Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

Po relativně krátké době od uvolnění verze 4000 následuje její aktualizace. Nejedná se jen o opravnou verzi, nýbrž 4001 přináší celou řadu vylepšení a nových funkcí.
Primárně se můžeme zmínit o možnosti vytvářet tzv. virtuální řízené objekty, pomocí kterých lze přes jeden řízený objekt odbavovat více procedur.
Nebo též zmíníme další úpravu, spočívající v přidání další fáze řídícího cyklu – příprava. Více se dozvíte dále v celém článku.

Virtuální řízené objekty – do vlastností prodejních položek typu solárium a kurt byla přidána nastavení pro vytváření tzv. virtuálních řízených objektů („položka prodává jiný řízený objekt“). Virtuální položka prodává jiný řízený objekt ze stejné prodejní kategorie, u objektů typu solárium je navíc možné definovat jinou výchozí dobu objednávky.
Tyto virtuální objekty jsou potřebné tam, kde je nutné přes jeden řízený objekt prodávat (a následně řídit) více položek, například různých procedur na stejném stroji. Při objednávce na takovém řízeném objektu musí obsluha nejprve vybrat, kterou položku na řízeném objektu prodává.

Nová fáze řídicího cyklu – příprava – do řízení objektů typu solárium byla vložena ještě jedna fáze cyklu – příprava. Je to fáze, která nastává bezprostředně po zapnutí objektu, nezapočítává se do účtované doby, ale zařízení je po tuto dobu již zapnuté. Slouží například k nastavení řízeného přístroje nebo je to doba, než zařízení jako takové naběhne a začne fungovat. Fáze cyklu jsou nyní: volno – aktivováno – příprava – zapnuto – dochlazení.

Dále byla přidána nová sestava Různé – Stornované rezervace po dnech.

Úplný výčet změn ve verzi 4001:

 1. Do vlastností prodejních položek typu solárium a kurt byla přidána nastavení pro vytváření tzv. virtuálních řízených objektů („položka prodává jiný řízený objekt“). Virtuální položka prodává jiný řízený objekt ze stejné prodejní kategorie, u objektů typu solárium je navíc možné definovat jinou výchozí dobu objednávky.
  Tyto virtuální objekty jsou potřebné tam, kde je nutné přes jeden řízený objekt prodávat (a následně řídit) více položek, například různých procedur na stejném stroji. Při objednávce na takovém řízeném objektu musí obsluha nejprve vybrat, kterou položku na řízeném objektu prodává.
 2. Do řízení objektů typu solárium vložena ještě jedna fáze cyklu – příprava. Je to fáze, která nastává bezprostředně po zapnutí objektu, nezapočítává se do účtované doby, ale zařízení je po tuto dobu již zapnuté. Slouží například k nastavení řízeného přístroje nebo je to doba, než zařízení jako takové naběhne a začne fungovat. Fáze cyklu jsou nyní: volno – aktivováno – příprava – zapnuto – dochlazení.
 3. Optimalizováno a doplněno vykreslování indikátorů řízených objektů.
 4. R2SSwitcher – pokud by se mělo zobrazit opakovaně stejné hlášení v okně R2SSwitcher, bude vynecháno a bude zapsáno jen do logu programu R2SSwitcher.
 5. R2SSwitcher – opravena kosmetická chyba nesprávného zobrazování indikátorů v případě, že se dva či více řízených objektů jmenovalo stejně.
 6. Přidána nová sestava Různé – Stornované rezervace po dnech.
 7. Doplněno zobrazování fotografie klienta při otevírání klientského účtu čtečkou elektronických klíčů.
 8. Upraveno chování R2S tak, aby při včasném ukončení aplikace z důvodu chyby, například chyby inicializace, nevyskakovalo ve Windows okno s informací, že aplikace přestala odpovídat (Windows 7).
 9. Opravena chyba výpočtu provozních hodin na řízeném objektu, kde se správně nezapočítávaly provozní hodiny z aktuálního dne.
 10. Opravena chyba instalátoru od verze 4000 – chybějící soubor se sestavou Různé – Denní přehledovka.
 11. Optimalizováno zobrazení právě sejmutého snímku v detailu klientského účtu a adresy.