Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

R2S - příjemky na skladProgram R2S umožňuje sledovat pohyby zboží na skladech. Skladová evidence je množstevní a hodnotová ve vážených nákupních cenách. R2S eviduje příjemky na sklad a skladové inventury. Výdej ze skladu je automaticky prováděn vlastním prodejem zboží.

V systému je možné definovat více prodejních skladů. To je užitečné tam, kde jsou fyzicky oddělena jednotlivá prodejní místa – pokladny a každá prodává svůj sortiment. Při příjmu na sklad určujete, na který sklad naskladňujete. Prodejem zboží na pokladně pak program automaticky vyskladňuje z toho skladu, který má daná pokladna nastaven jako sklad prodejní.

Sklad umí evidovat i jednotlivé komponenty tzv. složeného zboží. Při prodeji určité položky se tato položka nevyskladňuje, ale vyskladňují se jednotlivé komponenty, ze kterých se položka skládá. V jakém množství, to je dáno v předpisu složeného zboží. Tento koncept je použitelný i v případech, kdy naskladňovaná položka má jinou jednotku než je jednotka prodejní.

Příjemky na sklad

Agenda příjemek na sklad umožňuje naskladňovat jednotlivé prodejní položky, u kterých je nastaveno sledování skladem. U každé příjemky definujete na který sklad se má zboží naskladnit.

Skladové inventury

V agendě inventur lze pro každý sklad vybrat inventarizované prodejní položky a korigovat jejich aktuální množství skladem. O inventuře vznikne záznam s vypočtem inventurního rozdílu v množstevním a finančním vyjádření.