Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

V rychlém sledu byla dnes publikována opět upravená a vylepšená verze programu R2S, rel.4002!
Mezi novinky lze zařadit přímý převod webové registrace na klientský účet, nebo to, že lze nyní definovat pevnou výši skládaného depozitu jako minimální.Dále je možno nově nastavit, že prodej na vrub klientského účtu je možné potvrzovat i klíčem oprávněného uživatele.

Úplný výčet změn ve verzi 4002:

 1. Do profilu účtu doplněna vlastnost, že skládaný depozit v předepsané výši může být minimální, jaký lze složit. Jinými slovy, pokud je toto nastavení aktivní, je možné složit depozit v předepsané či vyšší výši.
 2. Doplněna možnost přímého převodu webové registrace na klientský účet s výběrem profilu klientského účtu.
 3. Doplněno právo na vytváření a správu rezervací v minulosti. Uživatel, který patří do skupiny, která má toto právo, může s rezervacemi v minulosti pracovat stejně, jako s rezervacemi v budoucnosti. Prakticky se toto dá například využít při dočerpávání kurtů do minulosti.
 4. Doplněno právo na potvrzování prodeje položky na klientský účet elektronickým klíčem obsluhy. Volba umožňuje určité skupině (skupinám) uživatelů umožnit potvrzení prodeje na klientský účet kartou uživatele.
 5. Přidána nová sestava Sklad – Přehled položek příjmů.
 6. Opravena kosmetická chyba, kdy při zobrazení detailu otevřeného účtu webové registrace mělo okno titulek Detail klientského účtu.
 7. Optimalizována rychlost přepočtu DPH účtů (servisní operace).
 8. Aktualizována komponenta pro vzdálenou on-line podporu, nyní je odezva při připojení o poznání rychlejší.
 9. Odstraněna neošetřená výjimka při rychlém rolování kolečkem na myši v prodejním panelu při aktivním seznamu prodejních kategorií.
 10. Odstraněna chyba volby „zobrazovat popisky času v ploše“ v dialogu Nastavení – Možnosti, Rezervace. Hodnota tohoto nastavení se nenačítala při otevření dialogu.
 11. Opravena sestava „Přehled příjemek“, která nerespektovala nastavení „mez mezi sníženou a základní sazbou DPH“.