Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

Přes účty probíhá v programu R2S veškerá evidence finančních toků. Účty jsou rozděleny na účty přímého prodeje a klientské – tzv. permanentky. Přes účty přímého prodeje jsou odbavováni klienti „z ulice“, kteří uhrazují svůj účet v hotovosti nebo bankovní platební kartou. V klientských účtech jsou evidováni všichni stálí klienti. Ti mohou na svůj účet průběžně skládat finanční částku – depozit, ze které jsou jim pak odpočítávány úhrady za naúčtované prodejní položky. Které položky smějí být hrazeny na vrub depozitu a s jakou slevou, to určuje profil účtu. Každý účet má přiřazen profil účtu, který určuje pravidla chování programu při účtování položek. Samozřejmostí je kompletní historie čerpání depozitu, klientských předplatných a přímých prodejů v detailu každého účtu. Kromě složení depozitu si klient může na svůj účet koupit jedno nebo více předplatných. Ty definují, co smí klient čerpat po omezenou (neomezenou) dobu případně  kolik čeho smí čerpat. Klientské předplatné je tedy možností, jak si dopředu zaplatit určité naturální čerpání (hodiny, vstupy, jednotky).

R2S - klientské účtyProfil účtu

Předpis, který popisuje, jak se má chovat každý účet – hotovostní nebo klientský. Definuje způsob úhrady, účtované ceny, číslování účtu, výši vybírané zálohy, globální slevy, slevy na jednotlivé prodejní kategorie či slevu na konkrétní prodejní položku. Změnou předpisu profilu účtu se změní chování všech účtů, které mají přiřazen tento profil! Na druhou stranu lze u každého klientského účtu rychle změnit profil účtu na jiný a tím „přeřadit“ klientský účet do jiné kategorie chování. Je to velmi silný nástroj pro práci s účty a jeho pochopení je klíčové pro využití všech možností systému R2S po stránce manažerské.

Účet přímého prodeje

Účet, který zakládá obsluha pro zákazníka, který není stálým hostem – „klient z ulice“. Na tento účet obsluha účtuje prodávané položky, v okamžiku obchodu zákazníka účet vyúčtovává a on jej hradí buď v hotovosti, nebo bankovní kartou. V R2S je též možnost označit úhradu na fakturu s tím, že se pak s touto úhradu počítá trochu jinak, zejména z hlediska DPH.

Klientský účet

Stálý účet klienta, který navštěvuje centrum pravidelně. Klient hradí jednotlivé položky vždy při odchodu z centra s tím, že má určité výhody (slevy) oproti běžným zákazníkům, nebo skládá dopředu depozit v určené výši a následně jej čerpá. Složení depozitu lze průběžně kdykoliv opakovat. Klient si též může zakoupit předplatné (předplatná), jak bylo popsáno výše.

K libovolnému účtu, jak k účtu pro přímý prodej, tak ke klientskému účtu, může být přiřazen jeden nebo více elektronických klíčů. Ty pak slouží k jednoznačné identifikaci účtu a zároveň mohou pomocí tzv. identit klíčů omezovat možnosti nastavení profilu účtu.