Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

Byla vydána minoritní verze R2S 8700, která v sobě zahrnuje drobné změny, zejména v rezervacích a v přístupovém modulu…

  1. V rezervacích byla doplněna možnost úpravy opakované rezervace do vypsané rezervační události. Řadu opakování lze zkracovat i prodlužovat, avšak jen v rámci řady opakování vypsané rezervační události. (87000401)
  2. Byla přidána možnost upravit jednorázový přístupový kód v rezervacích. (87000401)
  3. Do panelu webových registrací bylo přidáno tlačítko „Nová“ pro založení webové registrace přímo z R2S. (87000402)
  4. Do Nastavení – Přístupové profily byla doplněna volba „Doba navíc [min.]„, která umožňuje definovat čas navíc k základnímu vypočtenému času vstupu. Volbu je vhodné použít tam, kde je potřeba ještě po ukončení akce (rezervace) umožnit vstup, např. do šaten. (87000403)