Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

Byla uvolněna nová verze R2S, která přináší – pro držitele licence řady 7000 – opět celou řadu novinek.
Mezi hlavními můžeme jmenovat dlaždicové zobrazení prodejních položek v prodejním panelu s možností zobrazení grafiky (obrázku, piktogramu) u každé položky. Dlaždicové zobrazení je možné zapnout jen pro některé prodejní kategorie.
Novinek je celkově asi dvě desítky…

7.1.0, rel. 7100 – 10.2.02017

 1. Do Nastavení – Prodejní položky byla přidána záložka Obrázek, kde je možné ke každé prodejní položce přiřadit její obrázek. Velikost obrázku je možné v tomto dialogu měnit s tím, že při importu obrázku z kamery či ze souboru je tento automaticky převzorkován na zvolený rozměr. To kvůli omezení velikosti dat ukládaných do databáze. Je podporována průhlednost grafiky obrázku.
 2. Do Nastavení – Prodejní položky byla přidána volba „text upozornění před vyúčtováním. Zadáte-li k prodejní položce do této rubriky nějaký text, bude tento text výrazně zobrazen před vyúčtováním účtu s naúčtovanou touto položkou. Nastavení je užitečné například pro upozornění na vrácení naúčtovaných zápůjček.
 3. Do Nastavení – Prodejní kategorie byla přidána volba „dlaždicové zobrazení v prodejním panelu. Volba platí pro prodejní kategorie typu „normální prodej“.
 4. Prodejní panel byl doplněn o zobrazování prodejních položek ve formě dlaždic, případně s obrázkem na pozadí – viz předchozí bod. Velikost dlaždic je možné měnit pro každou prodejní kategorii zvlášť a to přímo v prodejním panelu buď pomocí klávesy Ctrl a kolečka myši, nebo klávesy Ctrl + šipky nahoru či dolu. Poměr stran je možné též měnit buď pomocí klávesy Shift a kolečka myši, nebo klávesy Shift + šipky nahoru či dolu.
 5. Do Nastavení – Možnosti, záložka Uživatelské rozhraní byla doplněna volba „zobrazovat obrázky prodejních položek v tabulkovém zobrazení.
 6. V prodejním panelu byl do tabulky prodejních položek doplněn sloupec s obrázkem, který je zobrazován podle nastavení popsaného v předchozím bodě.
 7. Definice způsobu úhrady byla doplněna o volbu „úhrada je určena ke složení depozita. Tento způsob úhrady se pak nabízí jen v dialogu pro složení depozita a nikoliv při skládání zálohy či vyúčtování.
 8. Definice způsobu úhrady byla doplněna o volbu „úhradu potvrdit poukazem ze sérií. Úhrada hrazená tímto způsobem musí být potvrzena platným poukazem z jedné z určených sérií. Při úhradě se kontroluje ekvivalentní hodnota poukazu (je-li definována jako nenulová), zda odpovídá hrazené částce! Tato volba, spolu s volbou z předchozího bodu, je užitečná například pro skládání depozita pomocí dárkového poukazu.
 9. Pro rychlé filtrování prodejních položek v prodejním panelu není nyní nutné aktivovat seznam prodejních položek, stačí rovnou psát počáteční písmena názvu nebo kódu prodejní položky. Pokud není aktivní seznam účtů přímého prodeje nebo seznam klientských účtů, je okamžitě filtrován seznam prodejních položek. Toto neplatí při zobrazení solárií či kurtů.
 10. V prodejním panelu bylo rozšířeno filtrování prodejních položek stiskem kláves i na shodu s kódem prodejní položky.
 11. V prodejním panelu bylo změněno chování stisku klávesy s číslicí tak, že číslice 1 až 9 nastavují implicitně počet účtovaných jednotek, zatímco ostatní klávesy (včetně číslice 0) slouží k filtrování prodejních položek.
 12. V prodejním panelu je nyní možné měnit šířku a výšku indikátorů kurtů či solárií pomocí kolečka myši. V případě, že jsou zobrazeny indikátory kurtů či solárií, stiskněte a držte klávesu CTRL a kolečkem myši upravujte šířku všech indikátorů. Pokud chcete upravit šířku je jednoho indikátoru, vyberte jej kliknutím a stiskněte a držte kombinaci CRTL+ALT a opět kolečkem myši upravujte šířku vybraného indikátoru. Výšky indikátorů (indikátoru) měníte analogicky tak, že místo klávesy CTRL použijte klávesu SHIFT.
 13. V prodejním panelu se nyní vykreslují názvy prodejních kategorií inteligentně tak, že se pro název prodejní kategorie zvolí barva písma dostatečně kontrastní vůči pozadí a je odvozena od nastavené barvy kategorie.
 14. V prodejním panelu se nyní prodejní položky v tabulkovém zobrazení vykreslují s barvou písma odvozenou od barvy prodejní kategorie, avšak inteligentně, aby bylo písmo dostatečně kontrastní vůči pozadí tabulky.
 15. Ve formuláři Přijaté úhrady (Zobrazit – Přijaté úhrady) byl optimalizován výpočet sloupce „registr. v EET“. Nyní je výpočet částky registrované v EET výrazně rychlejší.
 16. Do formuláře Přijaté úhrady byl doplněn sloupec „poukaz„, který indikuje, zda přijetí dané úhrady bylo podmíněno ověřením poukazem. Ve sloupci „identifikátor“ je pak případně číslo poukazu.
 17. Do Nastavení – Prodejní položky byla na záložku Pokročilé přidána volba „prodej na vrub depozita není nutno potvrdit klíčem. Při účtování takové položky klientovi pak není vyžadováno potvrzení prodeje jeho elektronickým klíčem. Nastavení je vhodné pro „sankční“ položky a pokuty.
 18. Byla doplněna možnost potvrdit prodej položky na vrub klientského účtu manuálně zadaným kódem (stiskem klávesy F11 v potvrzovacím dialogu prodeje).
 19. Byla doplněna kontrola běžící pokladny se stejným číslem pokladny v okamžiku pokusu o předání směny. Pokud aktuálně běží jiný počítač se stejným číslem pokladny, nelze směnu předat.
 20. V prodejním panelu nyní po prodeji položky zůstává aktivní seznam prodejních položek. Lze tak rychle pokračovat v prodeji šipkami na klávesnici bez nutnosti použít myš.
 21. Bylo kompletně přepracováno vykreslování indikátorů řízených objektů v informačním panelu.
 22. Indikátory řízených objektů v informačním panelu si nyní přebírají obrázek a barvu pozadí z nastavení prodejní položky a nikoliv ze souboru na disku či nastavení informačního panelu.
 23. V program R2SSwitcher byla implementována podpora jednoduchých a levných řídicích jednotek Modbus RTU. Tyto jednotky se hodí jen pro řízení objektů typu kurt, neboť nemají implementován vlastní časovač a vazbu mezi vstupy a výstupy, což jsou vlastnosti nutné pro bezpečné řízení solárií.
 24. Byly opraveny některé texty zobrazované na klientském displeji.
 25. Z databáze byly odstraněny sloupce, které sloužily k synchronizaci dat se systémem SWM – již se nikde nepoužívá.
 26. Bylo doplněno vložení předdefinovaných základních způsobů úhrad při zakládání nové databáze.
 27. Byla učiněna opatření, aby aplikace R2S v okamžiku, kdy je stažená nová verze a má být spuštěn proces aktualizace, nepřestala odpovídat. Proces aktualizace bude vždy spuštěn se zvýšenými právy, uživatel tedy musí potvdit dialog pro start aplikace R2SUpdater se zvýšenými právy.
 28. Byla opravena chyba zobrazení naúčtovaných prodejních položek klientských účtů zasynchronizovaných z jiného centra, kdy se nesprávně za určitých okolností v jiných centrech zobrazovalo, že jsou čerpáním předplatného.
 29. Byla opravena chyba výpočtu ceny v případě doplňkové ceny „jen na přímý prodej“ pro vynucený přímý prodej (např. nedostatek depozita) na klientský účet v případě, že v profilu účtu je nastavený jiný profil pro přímé prodeje.
 30. Byla opravena chyba, kdy po stornu rychlého přímého prodeje se nevynulovala celková částka účtu.
 31. Byla opravena chyba, kdy se za určitých okolností nekorektně určil historický profil čerpání na klientský účet (chyba od verze 7000).
 32. Byla opravena chyba, kdy se k prodeji nabízely „stínové“ prodejní položky řízených objektů i když neměly nastaveno „položka viditelné pro prodej“.
 33. Byl upraven filtr v seznamu klientských účtů „Bez pohybu během posledních X dnů“ tak, aby správně nezařazoval účty s čerpáním bonusových bodů během posledních X dnů synchronizovaným z jiného centra.
 34. Byla opravena chyba Nastavení – Skupiny rezervačních atrakcí, kde se správně nenačítala hodnota „rezervovat max. dnů předem“ u rezervací registrovaných klientů.
 35. Byla opravena neošetřená výjimka „K uvolněnému objektu nelze přistupovat“ při pokusu o opakované zobrazení žurnálu R2SWeb.
 36. Byla opravena chyba, kdy se při automatickém účtování položek správně za určitých okolností neaktualizoval stav skladem zobrazený v prodejním panelu.