Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

V rychlém sledu po předchozí verzi následuje opět funkčně rozšířená nová verze 4400!

Úpravy se týkají zejména rozšíření funkčnosti klientských účtů – upozornění na účtu, automatické generování poznámek k účtu. Dále pak přinášíme další rozšíření ovládání rezervací, nastavení klientských předplatných a pár úprav v sestavách.Přehled všech novinek verze 4.4.0, rel. 4400 – 21.6.2012:

 1. V detailu klientského účtu či registrace byla doplněna možnost nastavit upozornění k účtu. Upozornění může sloužit k uložení dodatkové informace, že s účtem není něco v pořádku. Při nastavení či vypnutí upozornění se automaticky generuje záznam do tabulky poznámek k účtu.
 2. Při práci s klientským účtem – registrací (aktivace účtu, rezervace na vrub účtu aj.), který má nastaveno upozornění, vyskakuje výstražný formulář s informacemi o upozorněních.
 3. Do lokální nabídky rezervace do vypsané události byly přidány volby pro automatické vygenerování upozornění či poznámky o propadlé rezervaci.
 4. Při vytváření nových rezervací na klientský účet se nyní v seznamu pro výběr z klientských účtů zobrazují jen ty účty, které budou platné v okamžiku, na který je rezervace vytvářena.
 5. Do klientských předplatných doplněna možnost definovat datum počátku platnosti předplatného pevným datem.
 6. Do klientských předplatných doplněna možnost definovat prioritu čerpání předplatného. Čím vyšší číslo, tím vyšší priorita při rozhodování, ze kterého předplatného, které si klient dříve zakoupil, čerpat. Při shodných prioritách se čerpá z dříve zakoupeného předplatného.
 7. Zjišťování nových verzí R2S nyní probíhá na pozadí v jiném vlákně, takže nezdržuje při práci s programem.
 8. V rezervačním panelu nyní funguje lokální nabídka pod pravým tlačítkem myši i přímo v rezervacích.
 9. Do možností nastavení rezervací (Nastavení – Možnosti, záložka Rezervace) byla přidána volba nastavení „optimalizovat orientaci indikátoru kapacity podle delší strany“, která zařídí, že indikátor využití kapacity vypsané události bude orientován vždy podle delší strany obdélníku události v časové ose.
 10. Do možností nastavení uživatelského rozhraní byla přidána volba „po naúčtování rezervace aktivovat prodejní panel“.
 11. Doplněna sestava Sklad – Skladové položky pod minimálním skladovým množstvím.
 12. V sestavách Různé – Akce na řízených objektech … byl doplněn sloupec s číslem účtu, na který byla akce vyúčtována. Rovněž v sestavách přehledovek byla upravena podsestava Akce na řízených objektech ve stejném duchu.
 13. Přidáno nastavení práva pro skupinu uživatelů „povolit zobrazování stavu pokladní hotovosti“. Výchozí nastavení je ano.
  Upozornění – pokud zrušíte toto právo, musíte též zakázat zobrazení sestav, které zůstatek v pokladně ukazují…
 14. Optimalizována rychlost ukládání globálních nastavení v dialogu Nastavení – Možnosti.
 15. Doplněna kontrola velikosti žurnálu webových rezervací.
 16. Opravena chyba úpravy vypsané rezervační události, kdy se do formuláře pro úpravy správně nenačítala dříve v události nastavená účtovaná položka.