Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

Byla uvolněna nová verze R2S 9200.  Mezi novinky patří zejména propracovanější refundace naúčtovaných položek. Z dřívější verze 9100, o které jsme zatím nepsali, bychom chtěli upozornit na novou agendu Docházka. Rozhodli jsme se tento nemalý kus aplikace uvolnit v rámci aktualizací zdarma a nezpoplatňovat ho zvlášť. S námi zkrátka dostáváte porce nového software zdarma! Popis všech změn ve verzích 9200 a 9100 následuje..

9.2.0, rel. 9200 – 13.11.2019

 1. Do NastaveníProdejní položky byla doplněna záložka Refundace, kde lze nově nastavit podrobněji parametry refundací naúčtovaných položek. Nově je možné omezit prodejní kategorie refundačních položek – volba „refundovat jen položkami z kategorií. (92001101)
  Pozn.: Byl kompletně přepracován algoritmus refundace a to podle následujících pravidel:

  • nejdříve jsou refundovány položky, jejichž refundace je podmíněna refundačními (naúčtovanými) položkami z určitých kategorií. V rámci této podmínky jsou položky refundovány v pořadí prvního naúčtování.
  • následně jsou refundovány položky, jejichž refundace je obecně podmíněna ostatními naúčtovanými položkami, resp. jejich výší ve finančním vyjádření. V rámci této podmínky jsou položky refundovány v pořadí prvního naúčtování.
  • nakonec jsou refundovány ostatní položky, jejichž refundace není ničím podmíněna
 2. Do NastaveníMožnostiUživatelské rozhraní byla doplněna volba „zobrazovat tlačítko založení účtu přímého prodeje i když je aktivní volba „zakázat prodej na vrub účtu přímého prodeje po prodlevě od načtení klíče. (92001102)
 3. V prodejním panelu byl doplněn automatický tisk objednávky v okamžiku vyúčtování účtu (jak účtu přímého prodeje, tak klientského účtu). (92001103)
 4. Byla opravena kosmetická chyba, kdy se po refundaci položek nepřekreslil celkový zůstatek účtu v prodejním panelu.

9.1.1, rel. 9101 – 8.11.2019

 1. Byla opravena chyba ověření uživatele heslem v modulu docházka.

9.1.0, rel. 9100 – 4.11.2019

 1. Byla doplněna agenda Docházka. V docházce je možné evidovat příchody a odchody zaměstnanců (uživatelů R2S), včetně přerušení práce z nastavených důvodů.
  Formulář pro zadání docházky naleznete pod nabídkou ZobrazitDocházka, též Ctrl + F12.
  Nastavení agendy docházky je v Nastavení Možnosti Docházka.
  Sestavy docházky jsou pak v SestavyDocházka.
 2. Byla doplněna skladová sestava „Kontrola úplnosti skladové inventury. Sestava zobrazí všechny neodstraněné skladové prodejní položky, které mají k datu inventury nenulový stav a nebyly zahrnuty do inventury. (91000801)
 3. Bylo vylepšeno zobrazení disponibilní částky na účtu přímého prodeje při omezeném přečerpání účtu. Nyní se do disponibilní částky zahrnují též přijaté zálohy. (91000804)
 4. Byl ošetřen stav načtení čárového kódu prodejní položky z odstraněné prodejní kategorie. Takový kód (prodejní položka) je nyní ignorována. (9000803)
 5. Byla doplněna kontrola na zaškrtnutí alespoň jednoho způsobu úhrady v Nastavení Možnosti Bonusové body v případě, že je aktivní „připisovat body za úhradu. (91000902)
 6. V panelu Rezervace bylo přidáno zvýraznění těch rezervací do vypsaných událostí, které mají veřejnou poznámku. Popiska rezervace je tučně a je zvýrazněna červeně – tedy v případě, že není aktuálně vybrána. Text poznámky je též zobrazen v bublině po najetí myší na symbol rezervace. (91000903)
 7. Do formuláře Komponenty složeného zboží byla doplněna kalkulace prodejní ceny na základě aktuální skladové ceny komponent a zadané přirážky. (91001007)
 8. V NastaveníPráva skupin uživatelů byla doplněna možnost filtrovat práva podle zadaného textu v názvu práva. (91000905)
 9. Do NastaveníMožnostiTisk byla doplněna možnost otevírání pokladní zásuvky externím procesem. (91001005)
 10. Do dialogu NastaveníMožnosti byla přidána možnost vyhledávat nastavení, která obsahují zadaný text. Vyhledaná nastavení jsou zvýrazněna modrou barvou. (91000906)
 11. V Nastavení – Možnosti – Uživatelské rozhraní byla doplněna volba „v prodejním panelu filtrovat podle celého PLU. Je-li volba aktivní, jsou prodejní položky v prodejním panelu filtrovány podle celého obsahu kódu (PLU) a nikoliv jen podle počátečních znaků kódu (PLU). (91001002)
 12. Volba MožnostiNastaveníidentita klíčů obsluhy“ byla přesunuta z kategorie Obecné do kategorie Elektronické klíče. (81001008)
 13. V NastaveníMožnostiDatabáze bylo doplněno rozbalovací pole pro výběr jména databáze ze seznamu. V seznamu jsou vypsány všechny databáze na zadaném serveru.
  Pozn.: Po výběru databáze ze seznamu je provedena kontrola, zda se jedná o databázi programu R2S. (91001008)
 14. V NastaveníMožnostiUživatelské rozhraní byly k volbě „v prodejním panelu zobrazovat sloupec GDPR“ přidány podvolby „jeden souhlas stačí“ a „všechny souhlasy. (91001009)
 15. V NastaveníMožnosti byly reorganizovány volby v Uživatelské rozhraní. Nyní jsou celkem 3 záložky Uživatelské rozhraní. (91001009)
 16. V NastaveníMožnostiUživatelské rozhraní byla přidána volba „v prodejním panelu tisknout výpis účtů přímých prodejů„, která tiskne místo předběžného tisku stvrzenky výpis účtu přímého prodeje od posledního výpisu. Stisk pravého tlačítka myši pak tiskne předběžnou stvrzenku. Není-li volba aktivní, fungují tlačítka myši v obráceném gardu. (91001009)
 17. V návaznosti na předchozí bod byl doplněn tisk výpisů účtů přímého prodeje. V nabidce R2STisk výpisu aktuálního účtu je nyní možno tisknout i výpisy účtů přímých prodejů. (91001009)
 18. V NastaveníMožnostiUživatelské rozhraní byla přidána volba „automatický tisk objednávky po tisku výpisu účtu. (91001017)
 19. V NastaveníMožnostiUživatelské rozhraní byla přidána volba „v potvrzení částečné úhrady tisknout i naúčtované položky„, která na potvrzení o přijaté částečné úhradě vytiskne i výpis naúčtovaných položek účtu. (91001011)
 20. V návaznosti na předchozí bod byl upraven tisk potvrzení částečné úhrady. (91001011)
 21. V NastaveníMožnostiUživatelské rozhraní byla přidána volba „zakázat vyúčtování účtů přímých prodejů„. Volba funguje i pro klientské účty, které mají k vyúčtování nějakou položku na přímý prodej. (91001013)
 22. Byl vylepšen tisk stvrzenek při hromadném vyúčtování účtů. Nyní se, v případě tisku jedné sumární stvrzenky, na stvrzence tisknou odděleně položky jednotlivých účtů. Rovněž u úhrad je uvedeno číslo účtu, na který byla úhrada složena. (91001014)
 23. Do nabídky R2S byla přidána nová položka „Výměna elektronického klíče vybraného účtu. Pomocí této volby lze zaměnit klíč účtu – jak účtu přímého prodeje, tak klientského účtu – za jiný klíč.
  Pro povolení této nabídky musí mít vybraný účet alespoň jeden elektronický klíč a přihlášený uživatel musí mít právo na odstranění/výměnu elektronického klíče účtu. (91001015)
 24. Do funkce pro prodej přes databázi byla doplněna funkčnost registrace čerpání z depozita do EET. (91001012)
 25. V prodejním panelu se nyní při filtrování v prodejních položek v tabulkovém zobrazení podbarví položky růžovou barvou. Barva písma se nemění, protože je daná barvou vybrané prodejní kategorie. (91001015)
 26. Byla opravena chyba zobrazení prodejních položek v prodejním panelu v kategorii Vše. Chybně byly zobrazovány i položky z prodejních kategorií, které jsou na dané pokladně skryté, respektive se nezobrazují. (91001015)
 27. V prodejním panelu si nyní i fiktivní prodejní kategorie „Vše“ pamatuje poslední způsob zobrazení (tabulka / dlaždice) a ten je po startu programu obnoven. (91001016)
 28. Po složení depozita se nyní korektně nastavuje platnost účtu nikoliv podle nastavení aktuálního profilu účtu, ale podle profilu účtu složeného depozita.
  Pozn.: Profil složeného depozita se může například měnit podle výše složeného depozita v rámci skupiny profilů účtů. (91001018)
 29. Byla přidána nová sestava SestavyRezervaceSeznam instruktorů. (91001019)
 30. V panelu Rezervace byl ošetřen stav, kdy po naúčtování rezervace bylo možno při rychlém zobrazení kontextové nabídky před překreslením rezervací naúčtovat rezervaci podruhé. (91001006)
 31. Byl ošetřen chybový stav při vyúčtování a chybném nastavení bonusových bodů za úhradu – viz předchozí bod. (91000902)
 32. Byla opravena chyba filtrování prodejních položek. Po stisku F8 (skladová karta) se nemusela zobrazit správná karta prodejní položky. (910010003)
 33. Byla opravena chyba kopírování rezervační události v případě, že rezervační událost obsahovala již vyúčtovanou rezervaci. (91000802)
 34. Byla opravena chyba uložení změn nastavení Možnosti – Nastavení – Obecné,  volby „zakázat prodej na vrub klientského účtu po prodlevě od načtení klíče“ a „zakázat prodej na vrub účtu přímého prodeje po prodlevě od načtení klíče„. (91000901)
 35. Byla opravena chyba nalistování elektronického klíče v dialogu Nastavení Fixní klíče v případě, že fixní klíč měl poznámku. (91000904)