Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

Nový modul systému R2S pro zasílání emailových zpráv registrovaným klientům. Emaily se generují z předem definovaných šablon, které můžete vytvářet pomocí jednoduchého HTML editoru. Kromě samotného textu lze do šablony vkládat i pole, která systém před odesláním doplní odpovídajícími hodnotami vztahujícími se např. ke konkrétnímu klientovi nebo rezervační události. Zprávy se odesílají manuálně nebo zcela automaticky.

Manuální odesílání zpráv

Zprávu lze poslat jednomu klientovi nebo celé skupině (hromadné rozesílání) z:

  • Pošta - odeslání zprávyadresáře
  • seznamu klientských účtů
  • seznamu webových registrací
  • rezervací

Text zprávy se generuje na základě uživatelem vybrané šablony. Každou zprávu lze před odesláním ještě upravit, přičemž text upravené zprávy se odesílá celé skupině klientů (v případě hromadné zprávy bez potvrzování).

Automatické odesílání zpráv

Systém umožňuje odesílání informačních emailů o automatickém zablokování webových rezervací nebo při automatickém převodu náhradníka na regulérního účastníka. Text emailu se v těchto případech generuje podle šablon vybraných v nastavení poštovního modulu.