Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

Dnes jsme publikovali R2S 11100. Obsahuje několik novinek, zejména pak možnost zadávat spropitné při úhradě bankovní platební kartou, či rozesílání e-mailů a SMS při blížícím se konci platnosti klientského účtu. Čtěte dále…

11.1.0, rel. 11100 – 9. 8. 2023

  1. Pro úhrady bankovní platební kartou byla doplněna možnost zadávat spropitné(111000501)
  2. Do Nastavení – Možnosti – Uživatelské rozhraní 4 byla doplněna volba „umožnit zadání spropitného při úhradě kartou(111000501)
  3. Byly upraveny sestavy tržeb tak, aby zobrazovaly u úhrad též spropitné(111000501)
  4. Do Nastavení – Možnosti – Obecné 2 byla doplněna volba „zaokrouhlovat částku k úhradě na násobky hodnoty. Pomocí této volby lze nastavit zaokrouhlování celkové částky k úhradě na jinou hodnotu, než přesně na mocniny deseti. (97010601)
    Poznámka: Změnu si vyžádala legislativní úprava na Slovensku, kde se celková částka k úhradě má zaokrouhlovat na 5 centů.
  5. Byla doplněna možnost zasílat e-maily a SMS před vypršením platnosti účtu. Nastavuje se i počet dní před vypršením platnosti, kdy se mail či SMS odeslat. (111000801)
  6. Jako důsledek doplnění funkčnosti v předchozím bodě byla v Nastavení – Možnosti doplněna další záložka E-mail + SMS 2, kde je nyní nastavení šablon při odesílání mailů a SMS na jednom místě. (111000801)
  7. V návaznosti na commit 110001104 (viz též změnový bod 25 ve verzi 11000) bylo ještě upraveno vyúčtování opětovně otevřeného účtu s nulovou částkou k vyúčtování – nyní se zachová původní datum uzavření účtu, protože z finančního pohledu nedošlo k žádným změnám(111000801)
  8. Byla opravena chyba filtru narozenin, kdy se špatně počítaly narozeniny osob narozených v přestupných letech. (111000801)