Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

Nová verze R2S přináší novou agendu poukazů. Je možné vytvářet a konfigurovat série vydaných poukazů, nastavovat jejich parametry a evidovat jednotlivé vydané poukazy. U nich se sleduje zda byly klientem uplatněny, kdy a kde to bylo.
Kromě toho verze přináší mnoho dalších změn a úprav…

Popis všech změn v této verzi:

4.6.0, rel. 4600 – 25.10.2012

 1. Přidána kompletní agenda pro správu vydaných poukazů. Naleznete ji v nabídce Nastavení – Poukazy. Čísla poukazů v jednotlivých sériích lze zadávat ručně, nebo importem z textového souboru.
 2. Do definice prodejní položky byla přidána možnost podmínit její prodej uplatněním poukazu. Při uplatnění poukazu si systém poukaz označí jako uplatněný, aby jej nebylo možné uplatnit vícekrát.
 3. U prodejních položek, které mají nastaveno uplatnění poukazu, smí oprávněný uživatel zadat i neevidovaný poukaz. Ten je následně zaveden do série poukazů „*Automaticky vložené poukazy“. U této série však není možné nastavovat dodatečné parametry, jako jsou data platnosti či ekvivalentní hodnota, a nelze též zadávat čísla poukazů do této série napřed.
 4. V souvislosti s předchozími body byla z dialogu pro vyúčtování odstraněna volba úhrada „voucherem“. Tato volba již není potřeba a místo úhrady voucherem se nyní potvrzuje prodej položky poukazem (chcete-li voucherem), který se navíc ověřuje a uplatňuje.
 5. Do nastavení práv skupin uživatelů přidáno právo na nabídku Možnosti – Poukazy. Viz též bod 1.
 6. Do nastavení práv skupin uživatelů přidáno právo na možnost uplatnit neevidovaný poukaz – viz bod 3.
 7. Do možností nastavení programu R2S, v sekci Uživatelské rozhraní, byla doplněna volba „povinnost vyplnit v adrese e-mail“.
 8. Do nastavení práv skupin uživatelů přidáno právo „povolit nevyplnění e-mailu v detailu adresy“ – viz též předchozí bod.
 9. V adresáři doplněn virtuální sloupec s názvem „KÚ“ (zkratka od slov Klientský Účet), který jako logickou hodnotu zobrazuje, zda je daná adresa přiřazena alespoň k jednomu klientskému účtu. Je možné podle tohoto sloupce též filtrovat.
 10. V adresáři byla doplněna kontrola na syntaktickou správnost vyplněné e-mailové adresy.
 11. V panelech Adresář a Klientské účty byla doplněna možnost nastavit optimální šířku sloupce a to poklepáním na pravou hranici záhlaví sloupce (např. jako v Excelu).
 12. V nastavení solária byla doplněna možnost omezit objednávaný počet minut striktně na celý násobek kroku minutové objednávky a objednávkový dialog si toto potom ohlídá.
 13. V programu R2SSync pro synchronizaci dat mezi centry byla doplněna v návaznosti na bod 1. synchronizace sérií poukazů a poukazů.
 14. Přidána sestava Finance – Uplatněné poukazy.
 15. Přidána sestava Finance – Storna úhrad po měsících.
 16. Bylo upraveno nastavení práv skupin uživatelů na sestavy v souvislosti s novými sestavami – viz dva předchozí body.
 17. V programu R2SSwitcher přidána možnost ovládat solária pomocí impulzů. Tento způsob řízení nahrazuje ovládání pomocí mincovních (žetonových) automatů u starších solárií.
 18. Optimalizováno zobrazování položek v tabulkách v prodejním panelu – prodejní položky a položky účtu.
 19. Opravena chyba, kdy vyúčtované účty byly chybně označeny jako vytisknuté – v dialogu pro vyúčtování jednoho účtu, či jako nevytisknuté v dialogu pro hromadné vyúčtování více účtů najednou. Chyba od verze 4500.