Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

Nová verze opravuje drobné chyby a obsahuje několik vylepšení v uživatelském prostředí. Příjemnou změnou je ukládání filtru v seznamech programu, kdy po opětovném otevření panelu (např. klientských účtů) se zobrazí seznam filtrovaný a seřazený stejně, jako při jeho uzavírání. Doplněna byla také některá uživatelská práva a zlepšena čitelnost popisků u ikon rezervací do vypsaných událostí v rezervačním panelu.

 1. V panelech klientských účtů, webových registrací, v adresáři a v poště bylo doplněno ukládání filtru. Po opětovném otevření panelu (spuštění programu) se zobrazí seznam filtrovaný a seřazený stejně, jako při jeho uzavírání.
 2. V panelu klientských účtů byl doplněn další filtr dle čísla smlouvy klientského předplatného.
 3. Byl upraven způsob zápisu času převedených (částečně převedených) položek účtů. Dříve byl čas stejný, jako byl čas převáděné (částečně převáděné) položky, nově se čas aktualizuje na okamžik převodu (částečného převodu).
 4. Bylo upraveno zobrazování popisků u ikon rezervací do vypsaných událostí v rezervačním panelu tak, aby popisek byl čitelný i bez jeho výběru (aktivace). Opakované rezervace jsou nyní odlišeny podtrženým písmem.
 5. Do nastavení práv skupin uživatelů byla doplněna volba „zakázat úpravy jména, příjmení a titulu“.
 6. Do nastavení práv skupin uživatelů byla doplněna volba „zakázat úpravy data narození“.
 7. Ve formuláři pro nastavení práv jsou nyní jednotlivá práva pro lepší orientaci lépe strukturována.
 8. Byla doplněna volba Nastavení – Možnosti – Uživatelské rozhraní 2 – „automatické vyúčtování klientských účtů za nulu“ a s ní spojená podvolba „prodleva vyúčtování [min]“. Volba je aktivní jen v případě, že je zapnuto „klientské účty zavírat manuálně“.
 9. Byla doplněna volba Nastavení – Možnosti – Obecné – „potvrzovat prodej akce na řízeném objektu za 0,-“ (jakožto podvolba volby „potvrzovat prodej na klientský účet klíčem“), která vynutí potvrzení prodeje na klientský účet i v případě, že částka je nulová, ale jedná se o prodej akce na řízeném objektu.
 10. Opraveno chování (blokování) tlačítka pro převod staré položky z klientského účtu tak, aby bylo povoleno pro uživatele, který má práva na storna všech položek klientských účtů.
 11. Byla opravena chyba složení zbytkového depozitu, kdy se v případě aktivace dotykové klávesnice v dialogu složení depozitu nesprávně připočítal depozitní bonus, byl-li v profilu účtu definován.
 12. Při chybě generování poštovní zprávy více adresátům najednou se nyní již proces generování nezastaví, ale pokračuje generováním zprávy pro následující adresáty.
 13. Odstraněna neošetřená výjimka při zápisu nového záznamu profilu účtu, která se objevovala buď při zápisu prvního profilu, nebo při neúplném vyplnění nového profilu.
 14. Byla ošetřena výjimka při použití kolečka myši na prázdných seznamech v panelech Pošta, Adresář, Klientské účty a Webové registrace.