Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

Verze R2S 4300 přináší více než 20 novinek a nejrůznějších optimalizací. Zásadních vylepšení se dočkal rezervační systém, který je nyní ještě více integrován s prodejním modulem. V rezervacích je nyní možné přímo učtovat i rezervace do vypisovaných událostí, a to jak na nový účet přímého prodeje, tak i jako čerpání předplatného či depozitu z klientova účtu. Kromě s tím související grafiky byl implementován také grafický indikátor obsazenosti události.

Na první pohled i bez zobrazení detailu události je tak zřejmé, zda je ještě volná kapacita, či nikoliv. Příjemnou novinkou je i obsluha čteček elektronických klíčů v rezervačních formulářích – po načtení klíče se vyhledají všechny rezervace ke klientskému účtu s tímto klíčem. Zároveň se označí nejbližší následující rezervace. Přidána byla také obsluha čteček elektronických klíčů v při vytváření nové rezervace – umožňuje rychlé načtení klienta do rezervačního formuláře.

Do dialogů pro vyúčtování či vybírání záloh byly doplněny další způsoby úhrady . Kromě úhrady v hotovosti, bankovní platební kartou a na fakturu, byly přidány úhrady bankovním převodem, voucherem a na účet pokoje.

Nemalé změny se odehrály také v samotném nitru programu R2S – nově přidána podpora zasílání událostí mezi jednotlivými instancemi R2S pomocí tzv. multicast protokolu, která umožňuje výměnu informací i mezi stanicemi v různých síťích.

Úplný seznam změn ve verzi 4300:

 1. Do dialogů pro vyúčtování či vybírání záloh byly doplněny další způsoby úhrady . Kromě úhrady v hotovosti, bankovní platební kartou a na fakturu, byly přidány úhrady bankovním převodem, voucherem a na účet pokoje.
 2. V panelu rezervací u rezervací do vypsaných událostí vylepšeno zobrazování ikon rezervovaných klientů – modrá je rezervace na přímý prodej, zelená je klientská rezervace. Jou též odlišeny naúčtované rezervace a vyúčtované rezervace.
 3. V rezervacích je nyní možné přímo učtovat i rezervace do vypisovaných událostí.
 4. V rezervačním panelu byl do zobrazení vypisovaných rezervačních událostí přidán grafický indikátor, který zobrazuje aktuální obsazenost události. Na první pohled i bez zobrazení detailu události je tak zřejmé, zda je ještě volná kapacita, či nikoliv.
 5. V rezevačním panelu doplněno zobrazení vyúčtované normální rezervace. Na rozdíl od naúčtované rezervace (symbol žlutých penízků vpravo nahoře) je vyúčtovaná rezervace indikována symbolem zelených potvrzených penízků vpravo nahoře.
 6. V rezervačním panelu je u naúčtovaných – ale nevyúčtovaných – rezervací možné poklepáním na rezervaci (ať již normální, nebo do vypsané události) zobrazit prodejní panel a v něm nalistovat účet a naúčtovanou položku této rezervace.
 7. V možnostech nastavení rezervací (Nastavení – Možnosti, záložka Rezevace) byla doplněna volba „zobrazovat indikátor využití kapacity vypisovaných událostí“ – viz předchozí bod.
 8. Přidána obsluha čteček elektronických klíčů v rezervačních formulářích – po načtení klíče se vyhledají všechny rezervace ke klientskému účtu s tímto klíčem. Zároveň se označí nejbližší následující rezervace.
 9. Přidána obsluha čteček elektronických klíčů v při vytváření nové rezervace – umožňuje rychlé načtení klienta do rezervačního formuláře.
 10. V nastavení tisku stvrzenek (Nastavení – Možnosti, záložka Tisk stvrzenek) byla přidána volba „netisknout DPH“, která zajistí, že se na stvrzenkách a potvrzenkách o složení depozitu nebudou tisknout údaje DPH – sloupec se sazbou DPH a rekapitulace DPH.
 11. Doplněna funkce odhlášení uživatele. Přístupná je přes nabídku R2S – Odhlášení, nebo načtením elektronického klíče aktuálně přihlášeného uživatele.
 12. Do interního mechanizmu výměny událostí mezi jednotlivými instancemi R2S (R2SSwitcher) doplněna možnost zasílání pomocí tzv. multicast protokolu. Umožňuje výměnu informací i mezi stanicemi v různých síťích – je ale vyžadováno zapnutí směrování multicast paketů na směrovačích mezi sítěmi.
 13. V nastavení (Nastavení – Možnosti, záložka Řízení) byly doplněny volby pro konfiguraci způsobu posílání řídících síťových paketů – multicast, broadcast, loopback. Viz též předchozí bod.
 14. Doplněna informace o průběhu aktualizace struktury databáze po instalaci nové verze.
 15. Při načtení elektronického klíče se nyní aplikace R2S automaticky aktivuje do popředí. Funguje pod Win XP, ve Windows 7 ale jen rozbliká aplikaci na hlavním panelu – to je dáno chováním operačního systému.
 16. Optimalizována funkce „Obnova nastavení stanice ze zálohy databáze“.
 17. Optimalizována signalizace změny rezervací tak, aby se aktualizovaly rezervace i lokálně na všech otevřených rezervačních panelech.
 18. Obejití chyby Crystal Reports x64 (řazení a seskupování položek ) v sestavě „Prodeje – Prodeje po kategoriích včetně čerpání na klientské účty“. Chyba se v 32 bitové verzi neprojevovala.
 19. Optimalizován algoritmus přepočtu stavu a ceny skladové položky – program si pamatuje poslední skladovou cenu i v případě, že stav zboží klesne do nuly a následně dojde k dalším výdejům ze skladu (stav v mínusu) a příjmům na sklad. Obecně ale řečeno, záporné stavy skladu jsou nereálné a nežádoucí.
 20. Optimalizováno načítání a vykreslování rezervací v rezervačním panelu. Nyní je mnohem rychlejší při větším počtu rezervací do vypsaných rezervačních akcí.
 21. Vylepšeno zobrazování Info panelu tak, že se při více displejích vždy otvírá na jiném displeji, než je hlavní okno R2S. Nezáleží již na číslování displejů v systému.
 22. Vylepšen formulář se seznamem záznamů k výběru – zlepšena odezva při filtrování výběru z rozsáhlých seznamů.