Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

Od listopadu jsme usilovně vylepšovali R2S a výsledkem jsou nové verze 6500 a 6600. Verzi 6500 jsme ani nestihly oznámit na webu a již je zde verze 6600.

Mezi novinkami je rozšíření klientských předplatných, kde je možné omezit čerpání předplatného v čase, úprava bonusového modulu pro práci s necelými body a celá řada vylepšení, která nemusí být ani na první pohled zřejmá.

Úplný přehled provedených změn a novinek:

6.6.0, rel. 6600 – 22.12.2015

 1. Do nastavení klientského předplatného byla doplněna možnost omezit počet čerpaných jednotek za vybrané období – za každý rok od data platnosti, za kalendářní rok, za poslední rok, za každý měsíc od data platnosti, za kalendářní měsíc, za posledních měsíc, za kalendářní týden, za poslední týden, za den. Data jsou vždy počítána včetně celého dne, kdy se aktuálně má předplatné čerpat.
 2. Byl upraven bonusový modul tak, aby bylo možné pracovat s necelými bonusovými body.
 3. Bylo upraveno chování nastavení zůstatku bonusových bodů v případě, že je omezená časová platnost připisovaných bonusových bodů. Dříve byla platnost bodů z nastavení zůstatku neomezená, nyní je u nových nastavení zůstatku  omezena dobou platnosti bonusových bodů.
 4. Do nabídky R2S – Servisní operace byla přidána volba „Synchronizace času s NTP serverem. Kromě toho byla více propracována vlastní synchronizace času počítače.
  Synchronizace času počítače je prováděna jen v případě, že program R2S běží se zvýšenými právy (jako administrator), nebo je vypnuté řízení uživatelských účtů – platí pro Windows Vista a novější.
 5. Do státních svátků ČR byl zařazen Velký pátek – pátek před Velikonocemi, ceny jako v neděli. Uzákoněn jako státní svátek v ČR od roku 2016.
 6. Byla doplněna sestava „Prodeje klientských předplatných podle předplatných – přehled“.
 7. Bylo upraveno chování formulářů pro nastavení uživatelů a skupin uživatelů. Pokud v těchto formulářích pracuje uživatel, který nepatří do skupiny administrátorů, tak nevidí ani nemůže upravovat uživatele ze skupiny administrátorů, nemůže změnit skupinu uživatele na administrátorskou a nemůže spravovat skupinu administrátorů.
 8. Bylo doplněno nastavení práv pro nové sestavy (od verze 6400).
 9. Byl optimalizován mechanizmus detekce aktuálně běžících stanic (pokladen) R2S.
 10. Byla doplněna kontrola běžící pokladny se stejným číslem pokladny v okamžiku pokusu o ukončení směny. Pokud aktuálně běží jiný počítač se stejným číslem pokladny, nelze směnu ukončit.
 11. Zápisy záznamů do žurnálu nyní nově probíhají i s časovými značkami odvozenými z času serveru.
 12. V návaznosti na předchozí bod byl upraven formulář se žurnálem.
 13. Do Nastavení – Rezervace byla přidána volba „včetně webových registrací“ (týká se volby „rezervace na klientské účty (webové registrace) účtovat automaticky“). Tato volba aktivuje automatické účtování rezervací i pro registrované uživatele z webu (přes R2SWeb).
 14. Byl vylepšen dialog pro nastavení depozitního a bonusového zůstatku.
 15. Indikátory řízených objektů (kurty, solária) jsou nyní při výběru zvýrazněny i okrajem a nejen inverzním zobrazením názvu.
 16. Bylo optimalizováno předávání synchronizačních zpráv mezi pokladnami tak, že nyní se již nepřekreslují položky aktuálního účtu v prodejním panelu v případě, že byla změněna položka jiného účtu.
 17. Byla opravena chyba v rezervacích, kdy nebylo možné při úpravě rezervace změnit účet rezervace elektronickým klíčem.
 18. Byla opravena chyba v bonusovém systému při výpočtu relativní slevy uplatněním bodů v případě, že nebyla aktivní volba „odečíst body bez ohledu na účtované množství“.

6.5.0, rel. 6500 – 1.12.2015

 1. V dialogu pro zobrazení přijatých úhrad (Zobrazení – Přijaté úhrady) je nyní možné prohlížet / tisknout nejen přijaté zálohy a depozita, ale též i vyúčtování s tím, že se zobrazuje / tiskne stvrzenka celého účtu.
 2. Byla optimalizována kontrola struktury databáze při instalaci nových verzí. Mimo jiné se kontrola neprovádí, nebyly-li změny ve struktuře databáze od minulé verze.
 3. Byla implementována nová volba Nastavení – Možnosti – Obecné (pokr.) nazvaná „turnikety (dveřní moduly) používají chytré elektroniky miOm AccPi, která mění způsob doúčtování přesčasu v přístupovém modulu podle použitých turniketů / dveřních modulů.
 4. Aktualizační modul (R2SUpdater) se nyní vždy(!) spouští se zvýšenými právy – jako adminstrátor.
 5. Byla opravena chyba výpočtu čerpání jednotek z klientského předplatného v objednávce solária, je-li nastavena volba „účtovat pouze jednu jednotku“ v kartě prodejní položky solária. Chyba byla jen kosmetická, po naúčtování solária se odečetla z předplatného správně jen jedna jednotka.
 6. Byla opravena chyba vyúčtování klientského účtu se zapůjčeným náhradním elektronickým klíčem – od verze 6400.