Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

Dnes opět vychází nová verze systému pro sportovní a relaxační centra, R2S ve verzi 5601. Jedná se o minoritní aktualizaci, která kromě opravy nedávno nalezených chyb přináší také některé Vaše požadavky, jako např. rychlé listování v seznamu otevřených klientských účtů.

  1. Při příjmu na sklad se nyní při výběru naskladňované prodejní položky zobrazuje nově též sloupec kód a dá se podle něj též seznam filtrovat.
  2. Pokud je aktivní seznam klientských účtů, můžete nově v seznamu účtů rychle nalistovat následující otevřený účet začínající daným písmenem jednoduše stiskem klávesy s počátečním písmenem a to cyklicky dokola.
  3. Byly doladěny parametry připojení na databázi tak, aby na některých databázových serverech nedocházelo při paralelním zpracování požadavků na data k chybě 57014.
  4. Byla opravena chyba řazení prodejních kategorií v dialogu nastavení prodejních kategorií po změně zobrazení vyřazených kategorií.
  5. Byla opravena chyba v instalátoru, kde chyběla k instalaci sestava „Kompletní DPH za období pro účetní subjekt (přehledně)“.