Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

V krátké době od vydání poslední verze přinášíme další aktualizaci – R2S rel. 4601. Nově byl implementován histogram vytíženosti rezervací (denní, týdenní). Dále byla do dialogu pro vytváření rezervace doplněna možnost zobrazení a výběru z posledně zadaných rezervací či klientských účtů, odpovídající již částečně zadaným údajům (rezervovat pro, telefon, e-mail). Praktickou novinkou je též automatický přepočet sazeb dph dle plánovaných legislativních změn od 1.1.2013.

Přibyla také řada optimalizací, které významně přispívají k rychlosti startu systému nebo k rychlosti načítání otevřených klientských účtů v prodejním panelu. Opraveny byly také drobné chyby.

Úplný seznam změn ve verzi 4.6.1:

 1. Tato verze podporuje automatickou změnu sazeb DPH v ČR k 1.1.2013 podle předběžně přijaté legislativní změny v Parlamentu ČR. Při spuštění po tomto datu bude uživatel vždy dotázán, má-li být provedena automatická změna sazeb DPH z 14% na 15% a z 20% na 21% všude, kde je to potřeba. Tato kontrola a změna se provádí jen do 15.1.2013 nebo do provedení změny, potom již ne.
 2. Implementován histogram vytíženosti rezervací. Zobrazuje buď denní nebo týdenní histogram vytíženosti určité denní hodiny. Je dostupný v lokální nabídce (pod pravým tlačítkem myši) rezervační plochy v rezervačním panelu.
 3. Do dialogu pro vytváření rezervace byla doplněna možnost zobrazení a výběru z posledně zadaných rezervací či klientských účtů, odpovídající již částečně zadaným údajům (rezervovat pro, telefon, e-mail). Zjednodušeně řečeno, pokud začnete vyplňovat novou rezervaci, tak se Vám průběžně zobrazuje seznam již dříve zadaných rezervací s podobným textem v uvedených polích.
 4. V definici profilu účtu přidána volba „minimálně“ u výše automaticky vybírané zálohy na účet přímého prodeje. Volbou je možné definovat, že automaticky vybíraná záloha bude v minimálně stanovené výši, ale obsluha může zadat i jinou vyšší hodnotu zálohy.
 5. Do nastavení práv bylo přidáno právo na odstranění klientského účtu (webové registrace) a adresy z adresáře.
 6. Zrušena optimalizace zobrazování položek výšky řádek v tabulkách v prodejním panelu – prodejní položky a položky účtu (viz rel. 4600, bod 18) a to z důvodu následné nefunkčnosti pevného nastavení výšky řádek v těchto tabulkách.
 7. Byl doplněn filtr v okně žurnálu.
 8. Byly provedeny drobné úpravy vzhledu a funkčnosti v dialogu Nastavení – Profily účtů.
 9. Opravena chyba generování dalšího čísla nového účtu v řadě podle masky v profilu účtu. Za určitých okolností se negenerovalo další číslo v řadě, ale první číslo v řadě.
 10. Opravena chyba vybírání zálohy u klientských účtů, které měly v profilu účtu definován nenulový bonus pro skládaný depozit. Bonus se chybně přiúčtoval jako druhá hotovostní záloha k vybírané záloze.
 11. Načítání seznamu klientských účtů v panelu klientských účtů bylo přeprogramováno do vlastního vlákna – zrychlení naběhnutí aplikace, načítání seznamu na pozadí.
 12. Stejná optimalizace jako v předchozím bodě byla udělána i v panelu webových registrací a v panelu adresáře.
 13. Byla optimalizována rychlost načítání otevřených účtů v prodejním panelu.