Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

Vychází nová verze programu přinášející opět několik nových funkcí, drobných vylepšení a oprav. Do bonusového systému přibyla možnost připisovat body za úhradu. Příčítat body je nyní možné nejen za nákup prodejních položek, ale také volitelně za každou přijatou úhradu.

Rezervace byly doplněny o možnost kopírování vybraných rezervací či rezervačních událostí, a to včetně již vytvořených rezervací u vypisovaných událostí. Pro Váš přehled o obsazenosti rezervačních atrakcí byla vytvořena zcela nová sestava „Výpis rezervací“.

Mezi dalšími novinkami nelze zapomenout ani na nové typy servisních operací, které Vám umožní se starými nebo propadlými klientskými účty naložit vybraným způsobem.

Úplný přehled provedených změn a novinek:

 1. Do možností nastavení bonusového systému byla přidána volba „připisovat body za úhradu“. Nyní je tedy možné klientům body přičítat nejen za nákup prodejních položek, ale též za každou přijatou úhradu a to vybraným způsobem (způsoby) úhrady. Podrobnosti v Nastavení – Možností – bonusové body. Nastavuje se též počet přičtených bodů za každou zaplacenou korunu (CZ), či zda se mají bonusové body načítat i za složená depozita.
 2. V bonusovém systému byla přidána možnost nastavit u prodejní položky k volbě „počet přičtených bodů za nákup položky“ zaškrtávací volba „za každou Kč z ceny prodeje. Lze tím realizovat koncept, kdy se bonusové body odečítají podle aktuální ceny účtované položky prodeje.
 3. Byla přidána klávesová zkratka F11, která zobrazí dialog pro manuální zadání čárového kódu. Zadaný kód se pak chová, jako by byl načten čtečkou čárového kódu nebo čtečkou elektronických klíčů, s výjimkou případů, kdy by to ohrožovalo bezpečnost. Dialog se nezobrazí tedy ve formulářích pro přihlášení, předání směny, potvrzení prodeje klientským klíčem, při potvrzení storna položky atp.
 4. Ve všech formulářích, kde funguje klávesová zkratka F11 je zobrazen symbol čárového kódu. Klepnutím na tento symbol je též možné vyvolat dialog pro manuální zadání čárového kódu, ale opět s výjimkami uvedenými v předchozím bodě.
 5. V hlavním formuláři byla do stavové lišty přidána ikona čárového kódu. Klepnutím na tuto ikonu je možno vyvolat dialog pro manuální zadání čárového kódu, ale opět s výjimkami uvedenými v předchozích bodech.
 6. V rezervačním panelu bylo přidáno tlačítko „Kopie“ pro zkopírování vybrané rezervace či rezervační události. Kopírovat je možno k libovolnému okamžiku a lze vybrat též jinou atrakci, na kterou má být rezervační událost zkopírována. U vypisovaných rezervačních událostí se kopírují též aktuálně vytvořené rezervace v této události.
 7. V servisních operacích (nabídka R2S – Servisní operace) byla přidána volba „Odstranění klientských účtů a webových registrací bez pohybu, která umožňuje hromadně odstranit klientské účty a webové registrace, které nemají pohyb od zadaného data. Odstraňují se klientské účty založené v tomto centru, webové registrace se odstraňují globálně. Pohybem na účtu se myslí buď složení depozita či zálohy na účet, čerpání z depozita, nákup položky na přímý prodej, připsání či čerpání bonusových bodů.
  Proces odstraňování může trvat celkem dlouhou dobu a proto běží na pozadí. O postupu odstraňování se zobrazuje informace v informačním řádku hlavního formuláře R2S.
 8. V servisních operacích (nabídka R2S – Servisní operace) byla přidána volba „Nulování depozit a bonusových bodů účtů bez pohybu, která umožňuje hromadně nastavit na nulu zůstatky klientských účtů a webových registrací, které nemají pohyb od zadaného data. Nulují se zůstatky klientských účtů založených v tomto centru, zůstatky webových registrací se nulují globálně. Pohybem na účtu se myslí buď složení depozita či zálohy na účet, čerpání z depozita, nákup položky na přímý prodej, připsání či čerpání bonusových bodů.
  Proces nulování depozit může trvat celkem dlouhou dobu a proto běží na pozadí. O postupu nulování se zobrazuje informace v informačním řádku hlavního formuláře R2S.
 9. V panelech „Adresář„, „Klientské účty“ a „Webové registrace“ byl doplněn sloupec „nezasílat“ (emaily), podle kterého lze seznamy filtrovat.
 10. Do možností nastavení tisku byla přidána možnost zvolit jinou tiskárnu pro tisk objednávek, než je nastavená tiskárna pro tisk stvrzenek.
 11. Byla doplněna podpora více typů čteček SmartCard.
 12. Byla doplněna sestava „Výpis rezervací“, kterou je možné nalézt v kategorii sestav „Různé“. Jednotlivé dny, atrakce či rezervační události lze v této sestavě „rozklikávat“ – zobrazit jen vybranou sekci.
 13. V kompletních sestavách DPH jsou nyní zobrazována i složená depozita s nulovou sazbou DPH. Výše DPH tím není ovlivněna, základ ale ano.
 14. Na indikátorech solárií a kurtů je nyní v zobrazení času, kdy bude zařízení volné, zobrazován  též relativní čas – za kolik minut.
 15. Při založení nové inventury či skladové příjemky se nyní doklad zakládá s aktuálním datem a časem. Dříve se doklad zakládal k počátku aktuálního dne.
 16. Položky k přímé úhradě s nulovou cenou, se nyní v prodejním panelu a v detailu klientského účtu nevykreslují červeně.
 17. Ve formuláři s příjemkami na sklad byla odstraněna logická chyba, kdy byla obsluhována čtečka čárového kódu i pro uzamknuté příjemky, což nedává smysl.
 18. Ve formuláři s inventurami skladu byla odstraněna logická chyba, kdy byla obsluhována čtečka čárového kódu i pro uzamknuté inventury, což nedává smysl.
 19. Byla opravena chyba zobrazení detailu klientského předplatného s časovým omezením.