Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

Byla vydána nová verze 9000. Obsahuje téměř třicítku nových funkcí, rozšíření či oprav…

9.0.0, rel. 9000 – 7.8.2019

 1. Byla doplněna možnost aktivace zkušební verze na 30 dní po první instalaci R2S bez aktivačního souboru. (87000101)
 2. Byl vytvořen instalátor R2S s připravenými typickými konfiguracemi pro solární studia, fitness studia a sportovní centra s kurty. Pomocí této instalace lze vytvořit zkušební verzi R2S na 30 dní bez aktivačního souboru.
 3. Byla upravena aktivace R2S tak, aby bylo možné zkušební verze s číslem instalace „000000“ aktivovat pomocí obdrženého aktivačního souboru s jiným číslem instalace.
 4. Do NastaveníProdejní položky byly na záložku Pokročilé přidány volby:
  • umožnit zadání poznámky při prodeji
  • text výzvy k zadání poznámky při prodeji
   Zároveň byla vložena poznámka k volbě text upozornění před vyúčtováním§§ – vložení textu poznámky při prodeji do upozornění.
   Pomocí těchto voleb lze realizovat například záznam zapůjčených čísel klíčku od skříněk, kdy při účtování položky za zapůjčení klíčku si obsluha poznamená číslo a před vyúčtování na to bude upozorněna i s uvedením zadaného čísla…
  • nabízet položku k prodeji přes R2SWeb – volba zapne možnost nakoupit danou prodejní položku přes webovou aplikaci R2SWeb.
 5. Do NastaveníProdejní položky byly na záložku Pokročilé přidána volba „maximálně do výše částky ostatních položek vyúčtování“ vázaná na volbu „refundovat účtovanou položku při vyúčtování“. Touto novou volbou lze podmínit výši refundace položky aktuální částkou vyúčtování, která musí být vyšší než cena položky.
  Volbu lze použít například v případě refundace částky za vstup v případě, že konzumace přesáhne cenu vstupu.
 6. Do NastaveníSkupiny rezervačních atrakcí bylo doplněno nastavení „limit storna rezervace na webu“ (min. hodin napřed). Pomocí něj lze uživatelsky nastavit dříve globální parametr webových  rezervací (MIN_CANCEL_PERIOD).
 7. Do NastaveníRezervační atrakce byla doplněna volba „upozornění na pozdní storno rezervace. Pomocí ní lze nastavit upozornění v R2S, je-li prováděno storno po nastavené minimální době před začátkem rezervace – viz též předchozí bod.
 8. Byl doplněn tisk „VÝPIS DPH čerpání klientského účtu – naleznete ho v nabídce R2S.
 9. Do Nastavení – Přístupové profily byly doplněny volby:
  • tisknout lístek s kódem pro vstup
  • tisknout lístek s kódem pro odchod

  Volby umožňují tisk lístků pro přístupový systém a to buď před vstupem, nebo po vyúčtování účtu pro odchod.
  Lístky mají čárový kód EAN13 nebo Code39 (též volitelně nastavitelné) pro čtečku na turniketech (dveřích).

 10. Do NastaveníMožnostiTisk byly přidány volby pro zarovnání záhlaví a zápatí (vlevo, střed, vpravo).
 11. Do NastaveníMožnostiTisk bylo přidáno nastavení zápatí lístků.
 12. Do NastaveníMožnostiTisk bylo přidáno nastavení „počet kopií objednávek.
 13. Do NastaveníPráva skupin uživatelů bylo přidáno nové právo Účtypovolit potvrzení prodeje na klientský účet manuálním zadáním kódu. Ve výchozím stavu není volba povolena, a tudíž obsluha nemůže bez přítomnosti el. klíče (karty) prodeje manuálně potvrzovat.
 14. V prodejním panelu byl změněn způsob filtrování prodejních položek podle názvuDříve se filtrovalo podle počátečních znaků názvu prodejní položky, nyní se filtruje podle celého obsahu názvu prodejní položky. Filtrování podle kódu prodejních položek zůstalo stejné – podle počátečních znaků v kódu.
 15. Do tisku objednávky byl doplněn údaj o pokladně, na které byla objednávka vytvořena, a byl přidán čárový kód (Code39) s číslem elektronického klíče účtu.
  Načtením kódu na pokladně je tak možné rychle identifikovat účet, ke kterému objednávka patří.
 16. V detailu adresy se nyní z důvodu ochrany osobních údajů již nezobrazuje heslo pro přihlášení v R2SWeb. Zobrazují se jen hvězdičky. Heslo je ale možno přepsat na tím ho nastavit.U nově zakládaných adres se výchozí vygenerované heslo zobrazí, aby bylo možné ho klientovi sdělit.
 17. V rezervacích se nyní při vytváření nové rezervace ukládá číslo pevné telefonní linky v případě, že není u klienta vyplněno číslo mobilního telefonu.
 18. Byl vylepšen výpočet data „platnosti od“ při prodeji klientského předplatného s omezením doby platnosti v případě, že klient má ještě platné a zatím nevyčerpané předplatné stejného druhu. V tom případě bude vypočteno datum „platnosti od“ nového předplatného až po datu ukončení stávajícího předplatného.
 19. Do nabídky R2S Servisní operace byla přidána volba „Smazání provozních dat. Tuto volbu používejte jen v případě, že chcete smazat data nasbíraná provozem systému a zachovat konfiguraci (nastavení), například před zahájením běžného provozu po zkušebním období.
 20. Byla vylepšena obsluha čteček čárového kódu – podpora čteček s pamětí, které umožňují prodej více položek najednou v dávce.
 21. Do databáze byla doplněna tabulka pro ukládání klientských košíků v aplikaci R2SWeb.
 22. Ve formuláři fixních klíčů v přístupovém systému byla doplněna kontrola, zda nový fixní klíč není aktuálně aktivní v přístupovém systému. Je-li aktivní, je vložení do fixních klíčů odmítnuto.
 23. Byla upravena chybová hláška naskladnění prodejních položek v případě, že neexistuje prodejní položka se sejmutým kódem. Původní hlášení bylo „Chyba naskladnění položky čárovým kódem! Existuje více než jedna prodejní položka s tímto kódem.„, nová verze je „Nebyla nalezena prodejní položka s tímto čárovým kódem! (kód)„.
 24. Byla opravena chyba v detailu adresy, kdy při aktivaci rubriky „přihlašovací jméno web“ vyskakovalo falešné upozornění „Toto uživatelské jméno pro webové rezervace („…“) již existuje!“ i když tomu tak nebylo.
 25. Byla opravena chybná registrace čárového kódu po načtení kódu existující prodejní položky v okamžiku, kdy nebyl aktivní žádný účet a byla zapnuta automatická registrace elektronických klíčů.
 26. Byla opravena chyba, kdy se po potvrzení dialogu Nastavení – Možnosti nepřekreslily v prodejním panelu správně zobrazené dlaždice prodejních položek.
 27. Byla opravena ošetřená výjimka mazání žurnálu R2S v případě databáze pod PostgreSQL 11.
 28. Byla opravena chyba vykreslování dlaždic prodejních položek v prodejním panelu v případě, že položky měly prázdná pole kód, název, jednotka nebo poznámka.
 29. Byla opravena chyba, kdy se po úpravě adresy v detailu klientského účtu (webové registrace) neuložily provedené změny v případě použití kláves PageUp a PageDn pro přechod na předchozí/následující účet v seznamu.