Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

Dnes jsme uvolnili novou verzi ekonomického a řídicího systému pro sportovní a relaxační centra R2S – 4.2.0, rel 4200, která přináší téměř 20 novinek a nejrůznějších optimalizací. V nastavení klientských předplatných lze nyní definovat jednotky omezení doby platnosti předplatného na měsíce, týdny a dny. Dále byla přidána možnost definovat začátek platnosti předplatného až od prvního použití – čerpání z předplatného. Na základě Vašich požadavků jsme také doplnili funkci automatického zobrazení nabídky položek k prodeji i po otevření klientského účtu.

Úplný výčet změn ve verzi 4200:

 1. V nastavení klientských předplatných byla doplněna možnost definovat jednotky omezení doby platnosti předplatného na měsíce, týdny a dny.
 2. V návaznosti na předchozí změnu byly modifikovány výpisy klientských předplatných v detailu klientského účtu a při prodeji klientského předplatného.
 3. V klientských předplatných přidána možnost definovat začátek platnosti předplatného až od prvního použití – čerpání z předplatného.
 4. Do adresy přidána rubrika „průkaz totožnosti“.
 5. Panel Klientských účtů je nyní možné zavřít – to kvůli zrychlenému nabíhání aplikace při přístupech na dálku a větším počtu klientských účtů, když není potřeba pracovat se seznamem klientů. Panel se dá později zobrazit klávesou F4.
 6. Doplněno automatické zobrazení nabídky položek k prodeji i po otevření klientského účtu. Funkce je aktivní jen v případě, že je v možnostech nastavení zapnuto „klientské účty zavírat manuálně“.
 7. V detailu klientského účtu, ve výpisu čerpání depozitu, byl doplněn sloupec s průběžným zůstatkem depozitu na účtu.
 8. Jako fixní elektronický klíč do přístupového systému lze nyní použít i klíč obsluhy, dříve jen klientské klíče.
 9. Doplněno nastavení práva skupiny uživatelů na převod elektronického klíče mezi účty v detailu klientského účtu.
 10. V panelech Klientské účty, Webové registrace a Adresář lze nyní jednotlivé záznamy označovat přímo myší a to kliknutím na zaškrtávací pole ve sloupci x.
 11. Upraven přístup k registrům Windows tak, aby nevyskakovala bezpečnostní výjimka v případě spuštění pod uživatelským účtem, který nemá práva administrátora.
 12. Automatické aktualizace budou nyní nabídnuty jen v případě, že uživatel R2S má právo instalovat aktualizace, ale též nově musí být v systému přihlášen uživatel s právy administrátora. To proto, že instalátor aktualizace musí být spuštěn s právy administrátora.
 13. Optimalizováno označování záznamů v seznamu klientských účtů, adresáři a seznamu webových registrací klávesou Insert.
 14. Optimalizováno zobrazení detailu klientského účtu, adresy a webové registrace z pohledu obnovení dat ve formuláři, ze kterého byl detail zobrazen. Není-li provedena změna v detailu, neaktualizují se data v mateřském formuláři. Podstatně to zrychluje postupné prohlížení detailů v seznamu klientských účtů, v adresáři a v seznamu webových registrací.
 15. Optimalizována průhlednost ikony aplikace pro Windows XP (256 barev).
 16. Upravena výchozí práva pro nové skupiny uživatelů.
 17. Opravena sekce „Prodeje za období“ v sestavě „Přehledovka za období“, kde se za určitých okolností chybně řadily jednotlivé prodeje. V důsledku toho docházelo ke špatnému seskupování prodejů jednotlivých prodejních položek.
 18. Opravena chyba v sestavě „Přehled DPH na účtech přímého prodeje“, kde se chybně seskupovaly položky v jednotlivých měsících. Rekapitulace DPH byly ale správně.
 19. Opravena chyba při zakládání nové databáze – role r2sweb neexistuje (od rel. 4000).

Nová verze je dostupná formou automatických aktualizací.