Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

Nová verze R2S 11000 byla dnes uvolněna! Mezi novinkami byl vypíchl možnost odesílání SMS, čtěte dále

11.0.0, rel. 11000 – 20. 4. 2023

 1. Do R2S byla doplněna možnost zasílat klientům SMS. SMS jsou odesílány přes webovou službu SMS Manager (https://smsmanager.cz). Viz též nabídka Nastavení – Šablony SMS, či Zobrazit – SMS. Lze též nastavit automatické rozesílání SMS zpráv z rezervací, analogicky k rozesílání e-mailů. (110001001)
 2. Pro obecné nastavení „zakázat různé způsoby úhrad pro částečné úhrady (depozita) a vyúčtování“ byla rozšířena funkčnost, že tato volba nyní platí i pro vyúčtování rušeného klientského účtu(110000701)
 3. K nastavení „zakázat různé způsoby úhrad pro částečné úhrady (depozita) a vyúčtování“ byla doplněna podvolba „jen poslední„, která omezí způsob úhrady vyúčtování jen podle posledního způsobu úhrady částečné úhrady či depozita na účtu. (110000701)
 4. detailu klientského účtu či webové registrace byla doplněna volba „zobrazit i odstraněné“ položky účtu. Odstraněné položky účtu se zobrazují jako přeškrtnuté. (110000702)
 5. Byla přidána nová Sestava – Sklad – Výdeje ze skladu, která počítá výdeje ze skladu za vybrané období ve skladových cenách. (110000703)
 6. Do nastavení práv byla přidána položka docházky „zakázat úpravy své docházky. Pokud má uživatel povolené úpravy v docházce, lze mu touto volbou zakázat úpravy své docházky. Úpravy může činit jen v záznamech ostatních osob v docházce. (110000704)
 7. Kontrola struktury databáze byla doplněna o kontrolní dotaz k provedení v případě, že počítač není ve stejné lokální síti jako databázový server(110000705)
 8. Byly upraveny bilanční sestavy skladu, aby zobrazovaly navíc sloupce s hodnotou skladových položek(110000706)
 9. Ve formuláři Nastavení – Obecné 2 byla přidána volba „kumulovat složená depozita na účet za den pro zařazení do profilu. Je-li tato volba aktivní, lze skládané depozitum rozdělit na více částí a každou část pak hradit jiným způsobem úhrady. Klientský účet bude pak zařazen do příslušného profilu, který odpovídá celkové sumě složených depozit za den. (110001102)
 10. Ve formuláři Nastavení – Přístupové profily byla doplněna kontrola na správně vyplnění rubriky přístupových zón(110000801)
 11. Nastavení – Poukazy byla přidána volba „slevový poukaz“ s navázanou volbou „slevu aplikovat položkou. Poukazy, které mají toto nastavení, je možné uplatňovat jako obecnou slevu na položky přímého prodeje. Poukaz půjde uplatnit jen tehdy, když na aktuálním účtu je součet položek vyšší než hodnota slevy (záporná cena položky, která slevový poukaz aplikuje). U plátců DPH je uplatnění ještě omezeno tím, že se sleva aplikuje jen na položky se shodnou sazbou DPH, jakou má nastavena položka, kterou se sleva aplikuje. (110000802)
  Poznámka: tyto poukazy lze uplatnit zrychleně načtením čísla poukazu čtečkou.
 12. Nastavení – Přístupové profily byla doplněna volba „minuty na odchod po vyúčtování, která umožní kontrolu doby odchodu ze zóny turniketem po vyúčtování účtu, například po doúčtování přesčasu. (110000805)
 13. Při vytváření nové rezervace byla doplněna kontrola na překryv s naúčtovanými akcemi na řízeném objektu, je-li rezervační atrakce provázána na řízený objekt. (110000902)
 14. V prodejním panelu a v detailu klientského účtu se nyní u přijatých úhrad zobrazuje též v závorce způsob jejich úhrady(110000904)
 15. V detailu adresy a v detailu adresy klientského účtu (webové registrace) bylo doplněno tlačítko pro tisk přihlašovacích údajů v R2SWeb(110000905)
  Poznámka: toto tlačítko se zobrazí jen v případě, že obsluha nastaví nové heslo – hesla jsou v databázi jednosměrně šifrována a z tohoto důvodu nelze vytisknout heslo uložené uživatelem, neboť z pohledu systému není známé.
 16. Akce na řízených objektech se nyní automaticky propisují do rezervací(110001001)
 17. Do rezervací byla při vytváření nové rezervace doplněna kontrola na kolizi s dosud neaktivovanou akcí na řízeném objektu(110001001)
 18. Nastavení – Způsoby úhrady byla doplněna volba „ověřit úhradu přes URL. Pokud je v této rubrice nastaven URL nějakého webu, je před provedením úhrady zobrazen tento web s tím, že po ověření úhrady na webu obsluha zvolí buď tlačítko Ověřeno, nebo zruší ověření tlačítkem Storno(110001001)
 19. E-mail modul byl aktualizován na nového SMTP klienta, který umí rozesílat maily se zabezpečením SSL/TLS – to původní klient neuměl. V této souvislosti se změnilo nastavení zabezpečení odesílaných e-mailů v dialogu Nastavení – Možnosti – E-mail + SMS(110001001)
 20. Do Nastavení – Rezervační atrakce byla doplněna volba „maximálně„, vztahující se k délce rezervace. Touto volbou je možné omezit maximální délku rezervace na dané atrakci. (110001001)
 21. HTML editor byl upraven tak, že je nyní možno v režimu zobrazení HTML vkládat ze schránky přímo HTML kód(110001002)
 22. V detailu klientského účtu (webové registrace) a v adresáři byla přidána možnost načíst snímek ze souboru. Doposud byla možnost vkládat snímky jen z kamery. (110001101)
 23. V přístupovém systému byla zavedena podpora zobrazení čísel skříněk vyšších než 255(110001102)
 24. Do Nastavení – Uživatelské rozhraní 2 byla doplněna možnost nastavit export obsazenosti do souboru. Export je prováděn jako obsazenost nastavených zón v textové podobě. (110001103)
 25. Vylepšení – při vyúčtování již jednou vyúčtovaného účtu a v případě, že je částka k vyúčtování nulová, se nevytváří nová úhrada za nulu, ale předchozí úhrada, která se při znovuotevření účtu stala částečnou úhradou, se opět stane úhradou vyúčtování(110001104)
 26. U klientských účtů s více elektronickými klíči je nyní možné zapisovat do přístupového systému jen vstup na klíč, kterým byl účet aktivován(110000101)
 27. Nastavení – Možnosti – Obecné 2 byla doplněna volba „generovat elektronické klíče ke klientským účtům“ s volbou typu generovaného klíče(110000401)
 28. V detailu klientského účtu (webové registrace) bylo doplněno tlačítko pro tisk vybraného elektronického klíče ve formě čárového (QR) kódu na stvrzenkové tiskárně(110000401)
 29. Byla doplněna nová položka v nabídce Nápověda – R2S podpora. R2S podpora spustí přednastavený open source program RustDesk pro pohodlnou vzdálenou správu počítače. (110000402)
 30. Byla opravena chyba bilančních sestav skladu, kde se u položek se záporným stavem uvažovala záporná hodnota položky skladem. Nyní se u těchto položek vyčísluje hodnota jako nulová. (110000706)
 31. Byla opravena chyba, kdy program R2S ignoroval některé čtečkou načtené kódy. Chyba se projevovala po otevření a uzavření dialogu Nastavení – Prodejní ceny. (110000903)
 32. Byla opravena chyba zobrazení rezervací mimo otevírací dobu. Některé rezervace po otevírací době se nezobrazovaly. (110001001)
 33. Byla opravena chyba zobrazení (nezobrazuje se) následující rezervace na indikátoru řízeného objektu v prodejním panelu. (110000403)