Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

Dnes vyšla nová verze R2S rel. 4402. Přináší jedno drobné vylepšení a pár oprav. I tak se Vám jistě vyplatí aktualizovat…

Přehled změn:

4.4.2, rel. 4402 – 31.7.2012

  1. V  možnostech nastavení rezervací doplněna volba „v rezervacích vyhledávat elektronickým klíčem“. Umožňuje nastavit variantní chování po načtení elektronického klíče v panelu rezervací. Buď se vyhledají všechny rezervace na účet načteného klíče (zaškrtnutá volba, výchozí nastavení), nebo se aktivuje účet v prodejním panelu (nezaškrtnutá volba).
  2. Opraveno zobrazování nabídky účtovaných prodejních položek při otevírání účtu – nyní funguje korektně jak pro účty přímého prodeje, tak pro klientské účty a webové registrace. Poznámka: musí být aktivní volba nastavení „manuálně zavírat klientské účty“…
  3. Doladěno posílání interních signalizačních zpráv mezi stanicemi metodou broadcast v případě, že počítač má více síťových rozhraní. I tak ale doporučujeme nastavit metodu signalizace na multicast (od verze 4300).
  4. Opravena chyba mazání uživatelských poznámek v detailu klientského účtu (ve verzích od 4100).
  5. Opravena chyba zobrazení položek sestavy – Finance – DPH přímých prodejů po měsících, kde se nezobrazovaly položky naúčtované mimo vybrané období, které byly na na účtech vyúčtovaných ve vybraném období a nezobrazovaly se též položky sice stornované, ale až po vyúčtování účtu, tj. na již vystavených daňových dokladech. Rekapitulace DPH sestavy v patičce sestavy, která slouží jako podklad pro daňové přiznání DPH, byla i před touto opravou správně!
  6. Opravena chyba zápisu způsobu úhrady (na fakturu, voucher, na pokoj) v pokladním vyúčtovacím dialogu. Chyba se nevyskytovala v dialogu pro hromadné vyúčtování účtů.