Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

K dispozici je nová verze R2S obsahující přes dvě desítky novinek, drobných vylepšení a optimalizací. Byla přidána nová finanční sestava „Elektronická evidence tržeb“. Ta se nabízí jen v případě, že je aktivní modul EET.

Na první pohled ne tolik patrné, ale velmi užitečné funkce byly implementovány v rezervačním systému. Díky těmto několika změnám je odbavování klientů v R2S ještě efektivnější. Tyto novinky oceníte zejména ve špičkách, kdy se kumulují přicházející klienti na skupinové lekce.

7.2.0, rel. 7200 – 3.4.2017

 1. Byla přidána nová finanční sestava „Elektronická evidence tržeb“, která se nabízí jen v případě, že je aktivní EET. V sestavě je kompletní přehled záznamů odeslaných (odesílaných) do EET a je možné si každý ze záznamů „rozkliknout“ do detailu, ve které je pak veškerá informace o tom, jak je tržba v EET evidována.
 2. V rezervacích se nyní dá klávesou Mezerník rychle prezentovat a naúčtovat vybraná rezervace. To za předpokladu, že rezervace nebyla zatím naúčtována. V druhém případě se pak stiskem mezerníku nalistuje naúčtovaná položka v prodejním panelu. Účtování rezervací, které nejsou na klientský účet (webovou registraci) pomocí mezerníku je zrychlené a to tak, že se automaticky naúčtuje na účet přímého prodeje stejného čísla, jako je název rezervace. Přitom se použije profil účtu přímého prodeje pro rychlý prodej. Ta samá pravidla platí nyní i pro účtování rezervací pomocí poklepání myší (double click). Pokud má být rezervace naúčtována jinak, je třeba použít tlačítko „Naúčtovat“ nebo lokální nabídku (pro rezervace do vypisovaných akcí).
  Mezerníkem lze tedy velmi efektivně z rezervací odbavit klienta, který se prokáže svým elektronickým klíčem – nalistuje se jeho nejbližší rezervace – a prostým stiskem mezerníku ho obsluha prezentuje a naúčtuje mu rezervaci. Je-li potřeba klientovi ještě naúčtovat další položku(y), stiskem mezerníku ho opět aktivuje v prodejním panelu a rovnou účtuje položku…
 3. V rezervacích bylo doplněno upozornění na účtování rezervace do vypisované události v případě, že událost není dnes.
 4. V rezervacích bylo sjednoceno účtování běžných rezervací klientských účtů s rezervacemi do vypsané události. Jakmile je to možné, je rezervace účtována na vrub klientského účtu bez ptaní. Pokud je přesto potřeba naúčtovat rezervaci na jiný účet, je to možné provést tlačítkem „Účtovat“, které zobrazí dialog pro výběr účtu.
 5. Automatické účtování rezervací není nyní prováděno pro rezervace na řízené objekty, které mají nastaveno více prodejních položek, které je možno prodávat.
 6. Do Nastavení – Možnosti, záložka Rezervace byla doplněna volba „jen před začátkem“ týkající se automatického účtování rezervací.
 7. Do Nastavení – Možnosti, záložka Tisk stvrzenek byla doplněna volba „velikost písma [%], pomocí které lze plynule měnit velikost písem ve všech tiscích na stvrzenkové tiskárně v rozsahu 50 – 200%. Vhodné pro zmenšení písma na stvrzenkových tiskárnách s úzkým papírem.
 8. Byla provedena změna ve vyhodnocování časových omezení klientských předplatných!Dříve byla brána v potaz časová omezení definovaná definicí klientského předplatného i časová omezení ve vlastním klientském předplatném.
  Nyní se budou vyhodnocovat jen časová omezení ve vlastním klientském předplatném

  (propisují se z definice při prodeji předplatného), časová omezení definovaná v předpisu klientského předplatného se již vyhodnocovat nebudou. Tento způsob práce s časovými omezeními je dle našich úvah logičtější.

 9. Do Nastavení – Profily účtů byla přidána volba „registrovat čerpání v EET. Pomocí této volby lze vypnout registraci čerpání pro profily používané pro speciální účty, kde se nemají registrovat tržby v EET. U účtů tohoto profilu pak není možné ani skládání depozit způsobem úhrady, který má předepsanou registraci v EET. Jinými slovy, pro takové účty musí být všechny pohyby (skládání depozit, čerpání) mimo EET.
 10. Zbytkové složení depozita při prodeji položky, která není celá kryta zůstatkem, se nyní provede v aktuálním profilu účtu klienta a nikoliv v profilu podle pravidel skládání depozita.
 11. Byl potlačen dotaz na zbytkové složení depozita při prodeji položky, která není celá kryta zůstatkem, v případě, že zůstatek účtu je nižší než maximální zaokrouhlovací rozdíl při přijímání úhrady. To v ČR platí pro zůstatky nižší než 1 Kč.
 12. Vyskakovací okno s obrázkem (fotka klienta, obrázek prodejní položky aj.) se dá nyní rychle uzavřít klávesou Esc.
 13. Byla doplněna vazba volby „klientské účty zavírat manuálně“ v Nastavení – Možnosti na volbu EET „následná čerpání registrovat okamžitě“. Jakmile není aktivní volba „klientské účty zavírat manuálně“, nelze nastavovat volbu „následná čerpání registrovat okamžitě“ a čerpání se automaticky registrují okamžitě.
 14. Do databáze byly doplněny SQL funkce pro skládání depozit přes R2SWeb.
 15. Bylo eliminováno načítání hodnot z registrů Windows při pravidelných akcích kontrol a řízení.
 16. Bylo optimalizováno uvolňování operační paměti po uzavření formulářů.
 17. Byla opravena chyba, kde se v prodejním panelu zobrazoval počet návštěvníků v 1. přístupové zóně bez ohledu na nastavení zobrazovaných zón.
 18. Byla opravena chyba, kdy se u jednotlivých úhrad v seznamu přijatých úhrad nezobrazoval způsob úhrady, který je aktuálně odstraněn.
 19. Byla opravena chyba zadávání víceciferného a desetinného množství v prodejním panelu.
 20. Byla opravena chyba vyhodnoceni časového omezení u definice klientského předplatného pro případ, že bylo nastaveno omezení pro denní dobu „mimo“.
 21. Byla ošetřena výjimka, která se zobrazila po spuštění aplikace se zobrazením solárií či kurtů v prodejním panelu a po pokusu filtrovat prodejní položky klávesou (od verze 7100).
 22. Byla opravena syntaktická chyba v databázovém dotazu při provádění datové uzávěrky.
 23. Byla opravena nepřesnost výpočtu ceny prodejní položky v případě čerpání v historickém profilu, který má definovaný jiný cenový tarif než aktuální profil účtu.