Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

Datová architektura systému je klient – server, která využívá databázový server PostgreSQL. Datový server může být instalován buď na prodejním počítači (malé instalace i max. 2 počítačích), nebo v síti na dedikovaném serveru (pro komplexně řízená centra). Systém lze za určitých omezení, daných rychlostí připojení, provozovat i na dálku přes Internet. To je užitečné zejména pro manažery při práci se sestavami a pro koncepční řízení z kanceláře mimo centrum. K systému nabízíme službu synchronizace dat klientských účtů mezi centry jednoho provozovatele.

Základní program R2S zajišťuje kompletně agendu prodejního místa. Prodejních míst může být v rámci jednoho centra neomezený počet, přičemž každé prodejní místo je konfigurováno individuálně. Program R2S obsahuje všechny dříve uvedené moduly kromě modulu řízení a řízení přístupového systému.

Doplňkový program R2SSwitcher (v ceně systému) komunikuje s řídicími jednotkami pro spínání zařízení (světla, solária…). Systém je navržen tak, že je možno ovládat neomezený počet řídicích jednotek a to dokonce z různých počítačů. Je tím zajištěna dokonalá variabilita v rozsáhlých centrech, kde je možno logicky oddělit jednotlivé sekce i podle řízení. Řídicí jednotky se systémem komunikují buď po sériové lince (RS232, 485), nebo přes počítačovou síť (Ethernet).

Speciálně pro řízení solárií byla pro vyšší bezpečnost klientů vyvinuta autonomní řídicí jednotka QDM s propracovaným firmware. Řízení probíhá tak, že program R2SSwitcher naprogramuje řídicí jednotku na určitou dobu a ta potom již plně autonomně ovládá zapnutí solária. Po uplynutí nastavené doby solárium zhasne i bez komunikace s řídicím počítačem.

Agendu stálých zákazníků zajišťuje modul klientských účtů. Na klientský účet si zákazník opakovaně skládá depozit, ze kterého je posléze podle propracovaných pravidel čerpáno. Kromě toho si může klient zakoupit tzv. klientská předplatná – např. vstup na 1 měsíc zdarma. K jednomu klientskému účtu je možno přiřadit neomezený počet elektronických klíčů. Jako elektronické klíče lze použít bezkontaktní RFID media (přívěsek ke klíčům, karta, hodinky), kontaktní čipy i-Button případně karty s čárovým kódem.