Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

Nová verze R2S 4 – rel. 4000! Více než 25 vylepšení a nových funkcí! Nově též plná podpora Windows x64 – 64 bitová verze. Zásadní novinky: nové logo aplikace a kompletně inovovaný instalátor aplikace, podpora automatické změny snížené sazby DPH v ČR k 1.1.2012 podle přijaté legislativní změny, implementována on-line vzdálená podpora (na jedno kliknutí!), možnost pořizovat fotografie klientů přímo v systému R2S, automatické zobrazování fotografií klientů při aktivaci jejich klientského účtu (volba), doplněna podpora druhé čtečky čárového kódu (například jedna fixní, druhá přenosná atp.), přidány nové sestavy a celá řada dalších novinek. Nová verze je jako obvykle k dispozici zdarma formou automatických aktualizací.

R2S - nový detail klientského účtuR2S - dialog pro pořizování fotografií klientů

Úplný výčet změn ve verzi 4000:

 1. Nové logo a ikona aplikace.
 2. Kompletně inovovaný instalátor aplikace, instalátory pro platformy x86 a x64, aktualizace R2S společná pro obě uvedené platformy.
 3. Verze 4000 podporuje automatickou změnu snížené sazby DPH v ČR k 1.1.2012 podle přijaté legislativní změny. Při spuštění po tomto datu bude uživatel vždy dotázán, má-li být provedena automatická změna snížené sazby DPH z 10% na 14% všude, kde je to potřeba. Tato kontrola a změna se provádí jen do 15.1.2012 nebo do provedení změny, potom již ne.
 4. Implementována on-line vzdálená podpora. Není potřeba nic stahovat, instalovat či konfigurovat, vše okamžitě k dispozici, stačí připojení do internetu. Podporu aktivujete v nabídce Nápověda – Vzdálená on-line podpora.
 5. Rozšířena funkčnost adresáře a klientských účtů – možnost pořizovat fotografie klientů a přikládat je k adrese klienta.
 6. Doplněna volba, zda automaticky zobrazovat fotografie klientů při aktivaci jejich klientského účtu. Fotografie se zobrazuje ve vyskakovacím okně, jehož velikost a pozici si může uživatel změnit a které samo mizí po následující akci v programu.
 7. Do obecných možností nastavení přidána volba „mez mezi sníženou a základní sazbou DPH“, která umožňuje nastavit, jaká výše sazby DPH je považována za sníženou a jaká již ne, tj. je základní sazbou DPH. Aktuálně nastaveno na 15%.
 8. U klientských předplatných s omezeným čerpání jednotek byla doplněna možnost převádět zbylé jednotky na nově zakupované stejné předplatné.
 9. Nová funkce kopírování nenulových cen prodejních položek z jednoho cenového tarifu do jiného. Lze ji nalézt pod tlačítkem v dialogu Nastavení – Prodejní ceny.
 10. Doplněna automatická kontrola struktury databáze při zjištění jiné verze databázového serveru PostgreSQL, např. po aktualizaci nebo migraci serveru.
 11. Doplněna podpora druhé čtečky čárového kódu. Například jedna fixní, druhá přenosná atp.
 12. Přidána nová sestava Klientské účty – Bilanční sestava klientských předplatných podle klientských účtů.
 13. Přidána nová sestava Klientské účty – Bilanční sestava klientských předplatných podle předplatných.
 14. Přidána nová sestava Prodeje – Prodeje klientských předplatných po měsících.
 15. Přidána nová sestava Prodeje – Prodeje klientských předplatných podle předplatných.
 16. Přepracovány bilanční sestavy klientských účtů – formát A4 naležato.
 17. Změněno chování filtru v seznamech klientských účtů, webových registrací a adresáři a to tak, že nyní se filtruje nikoliv podle sloupce řazení, ale podle aktuálního sloupce. Zároveň má aktuální sloupec zvýrazněné záhlaví.
 18. Změněn způsob určování státních svátků pro CZ a SK nikoliv podle verze kompilace programu R2S (CZ-SK), ale podle národních zvyklostí nastavených v ovládacích panelech.
 19. Do formuláře s výpisem čerpání klientského předplatného doplněno informační pole o zůstatku jednotek k čerpání.
 20. Do detailu klientského účtu, do výpisu čerpání z depozitu, byl doplněn sloupec P s informací, zda se jedná o čerpání z klientského předplatného.
 21. V prodejním panelu, ve výpisu položek vybraného klientského účtu, byl doplněn sloupec P s informací, zda se jedná o čerpání z klientského předplatného.
 22. V detailu klienského účtu lze nyní na záložce klientských předplatných otevřít detail a výpis předplatného pouhým poklepáním.
 23. Přidána práva pro úpravy klientského předplatného.
 24. Ve formuláři s výpisem čerpání klientského předplatného lze nyní dělat i úpravy v klientském předplatném. Pro přepnutí do režimu úprav musí mít uživatel příslušná práva (viz předchozí bod).
 25. Opravena chyba funkčnosti tlačítka pro založení nové databáze v případě, že byla předtím vyplněna jiná adresa serveru, port, uživatel či heslo pro přístup k SQL serveru.
 26. Rychlý filtr ve výběrových seznamech doplněn o možnost zadávat některé málo používané znaky či znaky s diakritikou (ň, ľ, ĺ, ä, ö, €, ß, …)
 27. Opravena nespolehlivost zobrazení aktuálního stavu položky skladem v prodejním panelu po prodeji či stornu.
 28. V detailu účtu opraveno chybné zobrazení poznámek klientského účtu importovaných z jiného centra.