Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

Dnes byla uvolněna nová verze systému R2S rel. 4502, která přináší ještě více možností při práci s doplňkovými cenami. Nyní máte možnost u doplňkové ceny omezit její platnost na prodej každé x-té kumulovaně prodané jednotky na daný účet. Klientovi tak lze například každý třetí vstup účtovat za jinou cenu. Program také přináší novinky v oblasti klientských předplatných a kromě dalšího opravuje také drobné chyby. Více naleznete v úplném seznamu změn.

  1. Do nastavení klientského předplatného byla doplněna možnost zvolit jiný cenový tarif čerpání předplatného, než je ten, který je nastaven v profilu klientského účtu. Nastavení lze použít tam, kde se například zakoupením klubového členství mají účtovat jiné ceny (jiný cenový tarif).
  2. Do definice prodejní položky byla doplněna rubrika pro zadání parametru externího řízení. Údaje v této rubrice slouží k technickému nastavení externího řízení objektů a nejsou tedy určeny primárně pro uživatelské nastavení. Hodnotu nastavenou v této rubrice bez hlubších znalostí neměňte.
  3. Do nastavení a algoritmu výpočtu prodejní ceny byla doplněna možnost u doplňkové ceny omezit její platnost na prodej každé x-té kumulovaně prodané jednotky na daný účet. Například každý třetí nápoj za jinou cenu. Doplňková cena tohoto typu je ale aplikována jen v případě prodeje jednotkového množství prodejní položky!
  4. V sestavě „Skladová příjemka“ byl doplněn chybějící parametr pro mez mezi sníženou a základní sazbou DPH. Nyní se již rekapitulace DPH pro základní a sníženou sazbu DPH počítá správně a to podle nastavené meze v Možnostech – Nastavení (Obecné) programu R2S.
  5. V detailu klientského účtu, ve výpisu depozit, jsou zpět čerpání klientských předplatných (viz rel. 4500). Bylo tak učiněno na základě nutnosti zobrazování poznámek k jednotlivým čerpáním přímo v detailu účtu.
  6. V detailu čerpání klientského předplatného byl doplněn sloupec s poznámkami k jednotlivým čerpáním. Viz též předchozí bod.
  7. Opravena chyba zápisu způsobu vyúčtování v jednoduchém pokladním dialogu – vyúčtování na voucher bylo provedeno jako vyúčtování na fakturu. V pokladním dialogu pro hromadné vyúčtování účtů se chyba neprojevovala.