Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

R2S - řízeníModul řízení – je složen ze samostatného programu R2Sswitcher a hardwarových jednotek – řídicích modulů.

R2SSwitcher

Doplňkový software zahrnutý již v základní ceně systému, komunikuje s řídicími jednotkami pro spínání zařízení (světla, solária…). Systém je navržen tak, že je možno ovládat neomezený počet řídicích jednotek – dokonce i z různých počítačů. Je tím zajištěna dokonalá variabilita v rozsáhlých centrech, kde je možno logicky oddělit jednotlivé sekce i podle řízení.

 

 

 

 

 

Hardwarová řídicí jednotka

Spínací jednotka umístěná obvykle v místě silových elektrických rozvodů sloužící k ovládání jednotlivých objektů (solárií, kurtů atp…). Jednotka má kromě spínaných výstupů i vstupy, které umožňují monitorovat stav zařízení. Vstupy slouží k interaktivnímu řízení, např. solárií, kde se monitoruje okamžik stisknutí startovacího tlačítka klientem. Inteligentní řídicí jednotky řady QDM pracují autonomně. Jakmile jsou naprogramovány, provedou celý cyklus opalování autonomně i bez komunikace s řídicím počítačem (programem R2Sswitcher).