Pro provozovatele více sportovně relaxačních center v jedné oblasti nabízíme možnost přenášet údaje o klientech mezi těmito centry přes internet a umožnit jim tak navštěvovat tato centra s jedním účtem. To zajišťuje program R2SSync a náš synchronizační server v internetu. Přenos dat probíhá zabezpečeně a šifrovaně, není třeba se tudíž obávat úniku citlivých dat.

Synchronizované údaje jsou:

  • adresář
  • klientské účty
  • nastavení zůstatků klientských účtů
  • skládání depozitů na klientské účty
  • čerpání na vrub klientských účtů
  • získané a uplatněné bonusové body
  • elektronické klíče a jejich přiřazení ke klientským účtům
  • poznámky na klientských účtech
  • klientská předplatná včetně nastavení prodejních položek a prodejních kategorií, pro které platí