Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

Ochrana osobních údajů je dle legislativy EU zakotvené ve směrnici GDPR v R2S implementována přímo do adresáře. Od verze R2S rel. 8000 je v detailu adresy záložka GDPR, kde si provozovatel může evidovat dokumenty související s jednotlivými důvody pro evidenci osobních údajů klientů:

Jednotlivé druhy zpracování dat, proč se evidují osobní údaje jednotlivce, se opírají o právní důvody uvedené v čl. 6 směrnice a v R2S se definují v nastavení:

Přes rubriku „vazba na GDPR souhlas v adresáři“ je pak možné v adresáři filtrovat jen ty klienty, kteří udělili a mají platný souhlas se zpracování osobních údajů…