Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

V krátkém čase od vydání R2S 4.4.0 přinášíme menší aktualizaci, která kromě drobných oprav obsahuje také několik optimalizací a jednu zajímavou novinku.

V nastavení klientských předplatných je nyní možné současně kombinovat omezení „platí od (pevné datum)“ a „doba platnosti běží od prvního užití“.

Úplný seznam změn ve verzi 4.4.1, rel. 4401:

  1. V nastavení klientských předplatných je nyní možné současně kombinovat omezení „platí od (pevné datum)“ a „doba platnosti běží od prvního užití“. Chování je takové, že platnost předplatného bude nastavena při prvním užití na nastavenou dobu, to vše ale až po datu „platí od“.
  2. Grafický indikátor obsazenosti vypsaných rezervačních událostí je nyní vykreslován na pozadí pod případným textem.
  3. Opravena chyba automatického účtování rezervací v případě, že rezervace byla udělána přes program R2SWeb. Chyba se projevovala od verze 4300 v souvislosti se změnami v zadávání účtované položky za rezervaci.
  4. Opravena chyba účtování normální rezervace v případě, že rezervace byla úpravou přemístěna na jinou atrakci. Chybně se naúčtovala položka za původní, nikoliv za aktuální atrakci po úpravě.
  5. Další změny kódu v části zobrazování Info panelu tak, aby se při více displejích vždy otvíral na jiném displeji, než je hlavní okno R2S.