství prodejní položky. Kromě toho je prodejem určité prodejní položky možné poukazy do oběhu také vydávat. Tímto způsobem vydaný poukaz je v systému veden jako uhrazený a lze jej  od okamžiku prodeje ihned uplatnit.

Každá série poukazů definuje pravidla uplatnění poukazů z této série a program eviduje uplatnění každého z nich. Není tak možno uplatnit neevidované poukazy nebo je použít vícekrát. Systém přehledně zobrazuje seznam čísel všech poukazů v dané sérii a také informace o jejich úhradě a uplatnění.