Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

R2S - tiskové sestavySestavy – všechny neinteraktivní výstupy programu určené k tisku se nazývají sestavy. V sestavách najdete odpovědi na téměř všechny otázky o historii chodu centra. Různé sestavy obsahují vždy jiným způsobem vybraná a agregovaná data posbíraná provozem systému. Každou sestavu lze kdykoliv vytisknout na výchozí tiskárně definované v systému, případně ji lze i exportovat ve formátech Microsoft Excel (pro další případné analýzy), Microsoft Word (pro začlenění do zpráv o hospodaření či inventur) a též ve formátu Adobe PDF pro tisk či prohlížení na jiném počítači pomocí program Adobe Acrobat Reader.

U sestav, které zobrazují informace z určitého časového období je možné tento časový úsek určit. Najednou je možné zobrazit několik sestav, přepínat se mezi nimi a porovnávat.

Tiskové sestavy programu R2S jsou kategorizovány do skupin:

  • finanční sestavy
  • sestavy prodejů
  • sestavy směn
  • skladové sestavy
  • sestavy klientských účtů
  • a další různé