Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

R2S ve verzi 7000 má implementován modul elektronické evidence tržeb. Práce s R2S se nezměnila, kromě počátečního nastavení parametrů EET to poznáte jen tak, že se nyní automaticky tisknou účtenky s údaji EET.

Krom toho ale v R2S přibyly i další nové funkce…

Úplný přehled provedených změn a novinek:

 1. Program R2S v této verzi pracuje nad .NET Frameworkem 4.6 a z tohoto důvodu již nejsou podporovány starší verze Windows – XP.
 2. Byla implementována Elektronická evidence tržeb (EET).
  Upozornění: všechny volby týkající se EET se projeví v R2S jen tam, kde je v prostředí Windows místní nastavení jako Česká republika, a to bez ohledu na nastavený jazyk Windows či R2S!
  V souvislosti s EET nastaly tyto změny:

  1. V možnostech nastavení R2S byla přidána nová záložka „Elektronická evidence tržeb, kde se nastavují základní parametry pro elektronickou evidenci tržeb.
  2. V Nastavení  – Způsoby úhrad byla zavedena nová volba „úhrada spadá do Elektronické evidence tržeb (CZ).
  3. V Nastavení – Prodejní položky byla na záložce Pokročilé doplněna volba „elektronicky evidovat tržby z prodeje položky.
  4. V nabídce R2S – Servisní operace byla přidána nabídka – Elektronická evidence tržeb  – test.
  5. V nabídce R2S – Servisní operace byla přidána nabídka – Nastavit evidenci tržeb pro položky z prodejní kategorie. Lze tak hromadně nastavovat (nebo rušit) elektronickou evidenci tržeb u všech položek vybrané prodejní kategorie, nebo dokonce pro všechny položky všech kategorií. Viz též podbod 2.
  6. Byl kompletně přepracován tisk všech stvrzenek a potvrzení tak, aby obsahoval údaje EET, je-li to předepsané zákonem.
  7. Byl změněn formát čísla stvrzenek. Nyní obsahuje i zkratku centra. Předejde se tím možné duplicitě generovaných číselných řad.
  8. Při vyúčtování účtu přímého prodeje, na kterém jsou naúčtovány položky prodávané různými účetními subjekty, jsou tyto rozepsány na více účtů podle účetních subjektů. Tuto úpravu si vyžádala elektronická evidence tržeb, kdy je nutné tržby každého účetního subjektu evidovat zvlášť.
 3. Vybírání záloh na účty bylo přejmenováno na částečné úhrady účtu.
 4. V rezervačním panelu byla přidána možnost extra úprav poznámek k rezervacím a rezervačním událostem. Poznámky v minulosti může upravovat i obsluha, která jinak nemá právo na úpravy rezervací v minulosti.
 5. Ve formuláři  Nastavení – Skupiny rezervačních atrakcí bylo doplněno nastavení „rezervovat max. dnů předem“ pro registrované klienty. Modul R2SWeb byl pro tento paramentr též přizpůsoben.
 6. Byl přeprogramováno zachycování snímků z kamery – kvůli kompatibilitě se 64-bitou platformou a s použitou novou verzí .NET Frameworku. Je možné, že bude nutné při prvním focení znovu vybrat kameru instalovanou v systému Windows.
 7. Průběh komprimace a reindexace databáze je nyní vypisován v informační řádce hlavního okna R2S.
 8. Byla přidána nová sestava „Tržby po dnech – přehledně“, kde se primárně zobrazí tržby za zvolené období po dnech s rozlišením způsobu úhrady. Jednotlivé dny lze „rozkliknout“ do detailu.
 9. Byla přidána nová sestava „Nastavení zůstatků bonusových bodů klientských účtů po měsících“. Sestava se nabízí jen v případě, že je aktivován modul bonusových bodů.
 10. V sestavách „Kompletní DPH za období pro účetní subjekt“ a „Kompletní DPH za období pro účetní subjekt (přehledně)“ bylo doplněno v rekapitulacích DPH vyčíslení celkové částky dle způsobu úhrad.
 11. V bilančních sestavách klientských účtů byla přidána možnost zobrazit jen účty s nenulovým stavem či pohybem ve vybraném období.
 12. Ve formuláři pro nastavení zůstatku klientského účtu byla doplněna možnost relativně měnit zůstatek bonusových bodů.
 13. V dialogu příjmu položky na skladovou příjemku je nyní barvou pozadí (světle červená) odlišen režim úpravy položky příjemky, zatímco režim nové položky příjemky má standardně nastavenou barvu pozadí. To je užitečné při naskladňování položek pomocí čtečky čárového kódu.
 14. Ve formuláři skladové inventury bylo přidáno tlačítko „Stavy, které jednorázově vypočítá skladové stavy a ceny položek v aktuální kategorii.
 15. Ve formuláři skladové inventury bylo přidáno tlačítko „Nulovat, které do inventury zařadí – s nulovým inventurním stavem – všechny skladové položky v aktuální kategorii, které mají nenulový vypočtený stav k okamžiku inventury a nebyly zatím do inventury zahrnuty.
 16. V rezervacích bylo sjednoceno chování storna položky účtu naúčtované rezervace jak pro jednoduché rezervace, tak pro rezervace do vypsané události. Po stornu položky účtu není nyní rezervace stornována, ale zobrazí se zpět jako nenaúčtovaná.
 17. Byl přidán tzv. watchdog řízení, který kontroluje, zda probíhá proces řízení pomocí programu R2SSwitcher. Zastaví-li se proces R2SSwitcher, je tento stav do 90 sekund detekován a proces řízení je restartován.
 18. Byl inovován vzhled panelů. Nyní se používá moderní vzhled převzatý z Visual Studia 2015 s většími záložkami.
 19. Klávesové zkratky F2 – F7 nyní fungují i na panely, které mají nastaveno automatické skrývání.
 20. Do aktualizačního mechanizmu byla implementována funkce „kritická aktualizace“, která upozorňuje na tzv. kritické aktualizace R2S i obsluhu, která nemá právo na provádění aktualizací.
 21. Ve formuláři Přijaté úhrady se nyní u vyúčtování správně zobrazuje číslo stvrzenky a ne číslo úhrady jako dříve.
 22. Byl vylepšen algoritmus předávání směn v tom duchu, aby byl správně dopočten stav pokladny mezi směnami i v případě přerušeného spojení na databázi.
 23. Bylo opraveno nežádoucí chování, kdy se při složení zálohy na klientský účet (případně na webovou registraci) nastavila platnost účtu (registrace) podle pravidla v profilu účtu. Platnost účtu se má nastavit jen při skládání depozita a nikoliv při skládání zálohy.
 24. Na všech stvrzenkách se nyní, v souladu s požadavky elektronické evidence tržeb, tiskne čas transakce s přesností na vteřiny.
 25. Byl doladěn mechanizmus předávání oznámení přes databázi – vyšší spolehlivost posílání oznámení mezi jednotlivými pokladnami a programovými moduly.
 26. Byla opravena chyba, kdy naúčtovaná prodejní položka s uplatněním bonusových bodů a následnou cenou 0,- byla stále označena jako položka na přímý prodej k vyúčtování. To by u položek za 0,- nemělo být.