Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

Nová verze, která byla dnes uvolněna, přináší krom drobných úprav a oprav nové možnosti, zejména pak možnost práce s náhradními elektronickými klíči u klientských účtů.

Úplný seznam změn ve verzi 5.1, rel. 5100:

 1. Do programu R2S byla přidána možnost ke klientským účtům přiřazovat (zapůjčovat) náhradní elektronické klíče.
 2. V návaznosti na předchozí bod byly do nastavení programu (nabídka Nastavení – Možnosti), do sekce Elektronické klíče, přidány volby nastavení chování programu během vydávání a vracení náhradních klíčů.
 3. Do dialogu Možnosti – Nastavení, sekce Elektronické klíče byla doplněna tabulka s výpisem registrovaných elektronických klíčů, ve které se dá vyhledávat a upravovat některé údaje o registraci klíče (popisek, identita, vyřazen).
 4. Bylo upraveno chování programu po načtení elektronického klíče v panelu rezervací. Nyní se, podle nastavení volby „v rezervacích vyhledávat elektronickým klíčem“, vyhledají rezervace účtu přináležejícího klíči a navíc se vždy aktivuje účet v prodejním panelu. Nepřepíná se ale automaticky zobrazení do prodejního panelu.
 5. Byla vylepšena detekce složky s programem PgAdmin (resp. pg_dump a pg_restore) – pro zálohování, kontrolu struktury a obnovu dat.
 6. Byl změněn výchozí NTP server pro synchronizaci času na ntp.nic.cz, což je Stratum 1 časový server umístěný přimo v peeringovém centru NIX.cz a má rychlé a spolehlivé odezvy.
 7. Byl upraven vzhled a sladěny barvy okna upozornění účtu.
 8. Byla opravena chyba reinicializace čtečky typu smartcard po uložení změn v dialogu Možnosti – Nastavení.
 9. Byla opravena chyba zobrazení (černé pozadí) výběrové nabídky skupin uživatelů ve formuláři „Uživatelé R2S“.
 10. Byla opravena neošetřená výjimka ve formuláři „Příjemky na sklad“, která se objevovala v případě pokusu o změnu velikosti tohoto okna a zakázaných (resp. nepovolených) právech na zobrazení skladových cen.
 11. Byla upravena barva písma v seznamech účtů přímých prodejů, klientských účtů a v seznamu položek účtu u aktuální položky s přímou úhradou tak, aby byla lépe čitelná – dříve červené písmo na modrém pozadí, nyní černá na modré.
 12. Opravena chyba, kdy se v dialogu pro nastavení prodejní položky neukládala změna volby „zvážit před prodejem“.
 13. Opravena chyba, kdy se v dialogu pro výběr data – času (nikoliv časového intervalu od – do) u sestav špatně nastavovalo minimální datum v kalendáři a to bez ohledu na nastavení práv pro zobrazení historických sestav.
 14. Program R2SSwitcher byl doplněn o řízení další hardwarové jednotky jiného typu.