Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

Byla uvolněna poslední verze programu R2S, systému pro sportovní a relaxační centra, tentokráte opět s řadou novinek.

Byla dopracována obsluha odesílání mailů, zejména u vekého počtu generovaných zpráv.

Novinkou je též možnost rozepisování naúčtovaných položek jen částěčně, nyní je možné položku poměrně či jednotkově rozdělit – rozepsat – na dva účty.

U poukazů je možné nastavit počet uplatnění jednoho poukazu v určité sérii!

Všech úprav je mnoho, ostatně posuďte podle popisu změn sami:

 1. Odesílání emailů bylo kompletně předěláno tak, aby se vygenerované zprávy zapisovaly do databáze a z ní byly následně odesílány sekvenčně – nikoliv paralelně jako dříve. Bylo totiž možné, že při rozesílání velkého počtu zpráv došly systémové prostředky či operační paměť.
 2. Nově, pokud poštovní zpráva neodejde napoprvé, je opakováno odeslání zprávy 5x v intervalech 30 vteřin. Poté, pokud ani při opakování zpráva neodešla, je zrušen příznak zprávy k odeslání.
 3. Bylo doplněno žurnálování odesílání poštovních zpráv (vygenerování zprávy, odeslání).
 4. Byla doplněna možnost rozepisovat naúčtované položky. Dříve bylo možné naúčtované položky jen převádět z účtu na účet, nyní je lze rozdělit a převést jen část položky (položek).
 5. V souvislosti s předchozím bodem byla do programu doplněna kontrola na právo storna rozepsané položky. To zejména v souvislosti se stornem rozepsané položky akce na řízených objektech po jeho zapnutí. Rozepsané položky akcí na řízených objektech je možné stornovat až po stornu vlastní akce na řízeném objektu.
 6. Do evidence poukazů byla doplněna možnost nastavit pro sérii poukazů maximální počet uplatnění jednoho poukazu – dříve jen jednorázové. Tím je umožněno vícenásobné uplatňování jednotlivých poukazů, které se hodí například pro rodinné poukazy.
 7. Byla upravena sestava uplatněných poukazů v souvislosti s předchozím bodem.
 8. Do instalace byl doplněn externí PDF prohlížeč pro zobrazování nápovědy (F1). Nyní lze číst návod k obsluze i na počítačích, které nemají instalován nějaký prohlížeč PDF souborů.
 9. V prodejním panelu byla přidána lokální nabídka indikátorů řízených objektů, která umožňuje sjednotit velikosti indikátorů, optimalizovat velikost indikátorů, zúžit či rozšířit najednou všechny indikátory v dané prodejní kategorii. Nabídka se zobrazí jen v případě, že nejsou uzamknuty změny v rozložení panelů a pokud má přihlášený uživatel práva na úpravu nastavení řízených objektů.
 10. Do Nastavení – Prodejní položky byla u položky doplněna volba „při prodeji položky povolit záporný zůstatek účtu“, jejíž zaškrtnutí povolí prodávat tuto prodejní položku i při nedostatečném zůstatku depozitu na klientském účtu, případně dovolí přečerpání povoleného limitu na účtu pro přímý prodej. Tuto volbu lze s výhodou využít u penalizačních položek.
 11. V návaznosti na předchozí volbu bylo do programu R2S doplněno upozornění na záporný zůstatek klientského účtu v okamžiku jeho otevření do prodejního panelu. Upozornění se ovšem zobrazuje jen tehdy, není-li v příslušném profilu účtu nastaveno „povolit přečerpání účtu“.
 12. Do Možnosti – Nastavení, záložka Uživatelské rozhraní (pokr.) byla doplněna volba „klientské účty musí mít elektronický klíč“, která zajistí, že ke klientskému účtu musí být vždy přiřazen alespoň jeden elektronický klíč. Nejdou pak zakládat klientské účty bez elektronického klíče (manuálně ze seznamu klientských účtů), ani odstranit poslední elektronický klíč v detailu účtu. Nastavení platí lokálně pro danou pokladnu, je možné tak na manažerském počítači toto omezení obcházet.
 13. Do Možnosti – Nastavení, záložka Uživatelské rozhraní (pokr.) byla doplněna volba „při startu automaticky zamykat rozložení panelů“. Až doposud bylo zamykání rozložení panelů automatické vždy.
 14. Do detailu klientského účtu bylo přidáno tlačítko pro převod zůstatku z jiného klientského účtu a jeho uzavření. Při převodu je možné převést i adresu přiřazenou k účtu a případně též všechny budoucí rezervace.
 15. Do nastavení klientských předplatných byla přidána volba „určeno pouze pro studenty“, která podmíní prodej předplatného jen klientům, kteří mají  v adrese vyplněné číslo studentského průkazu.
 16. Do nastavení klientských předplatných byla přidána volba „pro klienty mladší než“ a rubrika s věkem, která podmíní prodej předplatného jen klientům, kteří jsou ke dni prodeje mladší než nastavený počet roků. Podmínkou je samozřejmě vyplněné datum narození v adrese.
 17. Do nastavení klientských předplatných byla přidána sekce „Informace“, která slouží jednak ke zpřehlednění definice klientského předplatného, druhak byla ale přidána zejména z důvodu kompatibility s importovanými daty staršího systému SWM.
 18. Do nastavení klientských předplatných byla přidána rubrika „maska čísla smlouvy“.
 19. Do časových omezení klientských předplatných byla přidána možnost invertovat podmínky platnosti dnů a denní doby. Např. platí v ponděli či mimo pondělí, platí v době od-do či neplatí v době od-do.
 20. V detailu klientského účtu je nyní možno ve výpisu elektronických klíčů nechat zobrazovat i klíče z účtu odstraněné, případně je obnovovat.
 21. Do Nastavení – Možnosti – Pošta byla dolněna volba „odstraňovat odeslané zprávy po X dnech od odeslání“ s možností nastavení počtu dní.
 22. V návaznosti na předchozí bod byla přidána funkce pro odstranění odeslaných zpráv, které byly odeslány před X dny.
 23. Do Nastavení – Možnosti – Pošta byla dolněna volba „mazat odstraněné zprávy po X dnech od odstranění“ s možností nastavení počtu dní.
 24. V návaznosti na předchozí bod byla přidána funkce pro smazání odeslaných zpráv z databáze, které byly odstraněny před X dny. Při mazání zpráv se odmazávají i příslušné přílohy zpráv.
 25. Do Nastavení – Možnosti byla do uživatelského rozhraní přidána možnost nastavit výšku položek prodejních kategorií vlevo v prodejním panelu.
 26. Do Nastavení – Možnosti – Rezervace byla přidána volba „odstranění rezervace obsluhou podmínit zadáním důvodu odstranění“. Po její aktivaci musí obsluha při odstraňování rezervace vždy zadat text popisující důvod odstranění. Tento text je vidět v sestavě „Odstraněné rezervace po dnech“.
 27. Nastavení velikosti indikátorů řízených objektů je nyní lokální pro každý počítač s R2S zvlášť. Platí tedy, že na každém počítači je možné nastavit jinou velikost indikátorů.
 28. Synchronizace elektronických klíčů v přístupovém systému byla v hlavním formuláři přesunuta do vlastního vlákna, takže nyní případně nezdržuje při obsluze programu.
 29. V dialogu pro Možnosti – Nastavení bylo načítání seznamu registrovaných elektronických klíčů přesunuto do samostatného vlákna, aby se nezdržovalo počáteční zobrazení ostatních nastavení.
 30. V úvodním dialogu (totéž jako dialog O aplikaci) bylo doplněno zobrazení verze PostgreSQL serveru, na kterém jsou umístěna aktuální data.
 31. Při prodeji na vrub klientského účtu byla přidána kontrola, zda účet již nebyl mezitím zrušen.
 32. U účtů přímého prodeje bylo obsluze povoleno storno složené zálohy i bez nastaveného práva „povolit všechna storna položek z klientského účtu“. Ostatně již pojmenování práva říká, že se má týkat jen položek klientských účtů.
 33. Byla přejmenována nabídka „Uzamknout rozložení panelů“ na „Uzamknout rozložení panelů, rozdělovačů a tabulek“, protože nyní se zamykají (kromě rozložení panelů) též změny poměrů velikostí oblastí v panelech (rozdělovače) a šířky sloupců v tabulkách.
 34. Byl doplněn program R2SSync na verzi 5300 tak, aby se správně synchronizovaly všechny nově implementované vlastnosti mezi centry.
 35. Do tisku uzávěrky směny na stvrzenkovou tiskárnu byly doplněny způsoby úhrady bankovním převodem a na účet pokoje.
 36. Do Nastavení  – Profily účtu byla doplněna volba účetního subjektu ke skládanému depozitu. Do sestav DPH pak složená depozita vstupují jen pro vybraný účetní subjekt.
 37. Byla upravena práce s databázemi tak, aby název databáze nemusel být malými písmeny.
 38. Byla opravena chyba výpočtu počátečního data série opakování rezervačních událostí při zápisu opakované rezervace do vypisované rezervační události. Mohlo být zobrazeno a nabídnuto počáteční datum v minulosti.
 39. Opravena chyba dialogů se seznamy (např. účetní subjekty, sklady, prodejní kategorie, uživatelé, měny aj.), kdy v případě ukládání prvního záznamu do seznamu vyskakovalo hlášení o neošetřené výjimce.
 40. Byla ošetřena výjimka v proceduře obsluhy čtečky čárového kódu v případě, že nebyl otevřen panel klientských účtů.
 41. Byla opravena chyba načtení nastavené zavírací hodiny v pondělí ve formuláři „Otvírací hodiny“.
 42. Byla opravena „Chyba načtení detailu adresy!“ zakládání nového účtu elektronickým klíčem, která se objevovala po určité souslednosti úkonů v R2S.
 43. Byla opravena syntaktická chyba ukládání klientského předplatného, které mělo nastaveno časové omezení „mimo den v týdnu“.
 44. Byla opravena kosmetická chyba zobrazení lokální nabídky v rezervacích při zobrazování na sekundárním monitoru. Nabídka se chybně vykreslovala při okraji monitoru a nikoliv pod myší.