Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

Aktuálně: Návod na vytvoření a import nového podpisového certifikátu EET

Aktuálně: Někdy v průběhu roku 2020 přejde komunikace v EET na vyšší verzi šifrování. Tomu je R2S přizpůsobeno od verze 9300. Pod Windows 10 s tím problémy nebudou, ve starších verzích se ale časem mohou objevit chybová hlášení při registraci tržeb. Pak je nutná urychlená aktualizace na R2S 9300 či vyšší…

Elektronická evidence tržeb, jejíž smyslem je zaznamenání každé jednotlivé tržby podnikatele a zabránit tak případným daňovým únikům, představuje spolu s kontrolními hlášeními DPH největší daňové změny v posledních letech.

Oproti původním pokusům o zavedení elektronické evidence v České republice, jež počítaly s nasazením, dnes již „zkostnatělých“, registračních pokladen a fiskálních modulů (model Slovensko), je v ČR nasazován poměrně moderní systém založený na online zaznamenávání tržeb (model Chorvatsko).

Online zaznamenání tržby funguje transakčně dle následujícího schématu:

 1. Poplatník povinný k EET zašle datovou zprávu o transakci finanční správě.
 2. Systém finanční správy tržbu zaeviduje a přidělí unikátní potvrzovací kód.
 3. Poplatník povinný k EET obdrží ze systému finanční zprávy potvrzení o přijetí spolu s unikátním kódem účtenky.
 4. Poplatník povinný k EET vytiskne účtenku s unikátním potvrzovacím kódem.

Zákazník není povinen přijmout účtenku, ale stát jej chce pozitivně motivovat, aby tak činil. Proto se v současné době připravuje také účtenková loterie, která by měla být spuštěna v průběhu roku 2017.

Harmonogram postupného zavádění elektronické evidence tržeb:

 • v 1. fázi – od 1. prosince 2016 – ubytovací a stravovací služby,
 • ve 2. fázi – od 1. března 2017 – maloobchod a velkoobchod,
 • ve 3. fázi – od 1. března 2018 – ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství, – zrušeno ústavním soudem
 • ve 4. fázi – od 1. června 2018 – vybraná řemesla a výrobní činnosti. – zrušeno ústavním soudem
 • od 1. 5. 2020 musí evidovat tržby všechny podnikatelské subjekty

Technická specifikace popisující datové rozhraní pro příjem a potvrzování datových zpráv obsahujících údaje o tržbě, které jsou poplatníci e-tržeb povinni zasílat pro každou uskutečněnou tržbu, jež je předmětem evidence dle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, byla zveřejněna 12. 5. 2016.

Elektronická evidence tržeb v systému R2S

Ekonomický, řídicí, přístupový a rezervační systém R2S je na elektronickou evidenci tržeb plně připraven. Zachována jednoduchost obsluhy a nebude nutné pořizovat speciální registrační pokladny nebo další software.

Podpora EET je v R2S implementována od verze 7000, která přinesla i několik dalších změn. Tou nejvýznamnější změnou je úprava R2S pro běh v prostředí .NET Framework 4.6 a vyšší. Všechny verze R2S doposud využívaly knihoven .NET Framework 3.5. Bohužel, verze 3.5 a starší neumožňují implementovat metody šifrování a elektronického podepisování komunikace, kterou EET používá.

Přechod na .NET Framework 4.6 a vyšší je tedy kvůli EET nevyhnutelný!

.NET Framework 4.6 je dostupný pro tyto verze Windows:

 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows 10
 • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2

S verzí R2S od verze 7 jsme tedy nuceni ukončit podporu Windows XP a Vista!

Prosíme všechny o včasnou kontrolu počítačů a přijetí takových opatření, aby bylo možné nové verze systému R2S s modulem elektronické evidence tržeb bezproblémově instalovat a provozovat.

S případnými dotazy nás neváhejte kontaktovat.