Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

Nová verze R2S přináší pár změn v oblasti rezervací a předplatných. Též bylo rozšířeno upozorňování na rezervace. Čtete dále…

V rezervacích bylo dopracováno zobrazování rezervačních událostí ze solárií a to tak, že se nyní rezervace posouvají podle skutečného průběhu opalování. Z tohoto důvodu bylo nutné dodělat v zobrazení možnost překryvu rezervace s již probíhající akcí. Taktéž jsme doplnili koncové datum u vypisované rezervační události, to z důvodu delších událostí přes více dnů – kurzy, školení, tábory…
A  neposlední řadě bylo doplněno upozorňování na blížící se rezervaci pomocí e-mailu či SMS. Dá se nastavit doba před začátkem rezervace, kdy se má upozornění odeslat.

V předplatných byla doplněna možnost omezit počet čerpání z předplatného bez omezení množství jednotlivého čerpání.

11.2.0, rel. 11200 – 6. 2. 2024

 1. V panelu Rezervací byla doplněna možnost zobrazení překrývajících se rezervací na jednom rezervačním objektu. To z důvodu možného posunu rezervační události po naúčtování rezervace podle skutečného začátku a trvání akce – viz následující bod. (112001201)
 2. Po naúčtování rezervace na řídícím objektu typu solárium se nyní posouvají začátek a konec rezervační události podle skutečného průběhu akce(112001201)
 3. Objednávky řízených objektů typu solárium se nyní plně propisují do rezervací i v případě, že jsou vytvořeny přímo v prodejním panelu(112001201)
 4. Funkce Mazání provozních dat (nabídka R2S – Servisní operace) byla doplněna o nulování čítačů interních identifikátorů(112001201)
 5. Do nastavení předplatných byla doplněna možnost omezit celkový počet prodejů na jedno předplatné(112000101)
 6. Bylo doplněno upozorňování na dočerpání předplatného s omezením na počet prodejů(112000104)
 7. Byla doplněna možnost odesílat e-maily a SMS v nastavenou dobu před začátkem rezervace(112000102)
 8. V návaznosti na předchozí bod byla v Nastavení – Možnosti – E-mail a SMS 2 doplněna volba „Šablona zpráv zasílaných před blížící se rezervací“ s možností nastavení intervalu odeslání (v hodinách) před začátkem rezervace.  (112000102)
 9. Do sestavy „Skladová karta“ byla u výdejů ze skladu přidána prodejní cena(112000103)
 10. Nastavení – Rezervační atrakce byla upravena maximální délka rezervace a to z důvodu rezervací přes více dní. (112000201)
 11. Do formuláře pro vypsání (úpravu) rezervační události byl doplněn datum konce rezervace a to z důvodu rezervací přes více dní. (112000201)
 12. Byla opravena chyba nastavení práv na Možnosti – Nastavení – Instruktoři. (112000101)

11.1.1, rel. 11101 – 15. 8. 2023

 1. Byla opravena chyba kontroly aktivace verze řady 11100 R2S. (111010801)
 2. Byla opravena chyba vyúčtování účtu za 0,-, kdy se v případě, že účet ještě nikdy nebyl uzavřen, neaktualizovalo razítko uzavření účtu. Viz též bod 7. verze 11100. (111010801)
 3. Bylo opraveno chybné hlášení o kolizi s rezervací na řízeném objektu typu solárium. (111010801)
 4. Byla opravena chyba výpočtu DPH a čerpaných depozit v případě povoleného přečerpání klientského účtu. (111000802)