Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

Dnes byla uvolněna nová verze řídicího, ekonomického, rezervačního a přístupového systému pro sportovní a relaxační centra. Aktuální vydání přináší opět několik nových funkcí a optimalizací, z nichž mnohé jsou opět vyvinuty na základě Vaší zpětné vazby.

Došlo k přepracování algoritmu výpočtu filtru klientských účtů  „Bez pohybu během posledních X dnů“. Nyní je rapidně rychlejší. Doplněna byla sestava „Stav skladu – jen položky skladem“, která u skladových položek pro srovnání zobrazuje také základní prodejní cenu a skladovou cenu. Rozšířen byl také systém uživatelských práv. Bylo doplněno právo „povolit storno položky po prodlevě od načtení klíče“, „povolit vytváření a správu rezervací v minulosti, ale jen dnes“, „povolit přiřazení prvního elektronického klíče k účtu“.

Úplný přehled provedených změn a novinek:

 1. Byla doplněna možnost zadávat doplňkovou cenu omezenou celkovým účtovaným množstvím i na řízený objekt typu kurt.
 2. Byla doplněna sestava "Stav skladu – jen položky skladem", kterou je možné nalézt v kategorii sestav "Sklad". V sestavě jsou jen položky, které mají stav k danému okamžiku větší než nula. Sestava zobrazuje též skladové ceny a základní prodejní cenu položky (bez i s DPH). Prodejní cena je však aktuální prodejní cenou, nikoliv prodejní cenou k okamžiku výpočtu stavu skladu!
 3. Byl přepracován algoritmus výpočtu filtru klientských účtů "Bez pohybu během posledních X dnů". Nyní je podstatně rychlejší.
 4. Do funkce odstranění klientských účtů a webových registrací bez pohybu za posledních X dní byla doplněna možnost volby, zda odstraňovat jen účty a registrace z tohoto centra či ze všech center.
 5. Do funkce nulování zůstatků depozit a bonusových bodů klientských účtů bez pohybu za posledních X dní byla doplněna možnost volby, zda nulovat zůstatky jen pro účty z tohoto centra či pro účty ze všech center.
 6. Do funkce nulování zůstatků depozit neplatných klientských účtů k zadanému datu byla doplněna možnost volby, zda nulovat zůstatky jen pro účty z tohoto centra či pro účty ze všech center.
 7. Bylo doplněno právo "povolit storno položky po prodlevě od načtení klíče".
 8. Do možností nastavení uživatelského rozhraní byla přidána možnost nastavit, ze kterých pokladen se mají zobrazovat klientské účty (založené, aktivované) a to v rubrice "zobrazovat klientské účty z pokladen".
 9. Na základě volby z předchozího bodu bylo upraveno zobrazování výpisu klientských účtů v prodejním panelu. Shodně s filtrováním účtů přímého prodeje funguje vypínání/zapínání filtru klávesou F9.
 10. Bylo doplněno právo "povolit vytváření a správu rezervací v minulosti, ale jen dnes", které dovoluje plnou kontrolu nad rezervacemi v minulosti, ale jen pokud zasahují do dnešního dne.
 11. Bylo doplněno právo "povolit přiřazení prvního elektronického klíče k účtu". To povolí přiřadit první elektronický klíč k účtu v případě, že uživatel nemá právo obecně přiřazovat elektronické klíče k účtům. Doporučujeme kombinovat se zakázaným právem na odstranění elektronického klíče z účtu.
 12. Byla optimalizována synchronizace elektronických klíčů v přístupovém systému.
 13. Bylo vylepšeno zadávání počtu opakování a koncového data opakování při opakované rezervaci do vypsané události. Nyní nelze zadat počet opakování větší, než je počet opakování vypsané události. Analogicky nejde zadat větší datum, než je datum posledního opakování vypsané události.
 14. Byla zrušena automatická kontrola struktury databáze v případě, že se v aplikaci vyskytne neošetřená výjimka. Spuštění kontroly struktury databáze totiž v prostředí s více pokladnami může mít fatální dopad na funkčnost ostatních pokladen.
 15. Byla ošetřena výjimka "zadaná hodnota je mimo rozsah platných hodnot", která se za určitých okolností objevila po aplikaci filtru v seznamu klientských účtů.
 16. Byla opravena chyba, kdy se při prodeji položky na vrub depozita v případě nízkého zůstatku, stále dokola nabízel dialog pro složení chybějící částky na depozitu.
 17. Byla opravena chyba automatického účtování rezervací v případě, že byla aktivní jedna z voleb nastavení "zakázat prodej na vrub klientského účtu po prodlevě od načtení klíče" či "potvrzovat prodej na klientský účet klíčem".
 18. Byla opravena neošetřená výjimka aplikace při posouvání kolečkem myši v prodejním panelu nad seznamem prodejních kategorií v případě, že nebyly zobrazeny žádné kategorie.
 19. Byla opravena chyba synchronizací změněného typu předplatného.
 20. Byla opravena chyba ve formuláři s definici klientského předplatného, kdy se po změně údajů v rámečku "Informace" tyto uložily jen v případě uzavření dialogu a nikoliv při volbě jiného klientského předplatného.
 21. Byla opravena chyba ve všech sestavách přímých prodejů, kde se chybně nezobrazovaly položky stornované po vyúčtování účtu. Toto se netýká sestavy Přímé prodeje po měsících, kde to bylo správně.
 22. Byla opravena chyba převodu zůstatku klientského účtu na jiný účet v případě, kdy je cílový účet otevřen v prodejním panelu.
 23. Byla opravena chyba neinicializované logické proměnné v databázové funkci pro výpočet ceny – pro potřeby R2SWeb, která za určitých okolností vedla k chybnému výpočtu koncové ceny pro daného klienta.