Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

Doplňkový modul R2S pro ovládání vstupů do předem definovaných zón. Propracovaná kontrola vstupu je zajištěna HW komponentami jako jsou například turnikety, elektro-magnetické zámky dveří či elektronické zámky šatních skříněk.

Námi vyvinuté čtečky elektronických klíčů a přístupové moduly využívají celou řadu běžně používaných průmyslových standardů a protokolů (RS232, RS458, Ethernet, Wiegand, DMX). Nasazení naší technologie je tak možné v různých konfiguracích na základě konkrétního požadavku klienta.

Univerzálnost technologie a vlastní vývoj umožňuje přístupový systém implementovat i nad stávající instalací, v některých případech i s využitím původního HW.

TurniketyTurnikety

Slouží k řízené kontrole vstupu klientů do uzavřených zón v rámci centra. Turniket kontroluje vstup osob do zóny. Systém R2S na základě kontroly klientova účtu určí, kdy smí klient vstoupit. Při prodeji lze vydat k jednomu účtu i více klíčů – příkladem je rodinné vstupné. Systém podporuje práci více turniketů paralelně – i z více směrů, příčemž hlídá, zda je osoba v zóně za turniketem nebo ne, aby se zabránilo vícenásobnému vstupu na jeden klíč – není-li to povoleno. Průchod směrem ven ze zóny je standardně vždy povolen, ale samozřejmě evidován.

Provedení turniketů může být různé. Ať již tříramenné stojanové, nebo tří až čtyřkřídlé vertikální. Případně to může být jednoduchá elektronická branka, ta již ale neumí zajistit to, že klient skutečně prošel. Na turniketu jsou z obou stran čtečky identifikačních médií. Čtečky jsou určeny pro bezkontaktní média RFID 125 kHz, Mifare Ultralight v různých podobách (karta, přívěsek, hodinky…) či kontaktní elektronické klíče i-Button ve formě přívěsku.

Nová generace turniketů

Vyvinuli jsme novou generaci turniketů a povýšili tím technologii přístupového systému R2S na zcela nový standard:

  • grafická a akustická signalizace událostí
  • hlasová indikace událostí – kromě základní grafické a akustické signalizace umějí naše turnikety i mluvit. Klient tak může být příjemným hlasem informován o typu účtovaného vstupného (normální vstupné, dětské vstupné) či o překročení povolené doby pobytu.
  • hlídání povolené doby pobytu v zóně – k dovolené délce pobytu v zóně je možno definovat tolerovaný přesčas, který se neúčtuje.
  • účtování vstupů – systém je možno nakonfigurovat tak, že vstup je stálému klientovi naúčtován při úspěšném průchodu. Přímá vazba na klientský účet zajišťuje automatické čerpání vstupu na vrub klientského předplatného nebo depozita.
  • účtování přesčasů – při překročení doby pobytu v zóně (včetně povoleného přesčasu) je klient hlasovým povelem informován o výši nutného doplatku, po jehož uhrazení mu bude umožněn odchod. Pokud se jedná o klientský účet s dostatečným zůstatkem, je možno vstup automaticky doúčtovat. I v tomto případě je klient hlasově informován.

Přístupový systém pro ovládání dveří

Je tvořen soustavou dveřních čteček podle typu identifikačních medií a elektromagnetických zámků BeFo 12 V (případně jiných, pokud jimi dveře disponují). Čtečky jsou přes průmyslovou sběrnici RS485 nebo Wiegand připojeny k přístupovému modulu. Po přiložení ID média na čtečku obsluhující software na základě oprávněnosti vstupu klienta do zóny vstup povolí nebo nepovolí. Čtečky mohou disponovat funkcí tzv. offline režimu, do kterého automaticky přejdou v případě poruchy serveru nebo komunikace na sběrnici. V tomto režimu je umožněn přístup každému klientovi. Kontrola vstupu pomocí dveří není narozdíl od turniketů tak důsledná (klient může dalšímu podržet dveře apod.), proto se hodí spíše pro technická zázemí objektu – například kontrola vstupu do šaten.

Systém pro ovládání šatních skříněk

Dovolí klientovi po úspěšném ověření uzamknout skříňku, a to pouze jednu.  Dodáváme 2 systémy řízení šatních skříněk:

  • decentralizovaný systém elektronických šatních zámků na bezkontaktní karty Mifare Ultralight
  • centralizovaný systém elektronických skříněk s dveřními čtečkami kontaktních klíčů i-Button nebo bezkontaktních RFID 125 kHz, Mifare Ultralight

Klient nemůže zamknout další skříňku, pokud již předem nějakou uzamkl. V případě centralizovaného systému má obsluha centra dispozici přehledný seznam stavu všech skříněk (jak dlouho je uzamčena, kým a kdy byla odemčena…). Funkce automatického odemykání všech skříněk po předem nastavené době od uzamčení zabraňuje neoprávněnému používání skříněk. Podobně jako dveřní čtečky mohou i tyto disponovat funkcí tzv. offline režimu pro umožnění uzamčení libovolné skříňky v případě poruchy systému.