Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

Elektronická evidence tržeb, jejíž smyslem je zaznamenání každé jednotlivé tržby podnikatele a zabránit tak případným daňovým únikům, představuje spolu s kontrolními hlášeními DPH největší daňové změny v posledních letech.

Oproti původním pokusům o zavedení elektronické evidence v České republice, jež počítaly s nasazením, dnes již „zkostnatělých“, registračních pokladen a fiskálních modulů (model Slovensko), je v ČR nasazován poměrně moderní systém založený na online zaznamenávání tržeb (model Chorvatsko).

Online zaznamenání tržby funguje transakčně dle následujícího schématu:

 1. Poplatník povinný k EET zašle datovou zprávu o transakci finanční správě.
 2. Systém finanční správy tržbu zaeviduje a přidělí unikátní potvrzovací kód.
 3. Poplatník povinný k EET obdrží ze systému finanční zprávy potvrzení o přijetí spolu s unikátním kódem účtenky.
 4. Poplatník povinný k EET vytiskne účtenku s unikátním potvrzovacím kódem.

Zákazník není povinen přijmout účtenku, ale stát jej chce pozitivně motivovat, aby tak činil. Proto se v současné době připravuje také účtenková loterie, která by měla být spuštěna v průběhu roku 2017.

Harmonogram postupného zavádění elektronické evidence tržeb:

 • v 1. fázi – od 1. prosince 2016 – ubytovací a stravovací služby,
 • ve 2. fázi – od 1. března 2017 – maloobchod a velkoobchod,
 • ve 3. fázi – od 1. března 2018 – ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství, – zrušeno ústavním soudem
 • ve 4. fázi – od 1. června 2018 – vybraná řemesla a výrobní činnosti. – zrušeno ústavním soudem

Technická specifikace popisující datové rozhraní pro příjem a potvrzování datových zpráv obsahujících údaje o tržbě, které jsou poplatníci e-tržeb povinni zasílat pro každou uskutečněnou tržbu, jež je předmětem evidence dle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, byla zveřejněna 12. 5. 2016.

Elektronická evidence tržeb v systému R2S

Ekonomický, řídicí, přístupový a rezervační systém R2S bude na elektronickou evidenci tržeb plně připraven. I nadále bude tedy zachována jednoduchost obsluhy a nebude nutné pořizovat speciální registrační pokladny nebo další software.

Podpora EET bude v R2S implementována od verze 7, která přinese i několik dalších změn. Tou nejvýznamnější změnou je úprava R2S pro běh v prostředí .NET Framework 4.6 a vyšší. Všechny verze R2S doposud využívaly knihoven .NET Framework 3.5. Bohužel, verze 3.5 i starší neumožňují implementovat metody šifrování a elektronického podepisování komunikace, kterou EET používá.

Přechod na .NET Framework 4.6 a vyšší je tedy kvůli EET nevyhnutelný!

.NET Framework 4.6 je dostupný pro tyto verze Windows:

 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows 10
 • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2

S verzí R2S od verze 7 jsme tedy nuceni ukončit podporu Windows XP a Vista!

Prosíme všechny o včasnou kontrolu počítačů a přijetí takových opatření, aby bylo možné nové verze systému R2S s modulem elektronické evidence tržeb bezproblémově instalovat a provozovat.

S případnými dotazy nás neváhejte kontaktovat.